Hopp til innhold

Green Mountain stanser arbeidet med TikTok-senter

NVE mener Green Mountain kan ha brutt energiloven. Derfor er arbeidet med selskapets trafostasjon midlertidig stanset.

Green Mountain har fått et pålegg fra NVE om å stanse arbeidet med å bygge sin trafostasjon.

Dette fordi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener selskapet har brutt energiloven. Green Mountain er avhengig av denne konsesjonen for å kunne gi strøm til TikTok-senteret.

Administrerende direktør i Green Mountain, Svein Atle Hagaseth er klar på at de mener de ikke har brutt loven.

– Årsaken til pålegget er at vi enda ikke har fått godkjent konsesjonssøknaden vår til NVE. Den er fortsatt til behandling, sier han til HA.

Hamar Arbeiderblad omtalte saken først.

Slik kan datasenteret ved Hamar se ut.

Selskapet Green Mountain, som bygger haller til datalagring for TikTok på Heggvin på grensa mellom Hamar og Løten, kan ha brutt energiloven.

Foto: Green Mountain

Kan ilegges gebyr

Varselet fra NVE ble sendt ut fredag i forrige uke. Det ligger en søknad til behandling i NVE om tillatelse til å bygge dette anlegget. Green Mountain har per nå ikke den tillatelsen.

Det forteller Anne Johanne Kråkenes til NRK. Hun er seksjonsleder i tilsyns- og beredskapsavdelingen ved seksjon for miljøtilsyn for energianlegg i NVE.

– Det er krav om, etter energiloven, at man må ha en tillatelse for å realisere eller bygge denne type anlegg. Den søknaden er til behandling i NVE. Når vi da fikk tips om at det pågikk arbeider så vurderte vi å sende ut varselet om stans.

NRK forklarer

Hva er et datasenter?

Hva er et datasenter?

Et sted der datainformasjon samles

Et datasenter er en installasjon hvor digitale tjenester produseres, prosesseres og lagres. Størrelsen kan variere fra et rom med et fåtall rack til store haller med hundrevis av utstyrsskap.

Hva er et datasenter?

Mange ulike typer

Det finnes både private og kommersielle datasentere i Norge og ute i verden.

Hva er et datasenter?

Skal være sikkert

Hensikten med et datasenter er sikker, stabil og kostnadseffektiv skalaproduksjon som i stor grad baserer seg på gjenbruk, det vil si en deler på fellestjenester for å redusere produksjonskostnadene, ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Hva er et datasenter?

Skal være kraftsentere

Regjeringen omtaler norske datasenter som bærekraftige digitale kraftsentre og sier at datasentre er en av flere sentrale brikker i den digitale økonomien.

«Green Mountain skriver i brevet av 21.1.2024 at de på egen tomt har gjort forberedende arbeider i form av grunnarbeid, laget trafoceller, kontrollbygg og start på samleskinner. NVE konstaterer at igangsetting av anleggsarbeid for etablering av elektriske anlegg og tilhørende hjelpeanlegg uten konsesjon er brudd på energiloven § 3–1. NVE ser alvorlig på dette», skriver de.

Kråkenes sier til NRK at et mulig utfall kan bli at NVE ilegger Green Mountain et gebyr fordi de har startet arbeidet med trafostasjonen knyttet til anlegget på Heggvin.

Mener de ikke har brutt loven

Hagaseth i Green Mountain er klar på at de mener de ikke har brutt loven.

– Vi mener vi har gjort det vi har lov til å gjøre og NVE mener annerledes. Det er også derfor vi umiddelbart stanset arbeidet. Nå vil vi sende mer info om hva vi har gjort, sier han til HA.

Saken blir oppdatert med kommentar fra Green Mountain når NRK får dette.