Hopp til innhold

– Senterpartiet har ikke tillit til miljøministeren

Senterpartiet er lut lei av det de oppfatter som trenering og motarbeiding i ulvesaken fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Nå fremmer de mistillit mot statsråden.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum presenterer Senterpartiet sitt alternative budsjett.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er alt annet enn imponert over miljøminister Vidar Helgesens (H) håndtering av ulvesaken.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Helgesen har undergravet Stortingets vedtak i ulvesaken. Ulvekonflikten har aldri vært større så vi kan dessverre ikke lenger si at vi har tillit til ham.

Den kraftsalven serverer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum etter at Stortinget har avvist klima- og miljøminister Vidar Helgesens (H) forslag om å endre naturmangfoldsloven.

– Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling.

Her er Helgesens ulvesmell

Bakgrunnen for mistilliten fra Senterpartiet er Helgesens håndtering av vinterens ulvebråk.

Allerede i mai i fjor ble Ap, Frp, KrF og Høyre enige om et bestandsmål for ulv (se faktaboks).

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen under den muntlige spørretimen i Stortinget

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har ikke klart å legge frem et ulveforslag som Stortinget kan stille seg bak.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Før jul barberte imidlertid Helgesen antallet fellingstillatelser for ulv fra de 47 rovviltnemndene anbefalte, til bare 15 dyr. Samtidig slo han fast at ingen ulv skulle skytes innenfor ulvesonen. Han henviste både til gjeldende lov og Norges internasjonale forpliktelser.

Det fikk et flertall på Stortinget, inklusive Helgesens eget parti, til å gå i taket. De ba Helgesen finne en løsning på hvordan ulveforliket kunne gjennomføres.

3. mars foreslo miljøministeren å endre naturmangfoldsloven for å gjøre det lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen, men heller ikke dette er bra nok for Stortinget.

Energi- og miljøkomiteen avga onsdag innstilling i saken. Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.

Der står det:

«Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk

b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom,

c) for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning»

Beskylder statsråden for å undergrave Stortinget

– Dette handler om folks hverdag. Folk har opplevd at det har vært et tydelig vedtak i Stortinget men at miljøbyråkratiet har undergravet denne Stortingets vilje i runde etter runde, sier Vedum.

Hvorfor er dette nødvendig?

Stortinget har fattet et lovlig vedtak og vært tydelig i runde etter runde. Miljøministeren har trenert og trenert og vedtak har ikke blitt gjennomført. Nå har Stortinget igjen sagt at man ikke støtter hans lovforståelse. Dette handler om respekt for vårt styresett, sier Vedum.

Vil ikke kommentere

Vidar Helgesen skriver i en e-post til NRK at han ikke ble overrasket over utfallet i Stortinget i dag.

– Vi forholder oss til det. Saken vi sendte Stortinget var viktig fordi det gav en mulighet til å forelegge en grundig fremstilling av de ulike juridiske spørsmålene for partiene på Stortinget, skriver Helgesen.

Han ønsker ikke å kommentere mistillitsforslaget fra Senterpartiet.

– Mistillitsforslag fremmes i Stortinget og jeg vil besvare det der.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger