Trekker seg i protest mot ulve-nei

Rovviltnemnda i Hedmark legger ned sine verv med øyeblikkelig virkning. Det gjør de i protest mot at klima- og miljøminister Vidar Helgesen i går sa nei til ulvejakt i Hedmark.

Arnfinn Nergård

FIKK NOK: Leder i rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård, føler seg overkjørt.

Foto: Henriette Mordt / NRK

Avgjørelsen ble tatt på et møte i rovviltnemnda i dag.

– Vi føler oss som et unødvendig organ når vi blir overkjørt på denne måten, sier leder Arnfinn Nergård,

Rovviltnemndenes oppgave er å forvalte rovdyrbestanden, slik at bestanden er på det nivået som Stortinget til enhver tid bestemmer.

I Hedmark vedtok rovviltnemndene lisensfelling på 32 ulver. På landsbasis ble det gjort vedtak om å ta ut 47 ulver. Det førte til store protester og underskriftskampanjer.

Vedtaket ble gjort etter at Stortinget hadde satt et tall på hvor mye ulv det skal være i Norge.

– Vi forholdt oss til Stortingsvedtaket og fulgte alle faglige råd da vi fastsatte kvoten, sier Nergård.

Vinterens ulvejakt var allerede planlagt og snuoperasjonen til Helgesen kom overraskende på mange.

Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet mener vilkårene for å skyte ulveflokkene i Hedmark ikke er oppfylt. De mener det ikke er tilstrekkelig fare for at ulv i disse revirene skal forårsake alvorlig skade på husdyr og tamrein.

– Gjør Hedmark om til ulvereservat

Statsrådens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Det gjør det umulig for rovviltnemnda og fortsette sitt arbeid, sier Nergård.

– Følgen av dette vedtaket er i praksis at ulvebestanden innenfor sona ikke skal forvaltes, sier Nergård.

Han mener regjeringa nå gjør deler av Hedmark om til et ulvereservat.

– Jeg har medfølelse med dem som blir boende i dette område, sier Nergård.

De fem medlemmene i rovviltnemnda i Hedmark trekker seg med øyeblikkelig virkning.

De mener departementet avgjørelse viser at forvaltningen av ulv nå er tatt ut av Stortingets hender og overtatt av byråkratiet.