Hopp til innhold

Ingen steder er det lettere å formidle klimabudskapet enn her

I Jotunheimen smelter breene, og eldgamle ting blir synlige under isen. Det gjør det lett å forstå endringene i klimaet.

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Sko. Ski. Truger. Hunder, piler og mystiske skrin.

Lista over det som har blitt synlig i fjellet, har blitt lang.

Og selve grunnen til at disse tingene blir synlige, er at breene som har dekket dem, minker.

Runeinnskrift på en vandrestav fra 1000-tallet.

Vandrestaver er funnet flere steder ved isen. På en av de brukne vandrestavene fra Lendbreen er det funnet en med runeskrift. Staven er datert til 1000-tallet.

Foto: Vegard Vike / Kulturhistorisk Museum
funn i breheimen

Kraniet til en pakkhest som ikke klarte seg over isen.

Foto: Espen finstad / secrets of the ice
Funn i Breheimen

En trevisp, også kalt turru. Alternativt annet ukjent bruk. Datert til 1000-tallet e.Kr.

Foto: Lars Pilø / Secrets of the Ice
funn i breheimen

Truge til hest. Funnet under feltarbeidet i 2019 på Lendbreen. Foreløpig ikke datert.

Foto: espen finstad / secrets of the ice
Funn i Breheimen

Et godt bevart treskrin som dukket opp i Lendbreen. Foreløpig ikke datert.

Foto: Espen Finstad / Secrets of the Ice
Funn i breheimen

Stort, godt bevart tekstilstykke, med den originale blåfargen fremdeles synlig. Dette stykket er datert til 1000-tallet e.Kr.

Foto: Lars Pilø / Secrets of the Ice
funn i breheimen

Liten beholder, også kalt neverskreppe. Laget av bjørk. Funnet i passområdet ved Lendbreen. Datert til ca. 400 e.Kr.

Foto: Lars Pilø / secrets of the ice
Funn i Breheimen

En skinnsko funnet i Lendbreen i passområdet. Håret er på utsiden for å gi et bedre grep om snøen. Datert til 1000-tallet e.Kr.

Foto: Lars Pilø / Secrets of the Ice
funn i breheimen

Liten nål funnet i Lendbreen i passområdet.

funn i breheimen

En vott laget av forskjellige deler av vevd stoff. Datert til 900-tallet e.Kr.

Foto: Johan Wildhagen / secrets of the ice

Årsaken til det som skjer, er åpenbar: Det har blitt varmere og våtere klima.

Og ingen steder er dette mer synlig enn høyt til fjells.

Dystert bakteppe

I ti år har forskerne i Jotunheimen hatt fokus på klima, arkeologi og meteorologi, biologi og en rekke andre tilgrensende fagfelt.

– Det er her man ser klimaendringer først. Både med permafrost som tiner og isbreer som smelter.

Det sier Espen Finstad, arkeolog i Innlandet fylkeskommune.

espen finstad

HESTETRUGE: Espen Finstad, arkeolog i Innlandet fylkeskommune, har funnet tusenvis av gjenstander som har smeltet ut av isen. Denne hestetruga ble funnet ved Breheimen.

Foto: ANDREAS CHRISTOFFER NILSSON

Felles for forskerne er at når det som skal formidles er så synlig og konkret, så er det enklere å formidle budskapet.

Finstad har gledet seg over mange spektakulære funn, både i Jotunheimen og andre høgfjellsområder.

Men funnene har et dystert bakteppe.

– Vi prøver å ikke være «klimasnyltere». Det å skulle formidle entusiasme over flotte funn, fordi det går til helvete, er ikke lett, sier Finstad.

Har funnet vikinggrend i fjellheimen: – Vi ble i fyr og flamme Har funnet vikinggrend i fjellheimen: – Vi ble i fyr og flamme

Langhus fra Vikingtiden - slik det kan ha sett ut.

Flere og flere funn

Det startet i bunn og grunn med funnet av Norges eldste sko, som dukket opp på Kvitingskjølen øst i Jotunheimen i 2007. Nå finner de stadig flere funn fra is som smelter raskt.

På grunn av et mildere klima krymper breene i vår tid. De fleste klima- og miljøforskere mener klimaendringene skyldes drivhusgasser fra industri og samferdsel.
Når isen smelter kan det dukke opp kulturminner som før var gjemt i isen. I denne utgravde tunnelen is-tunnelen i klimaparken på Juvassbreen i Jotunheimen, lukter isen reinbæsj, fordi det beitet rein i området før breen kom.

INN I ISEN: NRK har laget flere reportasjer fra tunnelen på fonna ved Juvbreen i Jotunheimen. Tunnelen ligger på rundt 1800 meter over havet. Dette opptaket er fra 2016.

Her skulle folk få se hvordan de ulike lagene i isen hadde bygget seg opp over tid, og hvordan temperaturene påvirket isen.

Istunnelen i klimaparken skulle også bli et sted for formidling av mange ulike fagfelt: Om jakthistorie, klimaendringer, tinende permafrost, smeltende snøfonner og om dyr og planter som lever nesten 2000 meter over havet.

I 2022 ligger den der fortsatt, og det formidles kunnskap og vitenskap til stadig flere.

funn i breheimen

HUND MED BÅND: Også rester av dyr smelter fram i dagen. Dette er restene av en hund med et halsbånd, type svært gammelt.

Foto: espen finstad / secrets of the ice

Permafrosten i Jotunheimen tiner: – Vi vet ikke helt konsekvensene Permafrosten i Jotunheimen tiner: – Vi vet ikke helt konsekvensene

Juvasshøe målestasjon

Is blir til vann

En av de sentrale forskerne som er samlet på fjellsenteret er Liss Andreassen.

Hun var med i 2010, da alt var i sin spede start. Men fokuset var klart og tydelig: Klimaendringene måtte formidles, og det måtte gjøres med å dra folket rett inn i opplevelsene.

Forskeren sier at den lange serien av målinger gir unike data. At forskerne har forskjellig bakgrunn og fagfelt er også en fordel, mener hun.

– Vi ser på frossent vann, enten permafrosten i jorda, snøen på breen, snøen på bakken eller den lokale meteorologien. Alt dette gir oss et bilde på endringene, sier Andreassen.

Liss Andreassen

ENDRINGER: Forsker Liss Andreassen har undersøkt klimaendringene på de store breene i Jotunheimen i 10 år.

Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

Arkeolog Espen Finstad har en klar oppsummering av åra med forskning.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle smelte så mye is på disse 10 årene. Det er trist å se hvor raskt ting skjer.