Hopp til innhold

Politifolk kan gå av når de er 57, sykepleiere må jobbe til de er 65

Det er store forskjeller på når yrkesaktive nordmenn kan gå av med pensjon. Sykepleier Anne Lise (54) må jobbe minst elleve år til før hun kan gå av.

Pensjonsforskjeller

FORSKJELL: Bjørn Bergundhaugen nyter pensjonisttilværelse med kafebesøk sammen med tidligere politikollegaer. Anne Lise Vorkinn jobber på Lillehammer sykehus og må jobbe 11 år til før hun kan gå av.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Bjørn Bergundhaugen (60) pensjonerte seg for tre år siden. Han hadde jobbet i operativ polititjeneste i årevis og vært stasjonsjef. Da det dukket opp en ledig politioverbetjentstilling valgte han den, selv om den jobben hadde lavere status. For da kunne han kunne gå av med pensjon etter bare ett år i stillingen.

– Det er en gunstig pensjonsordning. Jeg visste at jeg kunne fylle tiden min med andre ting. Dessuten – hvilke 60-62-åringer orker å stå på torget midt på natta når det bryter ut slåsskamp, sier han.

Selv om Bergunghaugen har gått av med pensjon, har han ikke sluttet å jobbe. I dag tar han småoppdrag flere steder og trives med det. Dessuten er han opptatt av å være sosial, og tok initiativ til jevnlige pensjonisttreff for gamle politifolk. De fleste slutta da de var 60

Politipensjon

FORNØYD KAFÉGJENG: Bjørn Bergundhaugen sammen med flere tidligere politikolleger som pensjonerte seg tidlig. – Vi møtes på kafe en gang i måneden for å snakke om gamle dager, sier Bergundhaugen. Noen av dem tar ut full pensjon samtidig som de har småjobber andre steder.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi går ut på dato

I 2017 benyttet 83 prosent av politifolkene som tok ut særalderspensjon seg av den såkalte 85-årsregelen. Det betyr alder pluss tjenestetid (operativ tjeneste), som til sammen må utgjøre 85 år.

Leder i Norges Politilederforbund, Geir Krogh, forteller at det er fysiske hensyn som gjør at mange i politiet går av med pensjon før de fyller 60 år, som er den egentlige aldersgrensen i yrket.

– Det er belastende med mye skiftarbeid og ulike fysiske krav. Man må blant annet ha godkjenning for å kunne skyte, forteller han.

Krogh ser at ordningen kan oppleves som urettferdig når personer som har hatt kontorstillinger, kan få andre arbeidsoppgaver de siste årene av yrkeslivet for å benytte seg av særregler.

– Det er kanskje på tide å se på særaldersgrenser og spisse de, men det er fortsatt behov. Vi går ut på dato, sier han.

– Gråter når de kommer på nattevakt

Anne Lise Vorkinn (54) er intensivsykepleier på Lillehammer sykehus og jobber tredøgnsturnus – morgen, ettermiddag og natt. Det tror hun vil bli en utfordring når hun skal jobbe minst elleve år til før hun oppnår pensjonsalderen for sykepleiere som er 65 år.

– Jeg har jobbet med sykepleiere som gråter når de kommer på nattevakt fordi de er helt utslitte, forteller hun.

Arbeidsmiljøloven sier at det skal tas hensyn til den ansattes alder og kyndighet, men det er vanskelig å utføre i praksis, mener Trude Jordahl, leder i sykepleierforbundet ved Lillehammer sykehus.

– En stor del av våre kollegaer blir uføretrygdet og da får vi en lav avgangsalder. Det er ikke bra, sier Jordahl.

Trude Jordahl. NSF Lillehammer

SLUTTER FORDI DE IKKE ORKER MER: Trude Jordahl i NSF er bekymret for den faktiske avgangsalderen blant sykepleiere. Mange havner på uføretrygd og pensjonsopptjeningen blir deretter.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Forsker: – Lavere pensjonsalder er god samfunnsøkonomi

Ebba Wergeland er pensjonert lege og spesialist i arbeidsmedisin. Hun har jobbet i Arbeidstilsynet i mange år, og blir regnet som en nestor innen arbeidslivsforskning.

Hun mener flere bør ha pensjonsordninger der de kan gå av tidligere, slik Bergundhaugen har. Hun mener også at lavere pensjonsalder er god samfunnsøkonomi

– Det er en normal aldringsprosess som skjer og som gjør at vi ikke lenger kan utføre vanlige jobber. Vi har ikke godt av det. Det er en betydelig helsegevinst å gå av med pensjon i tide, sier 71-åringen.

Ebba Wergeland

SPESIALIST: Ebba Wergeland er pensjonert lege og spesialist i arbeidsmedisin. Hun mener at det er en betydelig helsegevinst å gå av med pensjon i tide. Selv jobbet hun til hun var 70 år. Her står hun foran et bilde av han som regnes som arbeiderbevegelsens far, Christian Holtermann Knudsen.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Ifølge Wergeland er i dag 20 prosent av 67-åringene i arbeid. Mange av de jobber deltid. Hun tror mange helst vil pensjonere seg. Hun lurer også på hva de skal jobbe med, alle de som regjeringen ønsker skal omskolere seg om jobben blir for tung.

– Det er skapt en slags myte om at meningen med livet er å stå i arbeid til du dør. Det er en myte som jeg tror de færreste vil skrive under på hvis de blir spurt. De blir bare ikke spurt, avslutter hun.