Hopp til innhold

Grensependlere og ordførere jubler

Nyheten om at regjeringa åpner for at dagpendlere kan ferdes fritt over grensa, blir særdeles godt tatt i mot på begge sider av grensa.

Malin Olsson og Kamilla Thue

KAFFE OG BOLLER PÅ GRENSA: Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue ønsket grensependler Malin Olsson velkommen med kaffe, boller og godord da hun kjørte over grensa på jobb fredag morgen. – Dette har vært en bra dag, sier Olsson.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Pendlerne som kom til Norge i dag tidlig ble tatt hjertelig i mot av norske grenseordførere.

Ordførerne ville vise at de setter pris på pendlerne, som er særdeles viktige for å holde hjula i gang i både kommune og næringsliv i Eidskog og Kongsvinger.

Margrethe Haarr, Kamilla Thue og Jon Kristiansen på Magnormoen i Eidskog.

FELLES BO- OG ARBEIDSMARED: Både ordfører i Margrethe Haarr i Kongsvinger, ordfører Kamilla Thue i Eidskog og Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO mener at grensependlerne er viktige i grensetraktene som har felles bo- og arbeidsmarked.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ordfører i Eidskog Kamilla Thue (AP) delte ut boller og ros. Og hun lovde grensependlerne at hun ville gjøre alt for at de skulle få en lettere hverdag.

For de svenske pendlerne har belastinga vært så stor at flere har vurdert å slutte i jobben, som grensekommunene er svært avhengige av.

– Gledens dag

Pendler Malin Olsson satte særdeles stor pris på mottakelsen, og la ikke skjul på at koronatida har vært tøff.

– Det er krevende tider å være grensependler med mye usikkerhet. Verst er det for dem som ikke har fått lov til å dra på jobb de siste ukene, sier Olsson, som jobber som sjukepleier i Eidskog kommune.

I formiddag fatta Regjeringa et vedtak som gjorde at situasjonen gikk fra varme og omsorg til jubel.

Pendler Malin Olsson sier det betyr alt.

– Dette er en gledens dag. Det føles som vi går i rett retning når det nå åpnes opp for at alle kan komme på jobb.

grensemarkering på Magnormoen i Eidskog

SAMFUNNSKRITISK: Selv om ikke alle grensependlerne har fått lov til å komme på jobb de siste ukene, er det likevel en del som har samfunnskritiske jobber som har fått dispensasjon. Fra mandag får alle komme på jobb igjen.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Kjempenyhet

Kamilla Thue, som var på krigsstien mot Regjeringa, deler lettelsen og begeistringa.

– Dette er en kjempenyhet. Det betyr svært mye for både bedrifter og enkeltpersoner at grensependlerne igjen for komme på jobb. Også de som ikke har en jobb som blir definert som samfunnskritisk.

I Eidskog kommune er en av fire ansatte folk som pendler fra Sverige.

Kommunen har hatt store utgifter, og har måttet satt i gang et omfattende byråkrati for å teste pendlerne.

– Helt avgjørende for næringslivet

Grensekommunene har i lang tid alarmert om at koronatiltakene, som har hindra folk i å gjøre jobben sin i helse og skole, har gått ut over andre ansatte og innbyggere.

– For våre bedrifter er det avgjørende å få mannskapet sitt på jobb. Det er nødvendig. Det har vært kritisk for mange, sier Thue.

Tollstasjonen på Magnormoen i Eidskog

GRENSEPENDLERE: Hver dag må mange pendlere krysse grensa for å komme seg på jobb. Ikke alle fått lov til det de siste ukene. Ikke alle har en jobb som er blitt ansett som samfunnskritisk.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Også Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget er letta.

Han og kollegene i Vãrmland og Dalarna har skrevet brev til Regjeringa der de har bedt om at grensevernet mykes opp.

– Dette er helt avgjørende for næringslivet i Innlandet, vi samarbeider jo så tett med de på svensk side av grensa, sier Storberget.

Åpninga av grensa for pendlerbne var det store samtaleemnet på jobben til Malin Olsson på Helsetunet i Eidskog i dag.

Og hun legger ikke skjul på at varmen hun møtte i dag tidlig og gleden kollegene viste da nyheten om grenseåpninga kom varmer.

Nå hun i tillegg fikk sin første koronavaksine i dag, ble dagen fullbyrda.

– Dette er en god dag på mange måter. Det var en veldig koselig å bli møtt på grensa med kaffe, boller og godord. Det er fint å bli satt pris på. Men da er det også viktig at vi kommer oss på jobb.

Flere saker fra Innlandet