Uverdig behandling av eldre fortsatte etter knusende rapporter

GRUE (NRK): Knusende rapporter beskrev kritikkverdige forhold ved Grue sykehjem, allikevel fortsatte den uverdige behandlingen av eldre på sykehjemmet. Nå innrømmer rådmannen at kommunen ikke har gjort nok.

Grue alders- og sykehjem

Rapportene som er bestilt av Grue kommune beskriver en adferdskultur blant enkelte ansatte som egenrådig.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Grue sykehjem har gjennom flere år fått klager på uforsvarlig og uverdig behandling av pasienter.

Etter flere tilsyn og pålegg fra fylkesmannen i Hedmark, besluttet Grue kommune å innhente eksterne konsulenttjenester for å se på helse- og omsorgstjenestene i kommunen, deriblant Grue sykehjem. Disse lå på bordet i 2014 og i 2017.

Men så sent som i november i år fortalte både beboere og pårørende til NRK, at forholdene ved sykehjemmet ikke hadde blitt noe bedre. Blant annet fikk eldre beskjed om tisse i bleia, det gikk lang tid mellom hver tannpuss, fall som resulterte i utslåtte tenner som aldri ble rapportert, for lite mat, feilmedisinering, ingen fysisk aktivitet og negative uttalelser til pårørende.

LES: Fikk beskjed om å henge opp viltkamera på sykehjem

Rapport til 360.000 kroner

En rapport ble utarbeidet av Frisk Oppfølging i 2014, og den andre av konsulentfirmaet PWC i 2017. Den siste rapporten kostet kommunen 360.000 kroner. Begge rapportene peker på mye av de samme problemene ved sykehjemmet, deriblant:

  • Et avvikssystem som ikke fungerer.
  • Ansatte som slutter å rapportere avvik, fordi de aldri får tilbakemelding på avvik som blir rapportert.
  • Negative uttalelser til pårørende og besøkende
  • Svak, utydelig og manglende ledelse
  • En kultur som beskrives som uheldig, og at den sitter i «veggene»
  • Mye uformell ledelse som beskrives som svært uheldig
  • Unormalt høyt sykefravær
  • Enkelte ansatte som gjør som de stort sett vil, og som ikke ønsker å endre arbeidsrutiner, adferd eller holdninger
  • Tildelingskontor med mangelfulle kriterier som fører til en urettferdig plassering av pasienter. Dvs at det er litt tilfeldig hvem som får plass og ikke.

Rapportene dokumenterer at helse- og omsorgssektoren i kommunen har et betydelig forbedringspotensial. Dette har også vært tema i kontrollutvalget i kommunen tidligere i år, hvor det ble opplyst fra enhetsleder fra sykehjemmet og kommunalsjefen at nå var ting i orden.

– Vi har bare fått beskjed om at ting har blitt tatt tak i, så vi har forholdt oss til det. Men vi ser jo nå at vi burde ha undersøkt det bedre. Med all den oppfølgingen fra fylkesmannens side også, så virker det som om ting ikke har gått inn, sier leder i kontrollutvalget Ragnar Nymann.

Kontrollutvalget i Grue har nå bedt om en forvaltningsrevisjon, for å få alle fakta på bordet om hva som burde vært tatt tak i på Grue sykehjem.

Tar selvkritikk

Erik Møller

Konstituert rådmann Erik Møller, sa det manglet dokumentasjon på at forholdene ved Grue sykehjem ikke er som de skal.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Konstituert rådmann i Grue, Erik Møller, er den som har vært leder for helse og velferd i kommunen de siste årene. Han har tidligere sagt at han mangler dokumentasjon for at forholdene faktisk var slik ved sykehjemmet. Nå sier han derimot at han har hatt en del dokumentasjon, og beklager at ting ikke har blitt tatt godt nok tak i.

– Jeg mener vi har gjort mye jobb for å bedre kulturen ved sykehjemmet, men når slike ting kommer frem i pressen så er det jo åpenbart at vi har feilet på et eller annet. Vi må gå nye runder og gjøre ting bedre. De tiltakene som vi har iverksatt har åpenbart ikke fungert slik som vi har ønsket, sier konstituert rådmann Erik Møller.

– Hvorfor sa du til kontrollkomiteen at ting var i orden, når NRK avdekket at det ikke var det?

– Personlig så har jeg på en måte oppfattet at ting har vært mye bedre enn det har vært, men jeg har grunn til å se på dette og ta selvkritikk og se om vi virkelig har fått effekt av de tiltakene som er iverksatt, sier Møller.

Grue sykehjem

Kulturen for samarbeid bærer preg av særinteresser og mangelfull kommunikasjon, heter det i rapporten.

Foto: Mats Sparby / NRK

Krevde svar

Flere lokalpolitikere krevde svar fra rådmannen etter NRKs avsløringer. Per Guttorm Haarstad fra Felleslista sier situasjonen er uholdbar.

– Dette burde vært tatt tak i for lenge siden og det er også kanskje gjort et forsøk på, men foreløpig så er det åpenbart ikke godt nok. Vi har en ledelsesutfordring som vi må jobbe videre med. Vi folkevalgte får ikke gjort noe annet enn å ta opp det som står i rapporten, og passe på at rådmannen tar tak i dette, sier Haarstad.

Har dere tillit til rådmannen?

– Foreløpig har vi tillit til rådmannen, men vi må se litt på hva som skjer videre.

Hvem har ansvaret for at dette har fått pågått i så lang tid?

– Ansvaret ligger på ledelsen, delvis på sykehjemmet og hos administrasjonen i kommunen.

Hva gjør dere videre nå?

– Vi kommer til å følge opp administrasjonen slik at det som skjer på Grue sykehjem utbedres. For det som kommer frem nå er en uutholdelig situasjon. Slik skal ikke pasienter bli behandlet, sier Haarstad.