Hopp til innhold

Kent Åge ble sittende død i flere dager i kommunal bolig

Brødre beskylder Grue kommune og fastlegen for omsorgssvikt.

Kent Åge Olsen

Kent Åge Olsen ble 62 år gammel. Her ble han fotografert på sin 60 års dag.

Foto: Privat

NRK Innlandet er felt i pressens faglige utvalg (PFU) 23.11.2022 før denne artikkelen.

Les kjennelsen her.

PFU

Etter en trafikkulykke tidlig i ungdomstiden hadde Kent Åge Olsen slitt.

Han trengte hjelp til å klare seg i hverdagen.

Han bodde i en kommunal bolig i Grue kommune.

Olsen hadde hjelp fra hjemmetjenesten, trygghetsalarm og kontakt med psykisk helsevern i kommunen.

– Bror hadde fysiske og psykiske problemer etter ulykken, det legger jeg ikke skjul på. Jeg trodde han skulle få hjelp av kommunen, ikke at han skulle dø på denne måten. Han ble ikke fulgt opp de siste dagene han levde.

Det sier Frank Ivar Olsen.

Kent Åge Olsen døde 62 år gammel

GRUE KIRKEGÅRD: Brødrene mener Kent Åge Olsen døde fordi han ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Grue kommune i Innlandet har de siste ti årene brutt en rekke lover i sin helse- og omsorgstjeneste . NRK har gått gjennom alle tilsynssakene. I 11 av 14 tilsyn har Statsforvalteren funnet lovbrudd som blant annet er knyttet til uverdig behandling av eldre.

Ved årsskiftet for ett år siden dukket det opp nok en bekymring. Kent Åge hadde gått lenge med langvarig hoste og slim i halsen. Under en CT av lungene, ble det helt tilfeldig oppdaget noe helt annet enn årsaken til vond hoste.

62-åringen hadde en utposning av hovedpulsåren i magen. Etter flere undersøkelser ble det bestemt at Kent Åge skulle opereres i januar 2021.

Operasjonen skjedde uten komplikasjoner, og prognosene var gode.

Likevel gikk det galt.

Fikk sterke smerter

Da Kent Åge ble skrevet ut fra sykehuset 18. januar 2021, fikk han innvilget hjemmesykepleie som skulle hjelpe han med å skifte på såret på magen.

I tillegg hadde han hjemmetjeneste.

27. januar endret formen seg.

Frank Ivar Olsen

SKUFFET: Frank Ivar Olsen er skuffet over at broren ikke ble bedre fulgt opp etter operasjonen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Bror hadde kastet opp flere ganger og klagde på sterke smerter i magen. Han klarte nesten ikke gå. Han hadde ringt fastlegen, som kom på hjemmebesøk, sier Frank Ivar Olsen.

Fastlegen undersøkte Kent Åge den dagen. De ble enige om at han skulle ringe hvis han fikk verre smerter.

Torsdag 28. januar kom fastlegen også på hjemmebesøk. Formen skal ha vært bedre, og fastlegen fant ikke noen grunn til å sende Kent Åge til sykehuset. I tillegg hadde de en avtale om at han skulle komme til legetime mandag.

Men Kent Åge kom aldri.

Ingen svarte

29. januar hadde hjemmesykepleien en avtale med Kent Åge om å skifte bandasje på operasjonssåret hans. De ringte på, men ingen åpnet.

Ringeklokke

KOMMUNAL UTLEIEBOLIG: Navnet står fortsatt på ringeklokka til boligen etter at Kent Åge Olsen døde for snart ett år siden.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ifølge kilder NRK har snakket med skal hjemmesykepleieren ha ringt lederen for hjemmesykepleien, siden Kent Åge ikke åpnet døra.

Lederen skal ha ringt Kent Åge på mobilen mens hjemmetjenesten stod utenfor. De skal ha hørt at telefonen ringte på innsiden, men ingen svarte.

Da de ikke fikk kontakt, ble det ikke gjort noe mer.

– Det er rart de ikke låste seg inn hos bror når de visste han var nyoperert, og de hadde en avtale. Han kom jo seg ingen steder i hans tilstand. Det var jo en nøkkelboks ved døra som hjemmetjenesten kunne bruke. Det sier Frank Olsen.

Utdrag fra pasientjournal, 29. januar 2021: Reiste hjem til bruker etter klokken 13.00 som avtalt i dag for å bistå med sårskift. Bruker er ikke hjemme. Døra er låst og ingen svarer når vi ringer/banker på.

– Det er bare trist, sier Frank.

