Hopp til innhold

Vil ha jernbanen i strandsona i Hamar

Jernbaneverket vil at det nye dobbeltsporet gjennom Hamar skal gå langs Mjøsa. Forslaget møter sterk motstand fra ordfører og øvrige lokalpolitikere.

Nytt dobbeltspor Hamar

KLART: Denne gjengen fra Jernbaneverket, med direktør for Intercity, Anne Siri Haugen (t.h.) i spissen, la fram sin utredning for kommunestyrene i Stange, Hamar og Ringsaker i formiddag.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Det har vært knyttet stor spenning til hvilket av de tre alternativene til dobbeltspor gjennom i Hamar Jernbanverket ville gå for. Det som var sikkert var at alle de tre alternativene ville medføre store, men ulike inngrep i mjøsbyen og områdene rundt.

Dobbeltspor gjennom Hamar

LANGS MJØSA: Alternativ vest angir Stasjon der den er i dag og at sporet går ut i Mjøsa på enten bru eller kulvert utenfor båthavna og Skibladnerbrygga og inn igjen over Koigen før den går inn i tunnel.

Foto: Illustrasjon/Jernbaneverket / NRK

Som mange ventet, og kanskje fryktet, ønsker Jernbaneverket alternativet som delvis følger dagens trasè. Det betyr i praksis at strandsona langs Mjøsa vil bli lidende og kritikerne mener Mjøsa vil bli adskilt fra selve byen.

Ordfører Einar Busterud tippet at Jernbaneverket ville konkludere som de har gjort. Sjøl har han argumentert sterkt for det midtre alternativet med en jernbanefri strandsone. Etter at Jernbanverket la frem sitt forslag i dag, var han alt annet enn fornøyd.

– Går det gjennom strandsona blir det en barriere som er cirka tre ganger bredere enn dagens trasè og halvannen meter høyere, så da kan en jo tenke seg sjøl, sier Busterud.

Einar Busterud

HAR KONKLUDERT: Ordfører i Hamar, Einar Busterud, ønsker å legge det nye dobbeltsporet gjennom Hamar langs det midtre alternativet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Vil kjempe i mot

Meningene om hvilket alternativ som vil tjene Hamar best har vært mange og alternativene har vært flittig diskutert. Strandsona er noe mange ser på som vesentlig for å bevare Hamar som en attraktiv by.

Stig Vaagan, leder i Hamar Venstre, ble heller ikke overrasket over Jernbaneverkets løsning. Men nå er han innstilt på å kjempe imot med alt han har.

– For meg er dette veldig viktig. En løsning der vi sperrer byen ute fra den største attraksjonsfaktoren vi har i Hamar, nemlig Mjøsa, det er en løsning som jeg ikke kan leve med, sier Vaagan.

Kostnaden på alternativet Jernbanverket vil ha er beregnet fra 11,6 til 12,7 milliarder kroner, avhengig om traseen legges i tunnell eller kulvert.

Sparer bebyggelsen

Jernbaneverket redegjorde grundig for hvordan de hadde tenkt rundt de tre alternativene.

Alternativ øst var billigst, men ga dårligst tilknytning til sentrum av Hamar. Det hadde ikke gode løsninger for godstrafikken mot Rørosbanen og var soleklart det dårligste alternativet med tanke på miljøet og våtmarksområdene i Åkersvika.

Det midtre alternativet var klart dyreste og ga de mest betydelige inngrepene i byen. 230–240 boliger måtte antagelig blitt fjernet, 14–15 næringsbygg måtte bort i tillegg til to barnehager og bygninger tilknyttet Høgskolen i Hedmark. I tillegg var dette en teknisk meget komplisert løsning med usikre investeringskostnader.

Jernbaneverkets kart over alternative traséer

TRE KORRIDORER: Disse tre alternativene sto igjen etter at Jernbaneverket startet ut med sju forskjellige mulige trasèer gjennom Hamar.

Foto: Jernbaneverket

Alternativet Jernbaneverket har konkludert med, har ifølge dem mange fordeler og er en utbygging som svarer godt til oppdraget Jernbaneverket har fått.

Folkemøte i kveld

I kveld blir det folkemøte i regi av Jernbaneverket klokka 18, før Hamars kommunestyre den 22. juni skal behandle forslaget.

Deretter sendes dette på høring. Alle, også privatpersoner, kan da gi en høringsuttalelse.

Planen er å vedta en kommunedelplan med det endelige valget av trasè, innen utgangen av året.