Venter fortsatt på erstatning etter 2011-flommen

To år etter at pinseflommen i 2011 satte gård og grunn under vann, venter noen fortsatt på erstatning fra Statens naturskadefond.

Flom i Gudbrandsdalen

Flommen i pinsen 2011 førte til store oversvømmelser mange steder. Her fra E6 ved Fåvang i Ringebu.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

– Det er en katastrofe for de det gjelder, sier leder i Norges Bonde- og småbrukarlag, Merete Furuberg, til NRK.

Merete Furuberg

Merete Furuberg, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag.

Foto: Vegard Grøtt / Scanpix

Hun forteller at det er en spesielt stor belastning nå, etter at mange av de samme områdene er blitt rammet av flom.

– Flere bønder har drevet arbeid med å restaurere jord og hus etter flommen i 2011. Så kommer plutselig en ny flom som ser ut til å være enda verre, Sier Merete Furuberg.

Gunn Eide er seksjonssjef i Statens landbruksforvaltning som er sekretariat for Statens naturskadefond.

Hun bekrefter at det er enkelte som ikke har fått erstatning, to år etter flommen.

– De aller fleste som opplevde naturskader i pinseflommen i 2011 har fått sine saker behandlet og mye av erstatningene er utbetalt. I et lite antall saker er det ikke fastsatt erstatning, sier Gunn Eide til NRK.

Tre mulige forklaringer

Eide forklarer at det er tre grunner til at enkelte ikke har fått utbetalt erstatning:

  • Enkelte kan ha klaget på skjønnet som fastsetter størrelsen på erstatningssummen, slik at saken fortsatt er under behandling.
  • I noen tilfeller kan det være at Statens naturskadefond ikke har mottatt saken fra lensmennene som fastsetter skjønnet.
  • Erstatningene utbetales på etterskudd, etter at skadene er reparert. Dersom skadene ikke er reparert ennå, vil heller ikke pengene bli utbetalt.

Reglene for erstatning er regulert gjennom Naturskadeloven.

– Det er et tosporet system. Først blir skaden taksert gjennom et lennsmansskjønn og så er det styret i Statens naturskadefond som vil fastsette erstatningen. Det systemet gjør at det kan ta tid, særlig i år der det er mange skader, sier Gunn Eide i sekretariatet for Statens naturskadefond.

Vanskelig for bøndene

Ifølge Norges Bonde- og småbrukarlag har enkelte har vært nødt til å ta opp private lån fordi de ikke har fått utbetalt erstatning,

– Du må ta opp lån og så tar det langt tid og du purrer og purrer og det tærer på den psykiske helsa, sier Merete Furuberg.

Hun forteller også at det ikke bare er mangelen på penger som sliter.

– Du mister så mye verdier. Mens det pågår sier alle og enhver at her skal vi hjelpe deg. Så går det en stund og så er ikke hjelpeapparatet like pågående. Da blir du stort sett alene rundt det, sier Furuberg.

Mangler oversikt

Statens naturskadefond (SNF) har ingen oversikt over hvor mange fortsatt venter på utbetaling etter flommen i pinsen 2011.

De vet ikke hvor mange saker som ligger hos lensmennene til behandling fordi SNF ikke har fått sakene til behandling, men det vet at det er noen saker.

Naturskadefondet sier at gjennomsnittlig behandlingstid er mellom seks og no måneder.

– Vi skulle gjerne ha sett at vi kunne behandle sakene raskere. Det tar for lang tid fra skade skjer til summen er fastsatt, sier Gunn Eide.

Ole-Petter Berget, leder Nord-Fron bonde- og småbrukarlag, sier at kommunene mangler kapasitet til å få sakene gjennom systemet.

– Det tar altfor lang tid. Det er mangel på kapasitet. Kommunen har ikke nok folk å sette på saken, hverken til taksering eller til godkjenning av arbeidet i etterkant, sier Berget til NRK.

Jobber med lovendring

– Landbruks- og matdepartementet er ikke fornøyd med dette. Raskere utbetaling av erstatning er et hovedpunkt i arbeidet med ny naturskadelov, skriver Inger Grette, avdelingsdirektør for skog og ressurspolitikk i Landbruks- og matdepartementet, i en e-post til NRK.

Hun lover at de skal sette inn ekstra innsats for å sørge for at saksbehandlingstiden for naturskader blir så kort som mulig.

– Vil dere endre loven slik naturskadefondet ønsker, blant annet ved å gå fra at lensmenn utøver «takst-skjønn», over til et system der dette blir gjort av takstmenn?

– Departementet arbeider med et forslag til ny naturskadelov. Vi kan ikke gå nærmere inn på innholdet i den nye loven nå, skriver Grette.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger