Hopp til innhold

Privat barnevernsleder blir omplassert

Den innleide private barnevernslederen i Land i Oppland blir rådgiver etter at Bufdir nå har slått fast at ordningen er ulovlig. Stillingen blir nå kommunal.

Espen Lilleberg

BLIR FRATATT LEDEROPPGAVER: Espen Lilleberg fra det private barnevernsfirmaet Connexa.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Det er klart etter et brev fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som ble sendt til Fylkesmannen i Oppland på lørdag.

Debatt om honorar

Det vakte oppsikt da det ble kjent i september at barnevernsleder Espen Lilleberg tjener 275.000 kroner pr. måned . Han er innleid fra det private barnevernsfirmaet Connexa.

Lilleberg har fått den utfordrende oppgaven å rydde opp i Land barnevernstjeneste etter at Fylkesmannen i Oppland har påpekt omfattende svikt i tjenesten.

Jarle Snekkestad

OMPLASSERER BARNEVERNSLEDER: Rådmann i Nordre Land, Jarle Snekkestad.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Rapporten viser at det har forekommet lovbrudd i 89 prosent av sakene. Blant annet ventet en familie to og et halvt år på en avgjørelse om tilbakeføring av barn fra fosterhjem.

En mellomleder rykker opp

– Vi antok at Bufdir ville komme til denne konklusjonen, og vi konstituerte derfor i går en av teamlederne i barnevernet til å overta Lillebergs funksjon, sier rådmann Jarle Snekkestad i Nordre Land.

– Beholder han lønna?

– Dette har jeg ikke drøftet men ham, men vi legger til grunn at vi har en kontrakt med ham fram til nyttår og at det er kommunen som nå har gjort en ensidig endring i avtalen.

– Får dette konsekvenser for opprydningen?

– Vi har allerede gjort mye bra arbeid i barnevernstjenesten, og heldigvis var vi i den situasjonen at vi kunne gjøre denne interne konstitueringen. Så vi håper at dette skal gå bra videre.

Blir veileder for den nye lederen

Snekkestad sier også at de hadde en dialog med fylkesmannen i forkant av ansettelsen av Lilleberg, og fikk vite at en midlertidig ansettelse av ham var greit.

– Nå sier altså Bufdir at dette ikke er lovlig, og da tar vi det til etterretning.

Han sier også at Lilleberg ikke har noen lederoppgaver lenger, og at de derfor må gjennomgå hvilke oppgaver han nå skal ha.

– Han fortsetter som faglig ressurs og veileder for den nye lederen.

– Kan komme i dobbeltroller

Bufdir antydet allerede i september at ordningen i Land kunne være ulovlig.

– Barnevernslederen er den eneste i kommunen som kan foreta akuttplasseringer av barn og har en stor mulighet for myndighetsutøvelse, sier direktør i Bufdir, Mari Trommald.

– Det kan oppstå uheldige dobbeltroller ved at man kan komme i en posisjon hvor man for eksempel kjøper tjenester av selskaper man selv har eierandeler i.

Mye privat barnevern

En undersøkelse viser at tre av fire kommunale barnevernstjenester har benyttet seg av private aktører til å utføre én eller flere av sine lovpålagte oppgaver i 2014 og 2015.