Hopp til innhold

Knusende kritikk etter barnevernssvikt

LILLEHAMMER/NORDRE LAND (NRK): Tidligere rådmann Jarle Snekkestad i Nordre Land får sterk kritikk i en rapport om den store svikten i Land barnevern. Akuttsaker kunne bli liggende i to-tre måneder.

Rådmann i Nordre Land, Jarle Snekkestad, forlater kontrollutvalgsmøte.

MOTTOK KRITISK RAPPORT: Jarle Snekkestad er på veg over i ny jobb etter flere turbulente år som rådmann i Nordre Land.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Barnevernstjenesten fikk massiv kritikk fra fylkesmannen i mars i år, da det ble avdekket svikt i 89 prosent av tilfellene.

Den ferske rapporten fra Innlandet Revisjon omhandler et barnevern i full krise, og et arbeidsmiljø preget av sykemeldinger og ulike virkelighetsoppfatninger om hvem som har skylden.

Akuttsak ble liggende 2–3 måneder

I rapporten omtales blant annet en akuttsak om vold og overgrep. Etter at den ble meldt inn ble den liggende ubehandlet i 2–3 måneder.

NRK har også tidligere omtalt en sak der barnevernet brukte to og et halvt år på å behandle et krav om tilbakeføring fra fosterhjem.

– Mange røde flagg

Revisjonen skriver at det har vært «nok av «røde flagg» i barnevernsleders gjentatte rapportering av alvorlige forhold», og som «rådmannen derfor burde reagert på og undersøkt nærmere».

Jarle Snekkestad skriver i sine kommentarer til rapporten at han er uenig i deler av kritikken. Samtidig har han også uttalt tidligere at ting kunne vært gjort annerledes.

Han er nå på veg over i ny jobb som prosjektleder for Stor-Oslo Nord og regionalt utviklingsarbeid i Gjøvikregionen Utvikling, og starter i stillingen i januar. Stabsleder i kommunen, John Løvmoen, er konstituert som ny rådmann.

– Kaotisk under sammenslåing

Barnevernstjenesten i Nordre og Søndre Land ble slått sammen i mars 2015. Revisjonen mener at det ble «en kaotisk oppstart der en midlertidig ledelse ikke maktet å skape det nødvendig fundamentet for en forsvarlig tjeneste.»

Videre står det at det burde vært foretatt en risikoanalyse på forhånd fordi det var skiftende og ustabil ledelse over lang tid, og store arbeidsmiljøproblemer.

«Lovbruddene har medført at barn og familier ikke har fått den oppfølgingen de skulle hatt,» skriver Innlandet Revisjon i sin omfattende rapport.

Selvkritikk på flere punkter

Ex-rådmannen har formulert et lengre svar, der han tar selvkritikk på flere av de kritiske merknadene.

Han skriver at «arbeidet med et internkontrollsystem i barnevernet burde ha vært fulgt opp tettere», og at «det burde ha vært brukt bedre tid til planleggingen av sammenslåingen til Land barnevern».

Samtidig avviser han et av de mest sentrale punktene, nemlig påstanden om at bekymringsmeldinger ikke er fulgt opp.

«Fra tjenesten ble det meldt om avvik og bemanningsmangel, samtidig som det ble meldt om fremgang. Det var utfordrende å tolke hvilken tilstand tjenesten var i», skriver han i sitt tilsvar.

Han skriver også at barnevernstjenesten ble tilført store ressurser, selv om begge kommuner hadde nedskjæringer på andre områder.

- Mer alvorlig enn vi visste

Ola Tore Dokken (Sp) overtok som ordfører i 2015, og har dermed sittet med det politiske ansvaret i over to år.

Marit Midthaugen Rønningen

LEDER FOR OPPOSISJONEN: Marit Midthaugen Rønningen, gruppeleder i Arbeiderpartiet.

Foto: Nordre Land Arbeiderparti

Leder i Arbeiderpartiets gruppe i kommunestyret, Marit Midthaugen Rønningen, er ordknapp i sine kommentarer.

– Det eneste jeg kan si så langt er at svikten i barnevernet var mye mer omfattende enn det kommunestyret har fått informasjon om. Fylkesmannens rapport i mars kom som en bombe.

Hun sier at årsåken er sammensatt, og at hun må bruke mer tid på å sette seg inn i rapporten.

Flere saker fra Innlandet