Hopp til innhold

Vet fortsatt ikke hvor nye E6 gjennom Åkersvika skal gå

Det ble heller ikke i dag noen avklaring i trasevalget for nye E6 i Åkersvika i Hamar. Hamar-ordføreren besøkte statsministeren og krevde avklaring, men det fikk han ikke. Nå begynner også Statens vegvesen å bli utålmodige.

Åkersvika i Hamar

Det er fortsatt usikkert om hvor den nye E6 gjennom Åkersvika skal legges.

Foto: NRK

Det har lenge vært strid om en ny firefelts motorvei skal gå i dagens trasé gjennom fuglereservatet på Åkersvika eller over dyrket mark lenger øst. Tidligere har miljøvernminister Erik Solheim lovet at et endret trasévalg opp mot Ridabu ikke lenger er aktuelt.

Saken har ligget til politisk avklaring i departementet i over to år, og er ennå ikke oversendt Justisdepartementet for juridisk vurdering.

– Forstår frustrasjonen

I dag møtte ordfører, Morten Aspeli på statsministeren kontor der han krevde avklaring i saken.

Statssekretær, Snorre Wikstrøm svarte at de forstår frustrasjonen, men at saken nå skal videre til juridisk vurdering i Justisdepartementet. utsettelse. Aspeli er fornøyd etter møtet.

– Jeg er glad og fornøyd med at jeg har fått et sånt møte, og blir tatt på alvor. De har en forståelse for at jeg er utålmodig. Jeg håper at den juridiske behandlingen av saken nå skjer raskt.

– Vanskelig å planlegge vei

Også Statens vegvesen, som står for utbyggingen av E6, er utålmodige. Den lange saksbehandlingstiden har ført til at de er ett år forsinket med planleggingen av bygging av E6 nord og sør for Åkersvika.

– Det behøver ikke så mye for framdriften av eller kostnadene for prosjektet. Vi håper å begynne å bygge på Kolomoen til Moelv ved årsskifte 2014/2015. Da kan vi bygge på begge sider, og ta Åkersvika et år etter, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Taale Stensbye.

Han mener det er viktig å få en avgjørelse på hvordan E6 gjennom Åkersvika skal bygges slik at den kan prioriteres i neste Nasjonale Transportplan. Han uttrykker en bekymring for at avklaringen drøyer.

– Vi har vært bekymret lenge. Det er fordi det er litt lite hensiktsmessig å planlegge på begge sidene av Åkersvika, når vi ikke vet hvordan veien skal gå igjennom der.