Hopp til innhold

Han har dommen klar

I dag faller dommen i overgrepssaken i Alvdal. De tiltalte er forberedt på strenge straffer. Men dommen vil bli anket uansett utfall.

Dommer Tom Urdahl

Dommer Tom Urdahl leser opp dommen i overgrepssaken nå.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Aktor, statsadvokat Iris Storås, har bedt om forvaring for de to hovedtiltalte i saken, som er tiltalt for grove seksuelle overgrep mot sine egne barn/stebarn og to nabobarn.

  • Moren: 13 års forvaring med en minstetid på 8 år.
  • Stefaren: 14 års forvaring med en minstetid på 9 år.

Det kan bli de strengeste straffene som noensinne er gitt for seksuelle overgrep mot barn i Norge.

De tiltalte og ofrene

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

På vegne av barna som har blitt misbrukt, har bistandsadvokatene krevd til sammen nesten 9 millioner kroner i oppreisning.

Sannhetens time

Etter fire uker i retten i januar og februar er det nå dommedag for de fem tiltalte.

– Hun er forberedt på at straffen blir streng, sier advokat Steffen Brandstad, som forsvarer den hovedtiltalte moren. Men i retten ba han om at hun bare skulle få tre års fengsel .

– Også morens eks-samboer, den 64 år gamle stefaren, har tatt det inn over seg at straffen kan komme til å bli svært lang, sier hans forsvarer Sverre Næss.

Fra 3 til 7 års fengsel

For de tre andre tiltalte i saken har aktor lagt ned påstand om vanlige fengselsstraffer.

  • Tiltalt 3, nabomann (46) : 7 års fengsel
  • Tiltalt 4, nabokvinne (46) : 7 års fengsel
  • Tiltalt 5, nabo og bekjent (63) : 3 års fengsel

Naboparet er tiltalt for medvirkning til overgrep mot sine egne to barn. De skal ha hjulpet hovedparet og latt dem misbruke barna. De har begge krevd full frifinnelse .

Naboen på 63 har erkjent straffskyld for medvirkning, fordi han ikke sa fra om overgrep han så.

Dommen blir anket uansett

Uansett utfall i tingretten kommer overgrepsdommen til å bli anket til lagmannsretten.

Statsadvokaten anker hvis de to hovedtiltalte skulle slippe forvaring og bare bli dømt til vanlig fengsel. De to hovedtiltalte anker hvis de blir dømt til forvaring.

Naboekteparet nekter skyld og anker hvis de blir dømt. Aktor anker hvis de ikke blir dømt.

Les dommen på nrk.no/ho

Dommer, sorenskriver i Nord-Østerdal tingrett, Tom Urdahl og sorenskriver Morten Gunnes, starter opplesningen av dommen i tinghuset i Elverum klokka 10 i dag.

Dommen er på rundt 70 sider og det er ventet at det vil ta 1 1/2 time å lese den opp. Selve domsslutningen kommer til slutt.

Følg opplesningen i hovedtrekk på nrk.no/ho fra klokka 10.

Alt om overgrepssaken i Alvdal

Flere saker fra Innlandet