Hopp til innhold

Påstand om 13 og 14 års forvaring

Aktor la i dag ned påstand om forvaring i 13 og 14 år for de to hovedtiltalte i overgrepssaken i Alvdal. For naboekteparet ber hun om 7 års fengsel.

De to hovedtiltalte i overgrepssaken i Alvdal med sine forsvarere

Aktor la ned påstand om 13 og 14 års forvaring for de to hovedtiltalte i overgrepssaken i Alvdal.

Foto: Tegning: Esther Bjørneboe

Statsadvokat og aktor, Iris Storås

Aktor Iris Storås.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Aktor, statsadvokat Iris Storås, har fortalt en sterk historie om det hun mener skjedde i huset i Alvdal gjennom fire år fra 2003 til 2007. Fire små barn ble grovt seksuelt misbrukt gjennom mange år.

– Overgriperne var deres nærmeste omsorgspersoner. De hadde ingen til å passe på seg, sa aktor.

Nødvendig med forvaring

Aktor mener de to hovedtiltalte i saken må dømmes til forvaring. Den 64 år gamle mannen i 14 år og den 46 år gamle moren i 13 år.

Aktor mener det er mange skjerpende omstendigheter som tilsier en streng forvaringsstraff.

  • Handlingenes grovhet.
  • Overgrepene må ha vært forbundet med smerte for barna.
  • Overgrepene er gjentatt over lang tid og mange ganger.
  • Overgriperne hadde omsorgen for barna. Barna hadde ingen til å beskytte seg.
  • Overgrepene ble filmet og tatt bilder av.
  • Det var mange tilstede under overgrepene.

- De voksnes sexleketøy

Aktor la spesielt vekt på at barna synes å ha blitt lært opp til å delta i seksuelle handlinger med de voksne.

– De vet hva som skal gjøres. De vet hva som skal skje. Filmen vi har sett viser at dette er en av mange ganger de er vant til å være de voksnes sexleker, sa aktor Iris Storås i sin avslutningsprosedyre i Nord-Østerdal tingrett i dag.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

De fem tiltalte i overgrepssaken i Alvdal i rettssalen

Aktor vil ha forvaring for de to hovedtiltalte, og fengsel for de tre andre tiltalte i saken.

Foto: Tegner: Esther Bjørnebo

Forvaring i 13 og 14 år

Tiltalt 1. Stefaren (64)

– Han skal straffes for en rekke voldtekter og seksuell omgang med fire mindreårige barn. Han skal straffes for gjentatte overgrep mot et autistisk barn som var under hans omsorg.

– Han skal straffes for medvirkning til flere overgrep og for produksjon og besittelse av krenkende seksuelle bilder og filmer av barn. Det er ingen formildende omstendigheter, sier aktor.

Påstand: Forvaring i 14 år med en minstetid på 9 år.

Tiltalt 2. Moren (46).

– Som mor til de to barna har hun ikke bare utnyttet deres tillit og avhengighetsforhold til å misbruke dem selv. Hun har i tillegg sviktet dem totalt ved å la andre utnytte dem. Det er særlig skjerpende. Og heller ikke for henne er det noen fomildende omstendigheter.

Påstand: Forvaring i 13 år med en minstetid på 8 år.

7 år fengsel for naboekteparet

Naboekteparet bør dømmes til fengsel i 7 år for medvirkning til overgrep på sine egne barn.

Aktor Iris Storås mener deres medvirkning bør straffes like strengt som om de utførte overgrepene selv.

3 års fengsel for naboen

Den 63 år gamle naboen som har erkjent straffskyld, bør dømmes til fengsel i 4 år, med fradrag for tilståelsen.

– Da blir min påstand fengsel i 3 år. Det er ikke av betydning for straffen at han er psykisk syk, sa Iris Storås.

– Det er formildende at han har erkjent straffskyld og samarbeidet med politiet. Men det er skjerpende at han satte seg selv foran barna og ikke sa fra om misbruket han visste at pågikk, sa aktor.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.