Granstien 7c

GRUE: I denne kommunale utleieboligen ble Kent Åge Olsen funnet død. Da hadde han vært død i flere dager.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ingen varslet

Mandag 1. februar møtte ikke Kent Åge til sin avtalte time med fastlegen.

Heller ikke da ble det varslet.

Fastlegen har forklart Statsforvalteren at det ble en travel mandag. Ettersom han ikke hadde hørt noe fra Kent Åge, så regnet han med at han hadde havnet på sykehuset i løpet av helgen.

Tirsdag 2. februar var det heller ingen som tok kontakt med Kent Åge. Hverken med tanke på å skifte på såret, eller hvorfor han ikke var hos legen.

Onsdag 3. februar ringte en ansatt fra psykiatrisk helseteam til vaktmesteren i kommunen, og de låste seg inn.

Der satt Kent Åge død i en stol.

Fastlegen ble tilkalt, og reiste dit. Legen skriver i journalen at Kent Åge trolig har vært død i noen dager. Hovedpulsåren hadde sprukket. Det hadde da gått seks dager siden noen hadde kontakt med han sist.

– Det er forferdelig å tenke på at bror var død så lenge i leiligheten, siden han hadde tilsyn med både lege og hjemmesykepleien etter operasjonen, sier Frank.

NRK har vært i kontakt med fastlegen, som ikke vil kommentere saken.

Flere lignende saker i Grue

Dette er den andre saken på sju måneder, hvor en bruker av omsorgstjenesten i Grue har blitt liggende døde i sin kommunale bolig i flere dager uten at det har blitt oppdaget.

Selv om de skulle hatt tilsyn.

NRK har tidligere fortalt om Arnfinn Nyhagen som bodde under uverdige forhold i en aldersbolig i Grue.

I samme bolig ble en mann i 50-årene funnet død året etter. Ingen vet hvor lenge han lå død før han ble funnet. Mannen skulle ha daglig ringetilsyn.

Nå må Grue kommune nok en gang svare på hvordan en mann med tilsyn kan ligge død i en leilighet i så mange dager.

Nok en alvorlig sak

– Dette er atter en alvorlig svikt, sier pasientombudet i Innlandet, Tom Østhagen.

Østhagen mener det har sviktet i mange ledd, da hverken hjemmesykepleier, leder, hjemmetjeneste eller fastlege har varslet.

Tom Østhagen

ALVORLIG SVIKT: Pasientombudet i Innlandet, Tom Østhagen sier Grue er et skrekkeksempel på en liten kommune som ikke klarer å gi innbyggerne sine forsvarlig helsetjenester.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Disse sakene vil ingen ende ta i Grue. Det er ingen tvil om at det heller ikke i denne saken ble gitt nødvendig helse- og omsorgstjenester fra Grue kommune, og det er jo tragisk, sier Østhagen.

Denne saken kommer på toppen av tidligere kjente saker og pasientombudet kaller det hele for tragisk.

– Her er det ledere som svikter. Som ikke gjør den jobben de er satt til å gjøre. Når de ansatte melder fra så må lederne ta tak der og da, og sørge for å gi tilbakemelding til den som melder fra om hva de gjør. Slike saker trenger vi ikke flere av nå i Grue kommune, sier Østhagen.

Ordføreren i Grue har tidligere sagt at de har langsiktige planer for helse- og omsorgstjenestene i Grue.

– Det er vel og bra med langsiktige planer, men her er det behov for handling raskt, sier Østhagen.

Kommunen ønsker ikke stille til intervju

Grue kommune er svært tilbakeholdne med å svare på denne saken. Hverken ordfører Rune Grenberg eller kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård har ønsket å stille til intervju.

Mikkelsgård skriver i en e-post at på grunn av hensyn til lovbestemt taushetsplikt kan de ikke gå inn på enkeltsaker i media.

Han skriver dog at «det har tilkommet praksisendring når det gjelder oppsøking av brukere en ikke får kontakt med i etterkant av hendelsene i saken dere skriver om her».

Og han skriver at kommunen følger opp alle saker i internt kvalitetsarbeid, og at de har dialog med fylkeslegen og andre instanser i saker hvor det er aktuelt.

Likevel har ikke Grue kommune meldt inn saken til Helsetilsynet slik de er lovpålagt.

Ordfører i Grue, Rune Grenberg, har valgt å ikke svare NRK, selv etter gjentatte henvendelser.

Frank Olsen har klaget saken inn til Statsforvalteren som har åpnet tilsynssak. Det har foreløpig ikke kommet noen konklusjon i saken.

– Jeg tror bror kunne levd i dag, hvis han hadde blitt fulgt opp på den rette måten, sier Frank.

Flere saker fra Innlandet