Hopp til innhold

Vil tvinge turister til å bruke guide

Et nytt prøveprosjekt vil hindre fri ferdsel for turister i villreinområdene i Rondane og Dovrefjell.

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Det er Dovre Ap som vil ha et prøveprosjekt der turistene blir pålagt å gå i grupper med guide.

Det kommer fram i et forslag som partiet har lagt fram for klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Samtidig mener Dovre Ap at de fastboende skal kunne bruke fjellet som før.

Forslaget møter kraftig motbør fra Den Norske Turistforening (DNT).

– Bryter med allemannsretten

– Dette bryter med allemannsretten, sier Ingeborg Wessel Finstad, som er seksjonsleder natur og bærekraft i DNT.

– Naturen skal være gratis, og da er ikke betalingsløsninger med sertifisert guide vegen å gå, sier hun.

Ingeborg Wessel Finstad

Seksjonsleder Ingeborg Wessel Finstad i DNT advarer.

Foto: DNT

– Den retten vi har i Norge til å ferdes i naturen, er en rett vi må ta vare på fremover.

Dovre Ap mener at det er turistene utenfra som er hovedproblemet for den sårbare villreinen.

Derfor ønsker de et pilotprosjekt for et utvalgt område, der hensikten er å teste om pålagt bruk av gruppeturer med guide vil føre til mindre forstyrrelser.

Les også Fagutvalg foreslår å fjerne moskusen fra Dovrefjell

Moskus på Dovrefjell

Unik villreinstamme

Stammen i Rondane/Dovre er den eneste genetisk opprinnelige villreinstammen i Europa. Den er nå rødlistet, det vil si at fagfolk vurderer den som truet.

Hovedårsaken er menneskelig ferdsel og aktiviteter. Villrein er lettskremt, og er avhengig av store fjellområdet for å kunne leve normalt.

Men kravet til redusert hytteutbygging og mindre ferdsel har utløst en heftig debatt om hvem som har ansvaret.

En del av vår kultur og identitet

Dovre Ap mener at tiltak som kan begrense lokalbefolkningens bruk av fjellet, har «begrenset effekt.»

– Disse tiltakene hjelper ikke mot selve hovedproblemet, nemlig de store massene med tilreisende turister, sier Ida Amble Ruge, som er styremedlem i Dovre Ap.

Ida Amble Ruge

Ida Amble Ruge i Dovre Arbeiderparti ivrer for prøveprosjektet.

Foto: Privat

Vi har levd side om side med reinen i lang, lang tid, uten at det har skadet dem. Dette er en del av vår kultur og identitet, sier hun.

Ingeborg Wessel Finstad i DNT sier at de deler bekymringen for villreinens situasjon.

– Men vi har allerede gjennomført kraftige begrensninger i vårt tilbud når det gjelder åpningstider ved turisthytter. Vi har flyttet ruter og faktisk også hytter, sier hun.

Les også Han har kjempa mot DNT-hytte i 50 år

Erik S. Winther

Møter skepsis i departementet

Statssekretær Kjersti Bjørnstad (SP) i Klima- og miljødepartementet er glad for det lokale engasjementet, men er ikke sikker på at et slikt prøveprosjekt er løsningen.

Hun peker på at dette er utfordrende både i forhold til allemannsretten i friluftsloven og i særlig i forhold til Eøs-regler om forskjellsbehandling av lokale og tilreisende.

Pressebilde av Statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima og Miljødepartementet.

Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp).

Foto: TROND ISAKSEN / © FOTO TROND ISAKSEN

Jeg har mer tro på å bruke mer ressurser på å kanalisere ferdsel inn på de riktige områdene og riktige stiene. Og gi god informasjon om hvorfor det ikke er lurt å gå i et spesielt område akkurat nå og hva som er grunnen til det, sier hun.

Regjeringen skal neste år levere en stortingsmelding om villrein. Den skal så på høring, før regjeringen trolig i 2025 fatter beslutning om hvilke tiltak som skal gjennomføres for å ta vare på villreinen.

– Bedre med positiv tilrettelegging

Forsker Olav Strand ved Norsk institutt for naturforskning sier at han ikke vil kommentere forslaget direkte.

– Men jeg kan si generelt at jeg er skeptisk til tiltak som innebærer forbud. Det er mye bedre å drive med positiv tilrettelegging ved å få turistene til å gå bestemte stier.

Olav Strand

Olav Strand er forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Han er skeptisk til forslaget fra Dovre Ap.

Foto: Sindre Skrede

Han viser til den såkalte «moskusstien»på Dovrefjell, som leder til et mindre sårbart område.

Les også: Her flyr helikopter i villreinområdet

Stibygging Rondane

Idrettsapp viser ferdsel i sårbare områder

Ida Amble Ruge er enig i at denne stien har fungert bra.

– Problemet er bare at vi har målinger fra treningsappen Strava som viser at turistene strømmer innover fjellet i store mengder, utenom denne typen stier.

Hun mener dette nettopp viser at det foreslåtte prosjektet har livets rett. Ruge opplyser at omtrent fem prosent av turistene bruker Strava.

Når det gjelder allemannsretten mener hun at den ikke er i fare.

– Hva med Oslofjorden og ferdselsbegrensningene på flere av øyene der i bestemte perioder? Og Fokstumyra på Dovrefjell, der det også er begrensninger?

– Det er ikke noe nytt eller dramatisk i at vi innfører reguleringer i sårbare områder, sier hun.

Villrein

Villreinen er sårbar overfor store mengder turister som vil oppleve moskus på nært hold og kanskje villrein.

Foto: Svein Hjelmeset