Hopp til innhold

Jordmødre orker ikke lenger å jobbe på sykehus

En vanskelig balanse mellom jobb og familieliv gjorde at Marte (39) sa opp jobben på Gjøvik sykehus. Stadig flere jordmødre gjør som henne og går over til kommunale stillinger.

Jordmor østre Toten og løten

OPPFØLGING: Marte Gran Holte har gått fra å bistå kvinner under fødsel til å følge dem opp i forkant. Her tar hun ultralyd på en gravid kvinne i jobben som kommunejordmor i Østre Toten.

Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK

OPPFØLGING: Marte Gran Holte har gått fra å bistå kvinner under fødsel til å følge dem opp i forkant. Her tar hun ultralyd på en gravid kvinne i jobben som kommunejordmor i Østre Toten.

Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK

Siden 2015 har det blitt 60 prosent flere kommunalt ansatte jordmødre, ifølge SSB.

En av dem er Marte Gran Holte. 39-åringen jobbet i flere år på Gjøvik sykehus, men sluttet. Det var blant annet fordi hun mente det var for mye uforutsigbarhet knyttet til nedskjæringer og avdelingens fremtid. Nå er hun kommunejordmor i Østre Toten.

– Jeg tror de fleste som utdanner seg til å bli jordmor velger yrket fordi de er interessert i fødsel. Det er litt betenkelig at såpass mange velger å gå vekk fra yrket så tidlig, sier hun.

Flere jordmødre NRK har snakket med sier det er vanskelig å kombinere jobb på sykehus med familieliv. De må velge mellom å ta hånd om andres barn eller sine egne.

marte gran holte

NY ARBEIDSGIVER: Gran Holte er en av mange jordmødre som har byttet fra sykehusjobb til jobb i kommunen. Statistikk fra SSB viser at det har vært en stor økning i jordmorårsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2015 og 2019.

Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK

Synes sykehusjobben ble for tung

Gran Holte er ikke alene om å gå fra jobb på sykehus til det kommunale.

Mina Vinje Jansen er jordmor i Løten. Hun begynte som jordmor på Gjøvik da hun hadde fått et lite barn og var ved sykehuset i seks år. Men så ble kabalen for vanskelig.

– Du jobber på dagen, kvelden og natten. Det er ikke alltid det lar seg forene. Det er ganske korte hviletider, forteller Vinje Jansen.

Hun trivdes med både arbeidsoppgaver og kollegaer. Hun forteller at avdelingen på Gjøvik etter hvert ble sommerstengt. Om sommeren måtte hun derfor pendle til jobb ved sykehuset på Lillehammer seks uker i året.

Til slutt ble det for tøft å fortsette.

– Jeg har to barn og en mann som også jobber skift. Da merker man jo at det er et puslespill som må gå opp i hverdagen, sier Vinje Jansen.

Mina Vinje Jansen

IKKE ALENE OM Å BYTTE JOBB: Mina Vinje Jansen sier hun kjenner flere som har tatt samme valg som henne.

Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK

Bekymret for framtiden

Jordmorforbundet bekrefter jordmødrenes erfaring. At det er for få jordmødre og de jobber hardt.

Forbundet mener det er en tendens at jordmødre slutter i jobbene sine på sykehus til fordel for kommunen.

SSBs statistikk over jordmorårsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten viser at det har vært en kraftig økning i antall årsverk mellom 2015 og 2019.

Jordmor østre Toten og løten

REGNER UT TERMIN: Jordmødre i kommunene er ofte de første som treffer de gravide utenom fastlege. De kommunale jordmødrene følger også opp de fødende etter fødsel.

Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK

Les også:

– Vi opplever at jordmødre har svært høyt arbeidspress når de er på sykehusene. I kommunene er det en enklere arbeidshverdag uten kvelds- og helgejobbing, sier Kristin Holanger, nestleder i Jordmorforbundet.

Kristin Holanger

KREVER ENDRING: Jordmorforbundet er ikke fornøyd med dagens arbeidssituasjon for sine medlemmer. – Riksrevisjonens rapport viser at helseforetakene ikke jobber tilstrekkelig med å utdanne og beholde kompetanse, sier nestleder Kristin Holanger.

Foto: NRK

Hun mener også at god lønn er en av grunnene til at jordmødre bytter arbeidstaker og peker på at Jordmorforbundet er bekymret for å sikre nok kvalifisert arbeidskraft i begge sektorer i årene fremover.

– Vi vet at mange jordmødre kommer til å gå av med pensjon de neste årene og vi er helt avhengige av at det gjøres tiltak for å få nok folk og kompetanse til fremtiden.

  • I tillegg til bemanning på sikt frykter Jordmorforbundet krise i sommer på grunn av lav feriebemanning. Les mer om det her:

Fornøyd med jobbytte

Kommunale jordmødre jobber med oppfølging av gravide under svangerskapet og følger også opp familien etter fødsel. Det trives Vinje Jansen svært godt med etter at hun startet i Løten kommune i oktober i fjor.

– Det er mer forutsigbarhet i kommunen. På sykehuset er det akutthendelser, sier hun.

Marte Gran Holte legger ikke skjul på at hun savner å være med på fødsel, men hun angrer ikke på at hun byttet jobb.

– Det er veldig fint å få lov til å følge par gjennom hele svangerskapet.

Jordmor østre Toten og løten

FORNØYD: – Jeg hadde lyst til å fokus på noe annet enn omstendighetene rundt jobben, forteller Gran Holte om hvorfor hun valgte å starte som jordmor i Østre Toten kommune.

Foto: Maria Pedko Lindbäck / NRK
  • Selv om både Vinje Jansen og Gran Holte synes sykehusjobber var uforenelig med familieliv, er det mange som vil inn i yrket. De aller fleste er kvinner, men én mann studerer nå faget. Les mer om Åsgeir som for tiden er Norges eneste mannlige jordmorstudent: