Nye Dark Room-tall: Minst 300 barn grovt seksuelt utnyttet og misbrukt

BERGEN SENTRUM (NRK): Politiet går ut med fersk informasjon om overgrep mot barn og deling av bilder og videoer på «det mørke nettet». Flere barn er i spedbarnsalderen. – Det grenser mot tortur, sier politiet til NRK.

Janne Heltne og Hilde Reikrås

JAKTER OVERGRIPERNE: Påtaleleder Janne R. Heltne (t.v.) og etterforskningsleder Hilde Reikrås i Dark Room forteller NRK om de nye avsløringene.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Dark Room-ledelsen har det siste halvåret opprettet 33 nye saker. Dermed er totaltallet på personer som er avslørt for overgrep, chat eller bildedeling på «det mørke nettet» gjennom operasjonen oppe i 84.

Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

– 13 av de nye sakene tilhører Vest politidistrikt, mens 20 er oversendt andre politidistrikt, sier etterforskningsleder Hilde Reikrås når NRK møter henne og påtaleleder Janne Ringset Heltne i lokalene til Dark Room tirsdag formiddag.

Alle personene er menn. De fleste av de 84 sakene omfatter deling, produksjon eller befatning med overgrepsmateriale.

Tallene gjelder saker som er opprettet i Vest politidistrikts Dark Room, og som etterforskes der eller er blitt oversendt andre politidistrikter. Men også andre politidistrikter, særlig Møre og Romsdal og Romerike, har opprettet egne saker i kjølvannet av de første Dark Room-avsløringene, slik at totaltallet på landsbasis er langt høyere.

Vest politidistrikt utmerkerker seg naturlig nok på oversikten over saker tilknyttet Dark Room, siden der er der prosjektet ble startet og drives fra.

Dark Room-saker per 30.05.17

Politidistrikt

Saker

Vest

37

Finnmark

1

Troms

3

Nordland

3

Trøndelag

6

Møre og Romsdal

1

Sør-Vest

5

Agder

4

Sør-Øst

6

Øst

10

Oslo

2

Innlandet

4

Totalt i Norge

82

Danmark

1

Sverige

1

– Minst 300 barn grovt seksuelt utnyttet

Noen av sakene som er oppdaget i Vest politidistrikt, gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet, skriver politiet i pressemeldingen.

Kripos har bistått i etterforskningen av live-overgrepene, som i stor grad blir fysisk begått på Filippinene.

Politiet har så langt avdekket at minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt, og sier det er all grunn til å tro at antall saker vil øke.

– Grenser opp mot tortur

Overgriperne betaler mellom 20 og 50 dollar for live-overgrepene. Ifølge politiet går 40-70 prosent av dette til selskaper bak cam-tjenester, som er kjent for å tilby direkteoverføring av seksuelle handlinger mellom voksne. Politiet vet ikke om selskapene kjenner til at tjenestene brukes til overføring av overgrep mot barn.

Ofte kan én person stå bak svært mange grove overgrep av mange forskjellige barn, ifølge politiet. Mange av barna lever i fattigdom eller er uten nære omsorgspersoner, og blir kynisk utnyttet av vestlige menn.

Flere av barna er i spedbarnsalderen, og mange har blitt grovt misbrukt.

– Flere av sakene grenser opp mot tortur, som er seksuelt motivert, mot ganske små barn, sier Reikrås til NRK.

– Det virker som webkameraene skaper en avstand som gjør overgrepene enda mer brutale, sier påtaleleder Janne Ringset Heltne.

Politiet har også avdekket chattelogger der personer diskuterer å reise til utlandet for å begå fysiske overgrep mot barn.

Dark room

25 ANSATTE: Mange politiansatte har jobbet tverrfaglig med Dark Room i Vest politidistrikt i snart halvannet år. Etterforskningen er planlagt å fortsette med full styrke i alle fall ut 2017.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Ønsker bedre samarbeid

– Dette har store internasjonale forgreininger, som gjør at politiet er nødt til å samarbeide både med andre vestlige land, og landet der overgrepene foregår. Vi har sett at dette har foregått i flere år, men vi har ikke hatt så mange slike saker i Norge, så vi trenger gode systemer for samarbeid, sier Heltne til NRK.

I pressemeldingen skriver Vest politidistrikt at disse sakene er krevende for norsk politi, og at de håper det kommer nasjonale føringer for hvordan disse sakene best mulig kan løses.

25 politifolk har jobbet fulltid

Operasjon Dark Room har vært aktiv siden januar 2016. Bakgrunnen var at det som skulle bli operasjonens etterforskningsleder, Hilde Reikrås, i arbeidet med en overgrepssak, avdekket at den mistenkte hadde utbredt kontakt med andre på «det mørke nettet».

På chatteloggene hun kom over, snakket man ikke bare om seksuelle handlinger mot barn. Noen av mennene delte også bilder og erfaringer fra overgrep de hadde begått selv.

Reikrås gikk til ledelsen i Vest politidistrikt. Hun fikk klarsignal til å sette ned en tverrfaglig gruppe på rundt 25 politifolk til å jobbe fulltid med å avdekke identiteten til chatterne, skaffe bevis, og straffeforfølge dem.

NRK har fulgt operasjonen lenge, og i november 2016 var Dark Room-ledelsen klare til å gå ut med informasjon om prosjektet. Da fortalte de at det omfattende arbeidet i løpet av ti måneder hadde ført til at 51 menn var identifisert.

Avslører stadig flere overgripere

Nå er flere dømt, mens politiet har fortsatt å avdekke nye identiteter, og fengsle nye personer.

I chattene bryter deltakerne ned hverandres barrierer mot å begå seksuelle overgrep mot barn, ifølge politiet. I én sak har gjerningspersonen forklart at han begikk seksuelle overgrep mot egne barn etter å ha bli trigget gjennom å ha chattet med likesinnede.

Så langt i Vest politidistrikt er seks saker avgjort, tre av dem med tilståelsesdom. I to saker er det tatt ut tiltalebeslutning, blant annet mot en person som skal ha forgrepet seg mot sine egne barn.

De øvrige sakene gjelder befatning med overgrepsmateriale via chat og/eller bildedeling.

Én sak er avgjort med forelegg. I tillegg er fem saker ferdig etterforsket, men ikke påtaleavgjort på nåværende tidspunkt, melder politiet tirsdag.

Sakene har forgreininger til hele landet, og også til Danmark og Sverige. Blant annet har politiet på Romerike avslørt 30 mistenkte overgripere, og i Møre og Romsdal er 48 overgrepssaker avdekket, i kjølvannet av Dark Room.

Hilde Reikrås og Janne Ringset Heltne

VIL HA LENGRE IP-LAGRING: «Informasjonen knyttet til IP-adresser er sentral, og ofte avgjørende for å oppklare stadig flere former for kriminalitet – også grove seksuelle overgrep mot barn over internett», skriver Vest politidistrikt i en pressemelding om Hilde Reikrås' (t.v.) og Janne R. Heltnes Operasjon Dark Room.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Svært krevende saker

– Omfanget i disse sakene er så stort at det er svært krevende for politidistriktene å etterforske, sier Reikrås til NRK.

Vest politidistrikt har i løpet av arbeidet funnet nye metoder for å identifisere chatte-deltakerne, og påtaleleder Gunnar Fløystad sa nylig til NRK at de sammen med Kripos nå er lengst fremme på metodeutvikling.

«Dark Room har et jevnt og godt samarbeid med Kripos på metodeutvikling i flere ulike saker», skriver Vest politidistrikt i pressemeldingen tirsdag.

Nordisk politi trenes nå opp i metoder fra Dark Room-arbeidet.

Ber om lengre lagringstid av IP-adresser

Dark Room-ledelsen har også støtt på vansker i arbeidet. En sentral siktet mann var nylig nære ved å bli sluppet fri, blant annet fordi retten mente politiet hadde brukt for lang tid på å identifisere og aksjonere mot kontaktene hans.

I pressemeldingen tirsdag skriver Vest politidistrikt at de i praksis står «uten mulighet til å oppklare svært mange krenkende og alvorlige straffbare handlinger» fordi informasjon om IP-adresser etter loven må slettes etter 21 dager, og ofte lagres langt kortere, eller ikke i det hele tatt.

«Informasjonen knyttet til IP-adresser er sentral, og ofte avgjørende for å oppklare stadig flere former for kriminalitet – også grove seksuelle overgrep mot barn over internett. Vi er derfor glade for at justisministeren signaliserer et ønske om å øke lagringstiden til seks måneder», skriver Vest politidistrikt i pressemeldingen.