Hopp til innhold

Datter nekter å snakke i retten

Det ble hissig stemning i rettssalen da et av ofrene i overgrepssaken i Alvdal nektet å forklare seg som planlagt. Hun ombestemte seg etter å ha møtt moren ute i en røykepause.

Overgrepssaken i Alvdal

Den eldste jenta som skal ha blitt misbrukt i Alvdal nekter å snakke i retten etter et møte med moren i en pause.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Den 18 år gamle jenta skulle forklare seg i retten og ikke i dommeravhør som de andre tre barna.

Dommeravhør av broren

Foreldrene hennes er tiltalt for medvirkning til de grove overgrepene som jenta, broren og de to andre barna skal ha blitt utsatt for i Alvdal.

Sint dommer

Det har vært usikkert om hun ville klare å møte i retten. Hun var på plass, men ombestemte seg plutselig, etter å ha møtt moren i en pause i retten.

Det fikk dommer Tom Urdahl til å se reagere.

- Jeg må si jeg er særdeles skuffet over barnevernet her, som ikke har klart å passe på jenta. Dette burde kunne gått på skinner, sa Urdahl.

Med så mange fra det offentlige hjelpeapparatet her, er jeg ikke imponert.

Dommer Tom Urdahl

Ville ikke ha foreldrene i salen

Jentas bistandsadvokat, Anne Kristine Bohinen, var like forferdet og sa det aldri var meningen at datteren skulle møte foreldrene sine.

Jenta hadde på forhånd bedt om at foreldrene ikke skulle få være til stede i rettssalen mens hun forklarte seg.

Foreldrene ble dermed plassert i et annet rom i tinghuset, med videooverføring fra rettssalen.

Nektet å snakke, men var tilstede

Da jenta innfant seg i rettssalen, og dommeren spurte om hun var villig til å forklare seg, svarte hun høyt og tydelig nei.

Dermed ba aktor om at tidligere avhør med jenta skulle bli spilt av i opptak for retten, mens jenta var til stede for å få mulighet til å kommentere forklaringen.

Advokatene protesterte

Forsvarerne til de tiltalte i saken protesterte på at avhørene av jenta skulle spilles av for retten.

- Vi har ikke hatt mulighet til å stille spørsmål under disse avhørene. Og når jenta heller ikke vil si noe til forklaringen sin her i retten, strider dette mot de tiltaltes rett til en rettferdig rettsak, sier advokat Steffen Brandstad, som forsvarer den hovedtiltalte moren.

Han understreker i tillegg at det er snakk om et vitne som har blitt forsøkt påvirket av sin far og hans tidligere advokat.

De andre forsvarerne stilte seg bak protesten.

Protesten avvist

Etter en lengre pause ble retten satt på nytt. Dommer Tom Urdal avviste protesten fra forsvarerne og jentas forklaringer ble lest opp i retten av aktor.

De tiltalte foreldrene til jenta satt i et rom og hørte på, sammen med sine forsvarere.

Flere saker fra Innlandet