Sju siktet etter Dark Room-etterforskning

Politiet i Innlandet går gjennom store mengder datamateriale som viser grove overgrep mot barn. Sju er siktet til nå, og 12 saker er sendt til andre politidistrikt.

DARK ROOM-PROSJEKT: politietterforsker Astrid Di Notte i Innlandet politidistrikt

DARK ROOM; politietterforsker Astrid Di Notte er en av dem som etterforsker seksuelle overgrep mot barn på nettet i Innlandet politidistrikt.

Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Vi sitter på materiale som avslører at menn via chat og Skype på nettet, forteller hva de kan tenke seg å gjøre med det enkelte barnet.

Det sier politiadvokat Julie Dalsveen i politiet i Innlandet. Hun er en av to som leder Dark Room-prosjektet i politidistriktet.

Les: Nye Dark Room-tall: Minst 300 barn grovt seksuelt utnyttet og misbrukt

Et omfattende arbeid

Våren 2017 etablerte politiet i Innlandet en egen gruppe, som skulle jobbe med de såkalte Dark Room-sakene.

Utgangspunktet var satsingen som ble gjort ved Vest politidistrikt, for å etterforske seksuelle overgrep på nettet. Politifolk med spesialkompetanse på avhør og gjennomgang av databeslag ble satt inn i prosjektet i Innlandet.

KARTLEGGER OVERGREPSMATERIALE; flere politifolk jobber med Dark Room-saker hos politiet i Innlandet

OMFATTENDE ARBEID: Flere politifolk kartlegger og analyserer beslaglagt overgrepsmateriale på nett i Dark Room-prosjekt hos politiet i Innlandet.

Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Gjennomgangen av materialet vi sitter på er tidkrevende, sier politiadvokat Julie Dalsveen.

Foruten chattemeldinger og meldinger på Skype, omfatter beslagene også bilder og video av voksne som begår grove seksuelle overgrep mot svært små barn.

Vanskelig å identifisere barna

Det finnes flere likhetstrekk i disse Dark Room-sakene, som politiet i Innlandet jobber med. 7 menn fra 20 til 60 år er siktet til nå. Flere av dem er fra Hedmark.

Noe av det politiet i Innlandet har beslaglagt, er overgrepsmateriale som Kripos har i sine registre.

Men det er ofte svært vanskelig å finne fram til hvem barna er, blant annet fordi ansiktene deres er sladdet.

Flere kan bli avslørt
POLITIADVOKAT; Julie Dalsveen, en av de som leder Dark Room-etterforskningen

LEDER DARK ROOM; politiadvokat Julie Dalsveen er en av to som leder Dark Room-etterforskningen i Innlandet politidistrikt

Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Arbeidet i Dark Room-prosjektet i politiet i Innlandet pågår for fullt. Selv om sju menn er siktet, så er etterforskningen ikke ferdig. Etterforskerne sitter dag etter dag og går gjennom beslaglagt materiale.

Det kan føre til at vi avslører flere overgripere og kommer opp med nye saker, sier politiadvokat Julie Dalsveen.

Dark Room-etterforskningen i Innlandet har også avdekket gjerningsmenn som bor andre steder i landet. Til nå er 12 saker sendt videre til andre politidistrikt.

Flere politidistrikter landet rundt har egne Dark Room-prosjekter, for etterforskning av seksuelle overgrep mot barn på nettet. Flere personer er tiltalt, og flere også dømt, i disse sakene.