Hopp til innhold

Bufdir: – Kan være ulovlig av Nordre og Søndre Land

– Ansettelsen av innleid barnevernsleder kan være i strid med barnevernsloven, sier Mari Trommald som er direktør i Bufdir.

Mari Trommald

ULOVLIG PRAKSIS: Mari Trommald gjør fylkesmennene oppmerksom på det som kan være brudd på loven.

Foto: NRK

«Private ledere kan komme i uheldige dobbeltroller»

Mari Trommald

Bufdir sendte i ettermiddag ut et brev til fylkesmennene. De er bekymret for at Land-kommunene kan ha brutt loven med å ansette en privat leder i det kommunale barnevernet.

– Vi ble gjort oppmerksom på at Nordre- og Søndre Land kommuner bruker private aktører på en måte som muligens ikke er i tråd med regelverket. Vi har ikke vært kjent med denne typen praksis og ser det som viktig at vi følger det opp umiddelbart, sier Mari Trommald.

Du kan du lese hele brevet nederst i saken.

Trommald mener det kan være mange utfordringer med innleie av private ledere. Lederen er blant annet den eneste i kommunen som kan foreta akuttplasseringer av barn og leder en tjeneste som har en stor mulighet for myndighetsutøvelse.

– Private ledere kan komme i uheldige dobbeltroller ved at man kan komme i en posisjon hvor man for eksempel kjøper tjenester av selskaper man selv har. Det er viktig at kommunene har god kontroll på dette.

Fulgt råd fra Fylkesmannen

Ordfører i Nordre Land, Ola Tore Dokken mener de har opptrådt riktig i denne ansettelsesprosessen.

– Vi har fulgt nøye råd fra Fylkesmannen, så vi er ganske sikker på at vi er innafor. Vi forsikret oss tidlig om at Espen Lilleberg ikke hadde muligheten til noen dobbeltroller i denne jobben.

Ola Tore Dokken

INNAFOR REGELVERKET: Ordfører Ola Tore Dokken mener de har fulgt rådene fra fylkeskommunen nøye.

Foto: Reidar Kjæstad / NRK

Fylkeslegen i Oppland, Erlend Aasheim mener det kan være begrensninger i barnevernsloven når det gjelder bruk av private som ledere.

– Generelt kan der være problematisk med rollene når man har flere hatter på når man driver så viktige tjenester som barnevern er. Vi er i dialog med Bufdir om problemstillingene og de vil følge opp, sier Aasheim.

Flere saker fra Innlandet