Hopp til innhold

Ordfører beklager til barnevernsbarna

NORDRE LAND (NRK): Ordfører Ola Tore Dokken retter en beklagelse til alle som ikke har fått hjelp av barnevernet i kommunen.

Ola Tore Dokken, ordfører i Nordre Land kommune (Sp)

UNNSKYLDER: Ola Tore Dokken, ordfører i Nordre Land, mener det har vært gjort urett mot mange barn i kommunen. Han vil likevel ikke innføre en egen oppreisningsordning.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Det er klart vi skylder barna en unnskyldning. Det er en del barn som ikke har fått den tjenesten de har hatt krav på, og det er jeg den første til å beklage, sier Ola Tore Dokken i et intervju med NRK.

Sykemeldinger og store avvik

Barnevernstjenesten i Nordre og Søndre Land fikk massiv kritikk fra fylkesmannen i mars i år, da det ble avdekket svikt i 89 prosent av sakene. Svikten har nylig blitt nøye beskrevet i en ekstern rapport, utarbeidet av Innlandet Revisjon.

Rapporten forteller om et barnevern i full krise, og et arbeidsmiljø preget av sykemeldinger og mangel på rutiner. Svikten i barnevernet gjorde at akutte saker ble liggende ubehandlet i lang tid.

Blant annet beskriver rapporten en akuttsak om vold og overgrep, som ikke ble tatt tak i før etter 2–3 måneder.

– Har du som ordfører i Nordre Land vurdert en offentlig beklagelse til barna som ikke har fått hjelp?

– Jeg mener for så vidt at jeg har vært ganske tydelig på det, men dersom det er aktuelt kommer jeg gjerne med en offentlig beklagelse.

Ola Tore Dokken i samtale med Reidun Grefsrud i Innlandet revisjon

REVISJON: Ola Tore Dokken i samtale med Reidun Grefsrud og Bjørg Hagen i Innlandet Revisjon. Revisjonsselskapet har hatt ansvaret for rapporten som ble lagt fram for kommunestyret 19.12.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

– Ungene har førsteprioritet

Rapporten fra Innlandet revisjon var tema på kommunestyremøtet i Nordre Land tirsdag.

Det var i forbindelse med møtet at ordføreren kom med beklagelsen til barna, på oppfordring fra NRK.

– Vi har vært tydelige på at nå prioriterer vi barna. Barnevernstjenesten har en utfordring rundt at man fortsatt har behov for innleie av private konsulenter, men nå er det ungene som kommer først, sier Ola Tore Dokken.

Tor Bernhard Slaathaug

RETTFERD: Tor Bernhard Slaathaug, generalsekretær i Rettferd for taperne, mener det må på plass en egen, lokal ordning slik at barn og familier kan søke om oppreisning etter svikt i barnevernet.

Foto: Stiftelsen Rettferd for taperne

Ønsker egen oppreisningsordning

Stiftelsen Rettferd for Taperne mener det er flott at ordføreren beklager til barna som har lidd urett. Samtidig etterlyser de handling fra kommunens side.

– Det er alltid hyggelig når folk beklager, men vi mener den beste måten å beklage på er å innføre en egen oppreisningsordning for ofrene, sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug.

Allerede i mars, da saken rundt barnevernet i Landkommunene ble kjent, etterlyste de en egen, lokal oppreisningsordning for barn og familier som ikke har fått hjelp fra barnevernet.

– Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra kommunen på henvendelsen vår, og det synes vi er beklagelig, sier Slaathaug, som ikke vil kommentere på om familier i Landkommunene har bedt om hjelp fra foreningen.

Ola Tore Dokken sier til NRK at det imidlertid ikke er aktuelt med en slik lokal oppreisningsordning.

– Det er et statlig oppgave å ta ansvar for slike ordninger, sier han.