Hopp til innhold

I dag tar Jernbaneverket sitt valg

Skal jernbanen i Hamar gå langs Mjøsstranda, tvers i gjennom byen eller øst for byen med stasjon ved Vikingskipet? I dag forteller Jernbaneverket hva de går inn for.

Det blir store inngrep i byen, uansett hvilket alternativ som blir valgt. Svært mange blir berørt og mange vil miste husene sine.

Det nye dobbeltsporet kommer rett og slett til å forandre byen. Se video av de tre alternativene øverst i saken.

Direkte fra klokken 10

I finalen

I alt sju alternative jernbanetraseer gjennom Hamar har vært vurdert. Så ble det skåret ned til tre, og det er et av disse tre alternativene Jernbaneverket nå skal ha bestemt seg for.

  • Alternativ vest: Stasjon der den er i dag. Sporet går ut i Mjøsa på enten bru eller kulvert utenfor båthavna og Skibladnerbrygga og inn igjen over Koigen før den går inn i tunnell.
  • Alternativ midt: Går gjennom bydelen Østbyen og fram til rådhuset og CC Stadion, der det blir ny stasjon. Videre gjennom resten av byen i tunnell.
  • Alternativ øst: Fra Stangebura går sporet til Vikingskipet der det blir ny stasjon. Videre øst for byen over Børstad og Tommelstad før sporet går inn i tunnell ved Smeby.
Jernbaneverkets kart over alternative traséer
Foto: Jernbaneverket

Se mer detaljert i kommunekartet: Kommunekart (Hamar kommune).

Folkemøte og neste skritt

Jernbaneverket avslører sitt valg på et felles kommunestyremøte for Hamar, Stange og Ringsaker klokka 10 onsdag formiddag. De kan ha valgt ett alternativ, men kan også foreslå at man går videre med to alternativer.

Kommunestyremøtet overføres direkte på nrk.no/ho fra kl. 10.

Dobbeltspor gjennom Hamar

Slik har Jernbaneverket illustrert sporet langs strandlinja.

Foto: Illustrasjon/Jernbaneverket / NRK

Så blir det folkemøte i regi av Jernbaneverket klokka 18 om kvelden.

Den 22. juni skal Hamar kommunestyre behandle Jernbaneverkets forslag. Deretter sendes det på høring. Alle, også privatpersoner, kan da gi en høringsuttalselse. Planen er å vedta en kommunedelplan med det endelige valget av trasè innen utgangen av året.

Politikere vil ha det midtre alternativet

Hamars ordfører Einar Busterud (BBL) har tatt stilling, men tror ikke Jernbaneverket vil foreslå det han ønsker.

– Jeg håper de foreslår en løsning med stasjon i sentrum og jernbanen vekk i fra strandsona, altså alternativ midt, ja. Men jeg tviler på at de foreslår det, sier Busterud.

Han tror Jernbaneverket vil gå inn for dagens trase langs Mjøsa.

Stig Vaagan, leder Hamar Venstre

Stig Vaagan, leder i Hamar Venstre, vil kjempe mot dobbelspor langs Mjøsa.

Foto: Mette Finborud Børresen

Stig Vaagan, som er leder i Hamar Venstre og har jobbet for en jernbanefri strandsone i mange år, tror og mener det samme som Busterud.

– En løsning der vi sperrer byen ute fra den største attraksjonsfaktoren vi har i Hamar, nemlig Mjøsa, er en løsning som jeg ikke kan leve med. Av hensyn til byutviklingen er både midt og øst bedre alternativer, sier Vaagan.

Mange sterke argumenter

Dobbeltspor gjennom Hamar

Slik vil dobbeltsporet skjære gjennom Østbyen ved det midtre alternativet med stasjon ved rådhuset.

Foto: Illustrasjon: Jernbaneverket / NRK

Det er veldig mange hensyn å ta.

  • Med alternativ vest blir kontakten mellom byen og Mjøsa dårligere og utsikten til Mjøsa blir ødelagt.
  • Mange hus og næringsbygg må rives i Østbyen hvis det midtre alternativet blir valgt.
  • Østre alternativ tar mer for seg av natur og matjord.

Dernest er det spørsmål om hvor stasjonen bør være. Mange tar til orde for at den må være der den er i dag, fordi det er viktig med jernbanestasjon sentralt i sentrum av byen. Andre mener ny stasjon ved Vikingskipet ikke er for langt unna.

Einar Busterud har dette å si: Han tror ikke omfanget har gått opp for folk.

– Uansett kommer dette til å bli det største inngrepet i Hamars historie siden byen ble grunnlagt i 1849.