Hopp til innhold

Frykter at flere ulv blir skutt

Naturvernforbundet frykter at rovviltnemndene skal få for stor makt når rovviltforskriften nå er endret. Den åpner både for at folks uro og næringsinteresser skal legges mer vekt på i fellingen av ulv.

Ulv på Langedrag.

TRUET: Naturvernforbundet frykter at flere ulv blir skutt.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Klima- og miljødepartementet har endret rovviltforskriften etter pålegg fra Stortinget.

Rovviltnemndene får nå en noe større verktøykasse i forvaltningen av rovvilt, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen på departementets hjemmesider.

Helgesen (H) har siden før jul vært sterkt presset både av egne partifeller i Hedmark og opposisjonen på Stortinget til å tillate felling av et større antall ulv.

Frykter for stor makt til nemndene

Nå skal altså hensynet til private næringsinteresser, folks redsel for ulv og jakthensyn tillegges mer vekt i beslutningen om felling av ulv.

Naturvernforbundet er redd effekten av at rovviltnemndene får utvidet mandat, og frykter flere vedtak som til sammen kan føre til at ulven i praksis utryddes.

Endringen som Regjeringen nå har gjort undergraver arbeidet som gjøres med forebyggende og konfliktdempende tiltak sier generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark.

Maren Esmark

BEKYMRET: Generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark frykter at rovviltnemndene får for stor makt.

Foto: Naturvernforbundet / Privat

Organisasjonen advarer på det sterkeste mot felling av ulv som ikke utgjør noen fare for skade på husdyr eller tamrein, men mener at rovdyr som gjør skade på beitedyr skal kunne skytes.

La ned vervene

Før jul la rovviltnemnda i Hedmark ned sine verv med øyeblikkelig virkning i protest mot vedtaket fra klima – og miljødepartementet om å nekte lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen.

Vi har ventet på at dette skulle komme, sier lederen av rovviltnemnda i Hedmark Arnfinn Nergård.

Han sier at det er uklart hvilke konsekvenser dette vil innebære for ulvefelling i praksis. Nergård sier at de vil fastsette kvoten for lisensfelling av ulv for neste sesong i et møte 26. juni.

Hvilke konsekvenser forskriftsendringen vil få i den praktiske forvaltningen, vil måtte avklares når de enkelte vedtak skal fattes, skriver miljø- og klimaminister Vidar Helgesen på departementets hjemmeside.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