Hopp til innhold

– Lar oss velge mellom pest eller kolera

HAMAR (NRK): Mange av Hamars politikere reagerer med sinne over at Jernbaneverket vil bygge dobbeltsporet ut i Mjøsa, og samtidig avviser at noen av de andre alternativene er mulige.

Dobbeltspor gjennom Hamar

Slik tegner Jernbaneverket alternativet med dobbeltspor på bru over Hamarbukta.

Foto: Illustrasjon/Jernbaneverket / NRK

Det gikk slik som mange fryktet, nemlig at Jernbaneverket ville gå inn for å bygge ut jernbanen langs dagens trase, det vil si ut i Mjøsa, på bro eller i kulvert.

Men ikke bare det. De fraråder også at de andre alternativene blir utredet videre og varsler innsigelser om politikerne går inn for det.

Illsinte

Adrian Lorentsson fra By og Bygdelista freste etter at anbefalingen fra Jernbaneverket var lagt fram.

Adrian Lorentsson

Adrian Lorentsson er forbanna.

Foto: Ingrid Tinmannsvik / NRK

– Jeg er forbanna. Vi får lov til å velge mellom pest eller kolera. Dette kommer til å rasere indrefilèeten i Hamar og rasere de mulighetene vi har for byutvikling. Dette går ikke. sier Lorentsson.

Jane Meyer fra Høyre er illsint. Hun føler at Hamar er bondefanget av et Jernbaneverk som kun vil utrede ett alternativ.

– Jeg er opprørt rett og slett, og nå er pulsen veldig høy, fordi dette var verre enn jeg noen gang hadde sett for meg, sier hun.

Hun hadde ikke trodd at Jernbaneverket skulle fraråde både øst og midt.

– For meg er det helt uaktuelt. Ikke snakk om at jeg kommer til å gi meg før vi har gjort alt vi kan for å få inn et av de to andre alternativene, sier Meyer.

– Dette går ikke an

Live Giset

Live Giset er forbanna.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Live Giseth, næringsdrivende og politiker for Venstre, sier dette er enda verre enn de fryktet.

– Verre. Mye verre. Man har nå ofret Hamar og utviklingen til Innlandshovedstad totalt. Dette er ikke bra for byen, sier Giseth. Jeg synes Jernbaneverket er utrolig lite visjonære.

Stig Vaagan, leder Hamar Venstre

Stig Vaagan smiler ikke i dag.

Foto: Mette Finborud Børresen

Stig Vaagan i Hamar Venstre har jobbet for en jernbanefri strandsone i flere år.

– Dette har vært en skinnprosess. Men jeg kan ikke godta at de fraråder begge de to andre alternativene. Man truer altså med innsigelser hvis politikerne på vegne av befolkningen kommer med demokratiske innspill her, og det går ikke an altså, sier Vaagan.

De sier øst er samfunnsmessig mest lønnsom. Det vraker de. Midt sier de er best for byen. Det vraker de. Så står de igjen med et alternativ som de selv innrømmer gir store utforinger for Hamar, sier ordfører Einar Busterud.

Får også støtte

Men noen synes også at anbefalingen om å bygge dobbeltsporet langs dagens trase og ut i Mjøsa er helt i orden.

Dobbeltspor gjennom Hamar

Slik tegner Jernbaneverket løsningen med kulvert langs Mjøsa i sentrum av byen.

Foto: Illustrasjon/Jernbaneverket / NRK

– Jeg synes det virker veldig overbevisende det Jernbaneverket her legger fram, sier Jan Wibe i Arbeiderpartiet.

Han er litt overrasket over at de fraråder alternativ øst, men godtar det.

– Når de gjør det er det jo forsåvidt en enklere diskusjon hvis man vil ha dobbeltspor til Hamar, sier Wibe.

Jernbaneverket anbefaler å bygge dobbeltspor i strandsona i Hamar. De forkaster begge de to andre trasèalternativene.