Hopp til innhold

Vil stoppe bitcoin-eventyr av hensyn til miljø og klima

Russiske investorer ville bruke en milliard kroner i Nord-Østerdal. Nå vil kommunedirektøren legge ned anlegget.

Tre containere med maskiner som skal mine kryptovaluta er det som står på industriområdet i Alvdal.

BITCOIN-PRODUKSJON: fra dataparken som produserer kryptovalutaen Bitcoin i Alvdal.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Kommunedirektøren er klar på hva han mener kommunepolitikerne må gjøre med dataparken russiske investorer har satt i drift i Alvdal.

Legge det ned.

– Dagens produksjon på kommunens næringstomt påvirker klima og miljø negativt, og må anses som lite bærekraftig, skriver han i sin innstilling.

Kommunedirektør Per Arne Aaen vil at kommunen avslutter leieforholdet til selskapet Dataroom AS innen ett år.

Kommunedirektør Per Arne Aaen

BITCOIN-NEI; Kommunedirektør i Alvdal,, Per Arne Aaen, mener slike anlegg ikke er bærekraftige.

Foto: Geir Olav Slåen

– Store konsekvenser

Det er definitivt noe bitcoinselskapet ikke ønsker.

– Vi vil jo gjerne være i Alvdal, sier Jonny Andersen.

Han er daglig leder og eier av Fjell IT. Det er de som har ansvaret for den tekniske driften av anlegget.

I følge Andersen er planen til de russiske eierne å bygge ut enda mer.

Russerne er en stor kunde. Det vil får store konsekvenser dersom anlegget legges ned, sier Andersen.

Russerne kom i 2017 til Nord-Østerdalen med store planer og lovnad om mye penger.

De sa de ville bruke én milliard kroner til produksjon av den digitale valutaen bitcoin.

Målet var ti-femten arbeidsplasser i løpet av 2018. Året etter skulle det komme 50 arbeidsplasser til.

Norsk optimisme

2017 var et år der mange norske politikere la optimistiske planer for datasentre.

Datasentre trenger store mengder kraft.

Og Norge har tilgang på mye, og den gang da billig, kraft.

Flere kommuner fikk besøk av russere som var interessert i å satse. Alvdal var en av kommunene.

Kommunen kjøpte en privat tomt på Plassen i Alvdal. Leieinntekter fra russiske New Mining Company skulle dekke renter og avdrag på lånet kommunen tok opp.

Men pengene satt langt inne.

– I en lengre tidsperiode etter oppstart og fram til noe ut i 2020 ble ikke leie betalt i henhold til avtale. Det viste seg også at andre lokale leverandører og samarbeidspartnere ikke fikk betalt for varer og tjenester i henhold til avtale, konstaterer kommunedirektør Per Arne Aaen.

Nato-øvelse

Høsten 2018 kom de første containerne til Alvdal. De skulle huse datamaskinene til den russiske bitcoin-fabrikken.

Det skjedde kun uker før den store NATO-øvelsen Trident Juncture.

Skyting under øvelse

VINTERKRIG: Soldater fra en rekke NATO-land øvde med store styrker, blant annet i Østerdalen.

Foto: Samuel Andersen / Forsvaret

Tomta lå 400 meter unna leiren der 700 av de 40 000 soldatene som var med på øvelsen bodde.

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, var orientert om den russiske satsingen.

Flere steder i landet har det også vært lignende prosjekter.

I Dale i Vestland skapte en bitcoin-fabrikk hodebry for naboene.

Fra anlegget i Alvdal har summing fra anlegget plaget naboer.

Anlegget ble også utsatt for innbrudd. En mann ble arrestert.

Nei for all framtid

Men i følge kommunedirektøren er hverken fare for spionasje, innbrudd eller støy fra anlegget årsaken til at han vil avslutte samarbeidet.

For PST har ikke funnet noe bekymringsverdig rundt Dataroom sin etablering i Alvdal, bemerker kommunedirektøren.

Han begrunner sitt syn med at dataanlegget ikke er miljø- og klimamessig bærekraftig. Og at prosjektet ellers ikke har svart til de store forventningene.

– Etableringen ble i forkant av avtaleinngåelsen presentert som en stor mulighet for kommunen og regionen. I ettertid er det klart at etableringen ut over etableringskostnader og forbruk av kraft i form av strøm skaper svært begrensede ringvirkninger for lokalsamfunnet, konkluderer Aaen.

Russerne vil i følge sine norske drivere utvide dataparken med flere containere.

Kommunestyret i Alvdal tar 27. januar stilling til om parken skal legges ned eller ikke.

Følger de innstillingen fra kommunedirektøren så er bitcoineventyret i Alvdal snart historie.

Les også

Flere saker fra Innlandet