Hopp til innhold

Fikk beskjed om å henge opp viltkamera på sykehjem

GRUE (NRK): Pårørende ved Grue sykehjem reagerer på det de kaller en ukultur og uverdig behandling av deres nærmeste. Ledelsen ved sykehjemmet kaller det rutinesvikt.

Jan og Bjørn Brattli

Jan Brattli får bekreftet av ansatte ved sykehjemmet i Grue, at hans demente far kan sitte opptil 12 timer i samme bleie. Familien har også klaget på at Bjørn Brattli får for lite mat.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Bjørn Brattli er dement og har vært på beboer ved sykehjemmet i to år. Ifølge de pårørende gikk Bjørn ned 19 kilo i løpet av de første 10 månedene han bodde ved sykehjemmet. Sønnen sier at det ikke var tvil om at faren fikk for lite mat. Familien sa ifra til ledelsen, men føler de fikk et lite hyggelig svar tilbake.

– Da vi sa ifra til ledelsen om at vi var bekymret for vekttapet til faren min, fikk vi til svar at han spiste godt, og hvis vi ikke trodde på det så fikk vi henge opp et viltkamera og følge med selv, sier sønnen Jan Brattli.

Det var kona til Bjørn som tok opp dette med sykehjemmet.

– Min mor er 79 år gammel, og jeg synes hun fortjener et bedre svar enn det. Dette vitner om en kultur, eller ukultur ved sykehjemmet, sier Brattli.

Ledelsen ved Grue sykehjem beklager hvis dette har blitt sagt, og sier at dette ikke skal skje.

Etter å ha fått en slik tilbakemelding ga moren opp, og sluttet å ta opp flere episoder med sykehjemmet.

Fikk ikke gå på do

På samme avdeling bor faren til Roy Bråthen. Det første som skjedde da faren kom på sykehjemmet, var at han ikke lenger fikk gå på do. Den gamle og demente mannen ble i stedet bedt om å tisse på seg.

Roy Bråthen

– Det første møtet med sykehjemmet ble som vi fryktet. Min far fikk beskjed om å tisse i bleia, istedet for å bli hjulpet på toalettet, sier sønnen Roy Bråthen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Min far har alltid fått gå på do når han måtte, men da han ble flyttet hit fikk han beskjed om å tisse i bleia. Min far har alltid fått gå på do når han skal. Jeg synes det er uverdig at en gammel mann får beskjed om å tisse i bleia. Siden den dagen så har han tisset i bleia, sier sønnen Roy Bråthen.

Faren til Roy ble flyttet fra en dementbolig til Grue alders- og sykehjem tidligere i år, fordi kommunen skulle spare penger ved å legge ned dementboligen.

– Jeg fryktet at det var slik. Jeg har hatt moren min her tidligere, og har hørt at forholdene ikke har blitt bedre. Jeg er overrasket at det ikke blir gjort noe, for slik har det vært i flere år, sier Bråthen.

Fikk slått ut tre tenner

En søndag sønnen var på besøk, oppdaget han at faren manglet to fortenner og hadde knekt den tredje. Faren har etter all sannsynlighet falt, og ingen har rapportert noe.

– Jeg spør betjeningen hva som har skjedd, men får til svar at ingen vet noe. Tennene har ikke kommet til rette, og ingenting er oppdaget. Da blir jeg fortvilet, for slikt er ikke moro, sier Bråthen.

Ledelsen ved sykehjemmet sier det er en rutinesvikt.

Her har det skjedd en rutinesvikt i rapporteringen.

Tove Skårer, enhetsleder
Grue alders- og sykehjem

Ledelsen ved sykehjemmet sier at de ser at de må gjennomgå rutiner og prosedyrer på flere områder. De beklager også enkelte episoder.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

12 timer i samme bleie

Flere pårørende utrykker også bekymring for at det går lang tid mellom bleieskift. Ansatte NRK har snakket med bekrefter at beboere kan sitte opptil 12 timer i samme bleie.

– Beklagelig hvis rutinene ikke har blitt fulgt. Vi vil se nærmere på dette. Dersom det er riktig at en pasient har fått beskjed om å tisse i bleia er dette meget beklagelig og ikke akseptabelt, sier Tove Skårer som er enhetsleder ved Grue alders- og sykehjem.

Tove Skårer

– Beklagelig hvis rutinene ikke har blitt fulgt sier enhetsleder ved Grue sykehjem, Tove Skårer.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Pårørende skal ha sagt ifra til ledelsen flere ganger om viktige behov de mener ikke blir overholdt ved sykehjemmet. Blant annet at det går flere dager mellom hver gang de får pusset tenner, medisiner som blir glemt, lite mat, til tider dårlig mat og mangel på fysisk aktivitet. Men pårørende sier til NRK at de føler at de ikke blir hørt.

– På grunn av taushetsplikten så kan jeg ikke gå inn på hvert enkelt tilfelle, men vi må se på rutinene. Men slikt skal ikke skje, og det er meget beklagelig, sier Skårer.

Enhetslederen sier hun ikke har fått noen skriflige klager. Pårørende bekrefter at det ikke har blitt sendt inn en formell klage, men at de gjentatte ganger har tatt det opp muntlig med både ansatte og enhetslederen. I tilegg er mange kritikkverdige forold fra de pårørende samlet i et notat, som både enhetslederen og kommuneledelsen har gått igjennom.

Grue alders- og sykehjem

Beboere som NRK har snakket med sier forholdene ved sykehjemmet er opp og ned. Flere sier det går for lang tid mellom måltidene, og at de har opplevd å være svært sultne.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Åpenbare brudd

– Dette er åpenbare brudd på helselovgivningen, sier fylkeslege i Hedmark Sissel Bergaust.

– Hvordan har dere fulgt opp Grue kommune?

– Det er få kommuner i Hedmark som har fått tettere oppfølging fra fylkesmannen enn Grue kommune. Det har vært tilsynssaker, det har vært dialogmøter, opplæring, tilskuddsordninger og skjønnsmidler. De har brukt disse økonomiske midlene til konsulentbistand, så det man kan spørre seg om er hvordan de har nyttiggjort seg de rådene de har fått fra konsulentselskapene. Det synes i hvert fall åpenbart at det ikke har hatt ønsket effekt det vi har gjort fram til nå, sier Bergaust.

Ingen verdig alderdom

På gangen utenfor demensavdelingen ved sykehjemmet er Roy Bråten skuffet over det faren må oppleve.

– Det har hendt at vi har kommet hit klokken 12:30, og faren min ligger fortsatt i senga. Da har han heller ikke fått mat. Så det er liksom så uverdig å bli gammel på et sykehjem, når du får slik behandling som disse beboerne får, sier Bråthen.

Ledelsen ser ikke på dette som noe problem.

– Det er vanskelig å uttale seg i enkeltsaker. Det kan være mange årsaker til at pasienter ligger utover formiddagen, sier Skårer.

Vi kan ikke si at det er uforsvarlig ettersom vi ikke vet årsaken til at pasienten lå til kl 12.30.

Tove Skårer, enhetsleder

– Jeg blir skuffet når jeg hører at mange opplever det samme, og jeg stiller spørsmålet om hva gjør vi med dette i Norge? Det er jo de gamle som har bygget opp velstanden i Norge. Og så er det denne behandlingen de får. Tror du vi vil finne i oss slikt når vi blir gamle? Aldri i verden, sier Bråthen.