Hopp til innhold

Vil sikre bygda med én felles satellittelefon

I lang tid har beboerne i Risberget i Våler kjempet for å bli hørt – i dobbelt forstand. Nå tilbyr kommunen dem én satellittelefon på deling til kriser og livstruende situasjoner.

Arild Lande viser fram en satelittelefon

ØKT BEREDSKAP: Beboerne i to bygder i Våler kommune har fått tilbud om en satellittelefon for å øke beredskapen.

Foto: Anne Næsheim / NRK

– Det er sju kilometer fra grendehuset og hit vi står nå. Hva hjelper en telefon der oppe hvis noe skjer her, sier Odd Even Fylling.

Odd Even Fylling i Risberget

Odd Even Fylling vil ikke være med på at en satellittelefon på lån fra kommunen bedrer beredskapen i Risberget.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Han er oppgitt og han har vært det lenge. Strømbrudd og dekningsfeil lammer bygda hans. I ti år har han bodd i Risberget og han opplever den dårlige dekningen som både kritisk og livstruende.

– Tilbudet om satellittelefonen er et forsøk på å bedre den akutte situasjonen lite grann, men vi jobber også med andre løsninger, svarer Næringssjef i Våler kommune, Arild Lande.

Slik har det «alltid» vært

Problemene i Risberget og nabogrenda Gravberget strekker seg langt tilbake. Grendene er omgitt av skog og det er langt mellom husene.

Det er hyppige strømbrudd, blant annet på grunn av et omfattende ledningsnett, og når strømmen er borte i mange timer om gangen, da forsvinner også mobilsignalene.

– I vår var strømmen borte i 22 timer og vi var uten mobildekning i 19 av dem. Det var ikke mulig å ringe noen, heller ikke til ambulansen. Trygghetsalarmene som var koblet til nettet virket ikke engang, fortalte Fylling til NRK i sommer.

For å avbøte har kommunen altså tilbudt én satellittelefon til hver bygd. Gravberget svarte ja, Risberget svarte nei.

Frykter liv skal gå tapt

Det er store avstander det er snakk om. Det er 2,5 mil fra Risberget til kommunesenteret i Våler, fra Gravberget er det enda ei mil lenger.

– Alle som bor i tettbygde strøk er vant til å ha god dekning hele tida og slik burde det være på bygda også, men erfaringene sier at det ikke er slik, sier Arild Lande.

Næringssjefen forteller at de er i dialog med både Telenor, som leverer telefondekningen, og Elvia, som har ansvaret for strømnettet. Målet er å levere en «komplett og robust tjeneste» til innbyggerne i alle kommunens 11 grender.

Odd Even Fylling med tre mobiler i hendene.

Odd Even Fylling har tre mobiltelefoner med tre forskjellige abonnementer.

Foto: Anne Næsheim / NRK

– Men det er en prosess som tar tid. Og det koster noen millioner, sier han.

I mellomtida stiger utryggheten i grendene.

– Tenk om det skulle begynne å brenne her, eller skje ei ulykke mens strømmen er borte. Vi kommer jo ikke i kontakt med omverden, sier Fylling.

Han er utstyrt med tre mobiltelefoner. En med Telenor-abonnement, en med Telia og en med Ice.

Risberget og Gravberget ligger i Våler kommune, mellom riksvegen og svenskegrensa.

Kjent problem

Utfordringene er kjente både for telefon- og nettleverandøren.

– Vi har god dialog med kommunen, sier dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

Ifølge tall fra Telenor er det rundt 14–15 prosent av Norges areal som ikke har mobildekning. 99,98 prosent av befolkningen har mobildekning der de bor. I Risberget er det fortsatt fire husstander som har fasttelefon, men feil på kobbernettet repareres ikke lenger og fra 2023 er fasttelefonen historie.

– Problemet i disse områdene er at det mangler infrastruktur. Vi trenger både strøm og samband for å skaffe mobildekning, sa Amundsen til NRK i sommer.

Strømforsyningen i området er det Elvia som står for. Kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen skriver i en e-post at:

Fra: Cecilie Gregersen
I Risberget går linjene gjennom skogsområder, noe som dessverre øker risikoen for strømbrudd som følge av vær og vind. Hvis vi skulle helgardert oss mot strømbrudd som følge av vær, vind og trepåfall på linjene, måtte Elvia ha ryddet opp mot 30 meter på hver side av linjene eller lagt alt strømnett i bakken. Med 66.000 kilometer med strømnett, der flere tusen kilometer går gjennom skogsområder, blir det et samfunnsøkonomisk spørsmål.

Det blir neppe samfunnsnyttig å sikre strøm til de rundt 70 hus og hyttene i Risberget, men Elvia presiserer at de er opptatt av en så sikker strømforsyning som mulig og at de jobber med ulike tiltak for å bedre leveringssikkerheten.

Jobber sammen om bedre sikkerhet

Næringssjef i Våler kommune, Arild Lande.

Næringssjef Arild Lande håper å ha på plass en robust løsning i starten av 2021.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Fylling og naboene hans i Risberget har oppretta ei velforening. De skal sammen jobbe for bedre beredskap i skogbygda. Først og fremst vil de ansvarliggjøre kommunen.

– Vi håper at de prosessene vi har satt i gang sammen med Telenor og Elvia kan gå ganske raskt og at vi kan se utbedringer allerede tidlig neste år, sier Arild Lande.

Han understreker at kommunen slett ikke kimser av at folk føler seg usikre og at de ikke ser på tilbudet om en satellittelefon som en reell trygghet for ei hel bygd.

– Men det kan kanskje hjelpe på litt for noen, sier han.

Flere saker fra Innlandet