Foreslår å skyte 28 ulver til vinteren

Det er stor uenighet i rovviltnemndene om hvor mange ulver som bør tas ut.

Ulv bæres ut fra helikopter

ULVEMERKING: Vinteren 2017 ble ulvene i Slettåsflokken bedøvd og merket for å finne ut hvor nærgående de er. Rovviltnemdene ville ta ut flokken i Trysil, men statsråd Helgesen stanset jakta.

Foto: Per Magnussen / NRK

Mandag 26. juni møtes rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold for å fatte vedtak om lisensjakt kommende vinter.

De har nå fått innstillingen på bordet, og anbefalingen er å ta ut intill 28 ulver i og utenfor ulvesona. Det er nesten det samme antallet som i fjor, da nemndene vedtok lisensjakt på 32 ulver.

– Jeg synes det er mye. Her ligger det an til en ny runde med bråk, sier Øyvind Solum, som er leder for roviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.

Solum er også fylkesleder i Miljøpartiet De Grønne i Akershus.

Fjorårets vedtak førte til store protester og politisk rabalder da statsråd Vidar Helgesen overprøvde rovviltnemndene og stanset ulvejakt innenfor ulvesona.

Freder ulveflokker innenfor sona

Øyvind Solum

JA TIL ULV: Øyvind Solum vil ikke åpne for lisensjakt på 28 ulver kommende vinter.

Foto: Miljøpartiet De Grønne

Det er fylkesmennene som innstiller overfor nemndene. De anbefaler å ta ut hele Osdalsflokken og Julussaflokken. Begge flokkene har revir i hovedsak utenfor ulvesona.

Flokker som har revir innenfor sona, som Slettås-, Kynna-, og Letjennaflokken fredes.

Slettåsflokken i Trysil har fått mye oppmerksomhet fordi ulvene oppholder seg nært folk og bebyggelse. Folks frykt av å bo ved et ulverevir kan oppfylle vilkårene for å tillate jakt, men det alene gir ikke grunnlag for felling, ifølge innstillinga.

– Jeg synes det er rart at vi ikke skal ha jakt innenfor sona når bestandsmålet er nådd, sier Senterparti-politiker og leder i rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård.

Han synes det også er rart at fylkesmennene har en annen innstilling i år enn i fjor. I fjor åpnet de for jakt innenfor sona, noe som et flertall i nemndene ga sin tilslutning til, men som ble stanset av statsråden i siste liten.

Nergård er ikke enig i at 28 ulver er et for høyt tall.

– Jeg mener det vil være konfliktdempende om vi har uttak innenfor sona, sier Nergård.

Vil verne om ulveflokkene

Arnfinn Nergård, leder i Rovviltnemda

NEI TIL ULV: Arnfinn Nergård vil ha mer jakt på ulv innenfor ulvesona.

Foto: Mette Finborud Børresen

Fylkesmennene begrunner anbefalingen om å felle Osdalsflokken og Julussaflokken med at de skaper problemer for beitenæringa og utmarksnæringa, som får sine inntekter fra jakt.

De mener også et uttak av flokkene ikke vil true ulvebestandens overlevelse eller bidra til at målet om årlige ynglinger ikke blir nådd.

Øyvind Solum i rovviltnemnda mener begrunnelsene er tynne og ikke overbevisende.

– Jeg mener ulvene bør få leve, sier han.

Han er redd at et vedtak om å ta ut 28 ulver, kombinert med at det åpnes for skadefelling når ulv tar beitedyr, til sammen kan true overlevelsen til ulvebestanden.

– Jeg tror dette vil vekke oppsikt, og bli like mye rabalder som i fjor. Det er mange ulike hensyn som står mot hverandre, sier Solum.

Begge lederen tror det blir vanskelig å komme til enighet på mandagens møte.