Gruer seg til å vitne i overgrepssaken

Neste uke skal familiemedlemmer, tidligere ektemenn, tidligere siktede og ansatte i Alvdal kommune vitne i retten. Ikke alle har lyst til å møte.

Mye media under rettssaken

Rettssalen er full og oppmerksomheten om overgrepssaken i Alvdal er stor.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

I neste uke blir tinghuset i Elverum fylt opp av nervøse og uvillige vitner som må forklare seg i overgrepssaken i Alvdal.

To av disse vitnene har forsøkt å slippe å møte i retten.

Overgrepssaken i Alvdal

Ikke god nok grunn

De har lagt fram legeattest på at de ikke er sterke nok eller friske nok til å forklare seg i rettssalen.

Men Nord-Østerdal tingrett har ikke godtatt legeattestene og dermed må de møte likevel. Om de ikke dukker opp, blir de pågrepet.

Folk som er stevnet som vitner har plikt til å møte etter loven. Det skal mye til for å løses fra vitneplikten, forklarer dommer i saken, sorenskriver Tom L. Urdahl.

Her er vitnelista:

 • Mann, venn av de to hovedtiltalte, tidligere siktet i saken.
 • Mann, tidligere samboer med den hovedtiltalte moren og tidligere siktet i saken.
 • Eldste sønn av den hovedtiltalte moren, tidligere siktet i saken.
 • Mann, tidligere gift med den hovedtiltalte moren, biologisk far til de to barna i huset.
 • Eldste datter av den hovedtiltalte moren.
 • Kvinne, tidligere kjæreste med eldstesønnen til den hovedtiltalte moren.
 • Kvinne, vitner om forholdene i hjemmet.
 • Kvinne, samboer med eldstesønnen til den hovedtiltalte moren.
 • Kvinne, nabo til det hovedtiltalte paret.
 • Kvinne, ansatt i BUP/DPS (psykiatrien) på Tynset.
 • Fire kvinner som er ansatt i Alvdal kommune.
 • Mann, fosterfar til et av barna.
 • Mann, tidligere fosterfar til et av barna.
 • Kvinne, fostermor til et av barna.
 • Kvinne, tidligere ansatt i barnevernet i Alvdal kommune.
 • Kvinne, leder i barnevernet i Alvdal, Tynset og Tolga

Hvordan var det i huset?

Vitnene rundt den hovedtiltalte moren (46) og stefaren (64) skal forklare seg om forholdene i huset i Alvdal og oppførselen til de tiltalte.

Noen av dem har selv vært mistenkt og siktet for overgrep, men sakene mot dem ble henlagt. I retten må de likevel forklare seg om sin rolle og svare på spørsmål fra både aktor og forsvarerne.

Det gjelder blant annet en mann som var samboer med den hovedtiltalte moren i årene før den 64 år gamle tiltalte mannen flyttet inn.

Sterkt press på kommune-ansatte

Dokumenter i rettssak
Foto: Mette Finborud Børresen

Ansatte i Alvdal kommune skal forklare seg om forholdene i hjemmet, hvilke hjelpetiltak som ble satt inn overfor barna, spesielt den psykisk utviklingshemmede jenta, og om hva de visste om familien.

De vil trolig også bli spurt om hvorfor ingen merket at noe var galt eller hvorfor ingen varslet om eventuelle mistanker.

Presset føles trolig stort, siden Alvdal kommune har fått kraftig kritikk i saken.

Bistandsadvokatene varsler også at de vil gå til erstatningssøksmål på vegne av de misbrukte barna, hvis det blir bevist at kommunen ikke har gjort jobben sin.

Vitne har voldsalarm

Forholdene mellom noen av vitnene er også særdeles kjølig.

Før retten ble hevet torsdag, ba bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen om at retten må ta hensyn til forholdene mellom vitnene og sørge for at det ikke blir problemer med opprørende møter i eller utenfor rettssalen. Blant annet har den eldste datteren til den hovedtiltalte moren voldsalarm for å beskytte seg mot to av de andre vitnene.