Hopp til innhold

- Denne saken sprenger nye grenser

- Denne saken sprenger nye grenser. Det må speiles i oppreisningen til barna, mener bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad-Hansen.

Bistandsadvokatene Hanne Kristine Bohinen (t.v.) og Inger Johanne Reiestad Hansen

Bistandsadvokatene til barna i overgrepssaken i Alvdal la ned påstander om oppreisning til barna i retten i dag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Inger Johanne Reiestad-Hansen er bistansdadvokat for sønnen og datteren til den hovedtiltalte moren.

1 million x 4 til barna i huset

I Nord-Østerdal tingrett i dag, la hun ned påstand om oppreisning til barna på tilsammen 4,1 millioner kroner.

  • Hun mener den tidligere stefaren (64) må dømmes til å betale inntil 1 million kroner i oppreisning til hvert av de to stebarna.
  • Hun mener moren må dømmes til å betale inntil 1 million kroner i oppreisning til hvert av de to barna sine.
  • Hun mener tiltalte 5, naboen som var tilstede og så noen av overgrepene mot gutten i huset, må dømmes til å betale inntil 100.000 kroner i oppreisning til gutten.

- Disse barna har levd i en meget seksualisert verden, med sine nærmeste som overgripere. I denne saken må det utbetales langt høyere beløp i oppreisning enn det som har vært vanlig i andre saker med misbruk av barn, sier Reiestad-Hansen.

800.000 x 4 til nabojenta

Anne-Kristine Bohinen, som er bistandsadvokaten til nabojenta, har lagt ned påstand om at de to hovedtiltalte og foreldrene til jenta må betale henne en oppreisning på inntil 800.000 kroner hver.

400.000 x 4 til nabogutten

Odd Henning Svalheim, som er bistandsadvokaten til nabogutten, har lagt ned påstand om at de to hovedtiltalte og foreldrene til gutten må betale ham en oppreisning på inntil 400.000 kroner hver.

- Det er mye, det vet jeg. Det høyeste beløpet jeg har funnet i noen lignende sak er 300.000 kroner, sa Svalheim.

Bistandsadvokaten forteller at gutten selv føler skyld og at han har hatt en ekstra belastning i å utpeke sine egne foreldre som overgripere.

For tort og svie

(Oppreisning er ikke det samme som erstatning. Oppreisning er erstatning for av ikke-økonomisk art, for såkalt tort og svie. Spørsmålet om menerstatning vil bli behandlet på et senere tidspunkt, når de sakkyndige rapportene om barna er klar)

Flere saker fra Innlandet