Hopp til innhold

De har vært en del av landskapet i over 100 år: Nå er det snart slutt

Om få år er kobbernettet for telefon kun historie. Da må telefonlinjene fjernes og en halv million telefonstolper skal bort.

Telefonstolper

RIVER NED GAMMEL HISTORIE: Snart er kobbernettet for telefon en saga blott. Det betyr en gigantisk opprydningsaksjon her i landet.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

En gang var de symbolet på teknologisk utvikling, optimisme og ei ny tid. Nå er denne tida tilbakelagt.

En halv million telefonstolper skal fjernes etter 2025. Noen steder har arbeidet har så smått begynt. Blant annet i Stange kommune.

– Dette er en milepæl. Vi har et gedigent teknologiskifte, sier Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor.

Men ikke alle er like begeistra for rivingen. Senterpartileder, Trygve Slagsvold Vedum mener det er for tidlig.

Telefonstolper

EN STOR JOBB: Den alt utkobla telefonlinja som nå har blitt fjernet i Stange er starten på et arbeid som vil ta flere år.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Flere tusen kilometer med kabel

Det går telefonlinjer på kryss og tvers i alle kommuner i Norge. Og tallet på telefonstolper er rundt 1,3 millioner.

– Det er en gedigen jobb. Det er 143 tusen kilometer med kabler. Hadde vi lagt de rundt jorda hadde de gått tre ganger rundt, sier Christensen.

Jobben med å fjerne stolpene kommer til å koste minst 2 milliarder. Regninga tar Telenor.

– Det har vi tatt høyde for. Vi visste at det kom en dag der dette skulle bort, sier han.

Telefonstolper

2025: Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor, forteller at prosjektet med å fjerne telefonstolper rundt om i landet vil ta fart i 2025.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK
  • I lang tid har beboerne i Risberget i Våler kjempet for å bli hørt – i dobbelt forstand. Kommunen tilbyr dem én satellittelefon på deling:

5G og fiber tar over

Kobbernettet har skapt trøbbel og nytte i over 100 år.

Med telefonens spede start på slutten av 1800-tallet åpnet det seg nye og uante muligheter for kommunikasjon.

Ericsson’s Bakelite-telefon designet av Jean Heiberg

AUTOMATISERING: I sin tid en svært moderne telefon der en kunne ringe en annen person gjennom en automatisert sentral uten å gå via noen telefonist.

Foto: Telefonaktiebolaget LM Ericsson og Centre for Business History

Utover 1900-tallet ble det bygd ut telefonledninger over hele landet. Over alt ble det dannet private telefonselskaper.

Et konglomerat av selskaper i starten, men som med Televerkets oppkjøp utviklet seg til en monopol i 1970. På det tidspunktet var det Televerket som styrte all televirksomhet i Norge.

I dag er det en annen situasjon igjen, med mange selskaper og teknologi som har gjort kvantesprang på få år. Tida har gått fra det som en gang var framtida.

– Kobbernettet har vært viktig for Norge, men det har utspilt sin rolle, sier Christensen.

«Kobbernettet klarer ikke lenger å møte behovet for fart, stabilitet og kapasitet slik du som kunde forventer. I tillegg er nettet sårbart for feil», skriver Telenor på sine sider.

Telefonstolpar i Lærdal

NORSKE LANDSKAP: De neste åra vil norsk kulturlandskap endre seg. Som regel er det mulig å se en telefonlinje. Nå skal alle bort.

Noen mister nettet

Den alt utkobla telefonlinja som nå har blitt fjernet i Stange er starten på et arbeid som vil ta flere år. Og som for alvor vil ha fart på seg fra 2025.

– Vi hadde et ønske om å gjøre dette raskt, men vi har blitt pålagt av myndighetene å beholde kobbernettet fram til 2025. Så det ser vel ut som vi kommer til å holde på til 2027-2028, sier Christensen.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sliter med dårlig nett hjemme i Stange.

– Jeg mener vi må få opp tempoet og bygge ut fiber. Til og med jeg som bor i Stange kommune, som er relativ sentral i norsk sammenheng, har ikke fått utbygd fiber. Så det er store hull fortsatt, sier han.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

IKKE GODT NOK: – Det mobile bredbånd fungerer, men det er ikke noe fullgodt alternativ til fiber. Vi må sørge for at dem som ikke har fiber får dette, sier Vedum.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Vedum mener kobbernettet må tas vare på helt til det finnes et godt alternativt tilbud for brukerne.

– Det blir for sårbart. Vi kan ikke fase ut kobbernettet før vi har fiber på plass. Vi må bygge ut fiber med stor kraft de neste åra, slik at vi unngår at noen bare må basere seg på mobile løsninger, sier han.

Når fastnettet koples ut, vil en del miste nettilgangen de har i dag gjennom telefonlinja. Disse har fire alternativ:

  1. Koble seg til en trådløs løsning, for eksempel satellitt.
  2. Koble seg til via mobilnettet.
  3. Koble seg til via fiber, hvis det finnes en slik løsning.
  4. Droppe telefon og internett.

– Alle skal ha et alternativ før vi tar ned nettet, sier Christensen.

  • Roy Andresen i Søndre Land var frustrert i lang tid over tilbudet fra Telenor, men nå har han fått fiber: