Hopp til innhold

Grønt lys for vindkraftprosjekt i Hedmark

VÅLER I HEDMARK (NRK): Til tross for motstand fra flere fronter, har kommunestyret med minst mulig margin vedtatt at arbeidet med vindkraftverk på Kjølberget får fortsette.

Norges Miljøvernforbund ved steinknusemaskin i Kjølberget.

DEMONSTRERTE: Norges Miljøvernforbund ved steinknusemaskin i Kjølberget tidligere i år.

Foto: Privat

Det er konklusjonen etter at kommunestyret behandlet den betente saken i dag, med ti mot ni stemmer.

– I første øyeblikket viser kommunen til at prosjektet ikke har startet arbeidet på riktig måte, og like etterpå sier de at dette ikke stemmer. Vi har vært altfor dårlig informert lenge, dette er opprørende, sier Hilde Riseng, uavhengig kommunestyremedlem i Våler.

Hilde Riseng

KRITISK: Hilde Riseng.

Foto: Even Lusæter / NRK

Kjernen i konflikten er at et enstemmig Våler kommunestyre i 2016 ga Austri Vind dispensasjon for bygging av vindkraftverk, men flere parter er av den oppfatning at arbeidet ikke startet innenfor den gitte tidsrammen på tre år.

Austri Vind mener på sin side at de startet før fristen. Firmaet mener avtaler som kom på plass, samt felling av trær for å lage anleggsveg, kan kalles anleggsarbeid. Det er administrasjonen i Våler uenig i, siden det ikke er varige endringer som er gjort i naturen.

Anmeldt av Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund har nylig anmeldt Austri Vind og Våler kommune ved ordfører Lise Berger Svenkerud, for grov miljøkriminalitet. NMF mener at dispensasjon for utbygging utløp 11. mai, og at utbygger og Våler kommune legger opp til fremtidige brudd på loven.

Flere miljøorganisasjoner har jobbet imot etableringen fordi de mener det ødelegger det som i dag er helt urørt natur.

Motstanden var også tydelig på dagens møte, og enkelte ble bedt om å forlate rommet på grunn av overdrevent engasjement. Nå har altså kommunen likevel gitt grønt lys til bygging av vindkraftverk på Vålers høyeste topp, Kjølberget (700 meter over havet).

Motstandsforening tipset kommunen

Vindkraft er et heftig diskutert tema i Norge for tiden, og tidligere i dag krevde myndighetene stans i vindkraftarbeidet på Frøya i Trøndelag.

I Våler var det foreningen La Naturen Leve som først gjorde kommunen oppmerksomme på at Austri Vind ikke hadde satt i gang med anleggsarbeid innen fristen for dispensasjonen. Rådmann i Våler, Petter Haugen, undersøkte saken. Han var enig i at vilkåret for dispensasjonen ikke var innfridd. Haugen mente byggearbeidene må stanses før ny dispensasjon er gitt.

Lise Berger Svenkerud

MØTET: Ordfører Lise Berger Svenkerud taler foran kommunestyret.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Én time før dagens kommunestyremøte, vedtok formannskapet et hastevedtak. De stemte for at arbeidet skulle få fortsette, noe kommunestyret måtte forholde seg til under i sin beslutningsprosess.

Flere saker fra Innlandet

Villsvin i åkeren

Filma villsvinfamilie i åkeren: – Moro å sjå dyra

Kristian Hovde

Dette grisefjøset skil seg frå dei fleste andre