Flommen blir mer enn dobbelt så dyr som antatt

Skadene etter flommen på Østlandet koster mer enn dobbelt så mye som skadene etter flommen i 2011. I år er det foreløpig innrapportert skader for 510 millioner kroner til forsikringsselskapene.

– De første anslagene lå mye lavere, sier Tonje Westby i Finans Norge.

Det er de som har gjort de foreløpige beregningene, som altså viser at årets flom på Østlandet blir mer enn dobbelt så dyr som den i 2011 – og dobbelt så dyr som de beregningene som ble gjort for to uker siden .

Disse tallene gjelder kun privat eiendom – hus og hager. I tillegg kommer ødeleggelsene på biler, båter og offentlig eiendom, som veger og jernbane.

– Vi har mottatt omtrent 2000 skademeldinger og snittet for erstatningssum ligger på 245.000 kroner, sier Westby.

Mer total ødeleggelse

Tettstedet Kvam i Gudbrandsdalen er et av stedene som har blitt hardest rammet og toalt 60 prosent av skadene har skjedd i Oppland.

– Vi har jo sett bildene fra de hardest rammede områdene og det er grunnen til den høye summen. Flere hus har blitt totalt ødelagt, sier Westby.

Finans Norge tror summen på 500 millioner fortsatt kan stige noe. Beregningene som ble offentliggjort i dag hadde med skader til og med 31. mai.

– Blant annet i Buskerud har det kommet på noen skader i etterkant, men vi tror ikke de vil ha noe dramatisk utslag på summen, sier hun.

Skadene etter flommen på Østlandet koster mer enn dobbelt så mye som skadene etter flommen i 2011. I år er det foreløpig innrapportert skader for 510 millioner kroner til forsikringsselskapene.

Tonje Westby i Finans Norge om flomskadene

Erstatning i tall

Fylke

Antall skademeldinger

Anslått erstatning (i millioner)

Oppland

1230

390

Hedmark

520

80

Akershus

140

25

Buskerud

100

11

1995-flommen fortsatt verst

Flommen i 1995 er fortsatt den som rent økonomisk har gjort størst skade i Norge i moderne tid. Da var det Hedmark som ble rammet hardest og omregnet i dagens kronekurs ble det utbetalt nesten 770 millioner bare i det ene fylket. I Oppland lå erstatningssummen da på ca 230 millioner.

Selv om man ikke kommer nær disse summene i år, har ødeleggelsene altså vært dramatiske. NRK Østnytt viste i går fram de store ødeleggelsene i utforbakken i Kvitfjell.

Se tv-innslaget:

Alpinanlegget har lidd store skader under flommen.

Kvitfjell ødelagt av flommen

Økonomiske konsekvenser for mange

Selv om ødeleggelsene har vært størst i Gudbrandsdalen er det mange som har fått merke de store vannmassene - også økonomisk. Flommen har blant annet kostet turistnæringa langs Telemarkskanalen dyrt. Telemarkreiser regner med at de har tapt 400.000 kroner.

Vannstanden i Mjøsa har vært et problem ved flere fritidsområder i Hamar, kjellere har blitt fyllt med vann og Skibladners muligheter til å legge til kai har blitt svært redusert – noe de selvfølgelig taper penger på. .

Og på havnepuben i Gjøvik, har eieren måttet stenge døra og ta gummistølvlene på.

Havnepuben på Gjøvik står snart under vann. Nå er det under 10 centimeter klaring før vannet trenger inn i kjelleren.

Havnepuben snart under vann

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.45: Nyheter fra Innlandet