Hopp til innhold

Retten omtaler drapet på Oscar André (15) som en «ren henrettelse»

GJØVIK TINGRETT (NRK): I dag ble 45 år gamle Hans Olav Overn dømt til 20 års fengsel for drapet på sønnen. Han godtar dommen.

Oscar André Ocampo Overn

DREPT: Oscar André Ocampo Overn ble bare 15 år gammel. 9. oktober i fjor ble han kvalt av faren, i deres eget hjem.

Foto: Privat

Ifølge retten er drapet en direkte følge av at de seksuelle overgrepene mot sønnen var i ferd med å bli avdekket.

Aktor i saken Thorbjørn Klundseter ba om at mannen måtte få lovens strengeste straff på 21 års fengsel, etter et drap han mener var en «ren henrettelse».

kapp-saken Torbjørn Klundsæter

AKTOR: Thorbjørn Klundseter omtaler drapet som «en ren henrettelse, en karakteristikk retten er enig i,» står det i dommen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tingretten er enige i at drapet var nøye planlagt.

«Aktor kalte drapet en ren henrettelse, en karakteristikk retten er enig i,» står det i dommen fra Gjøvik tingrett.

De gav 45-åringen ett års strafferabatt for samarbeid med politiet.

Klundseter er tilfreds med avgjørelsen Gjøvik tingrett har tatt.

– Tilståelsesrabatt er vanlig å gi, og det har tingretten gjort her, sier Klundseter.

Han sier det er for tidlig å si om de kommer til å anke eller ikke.

Dommen fra Gjøvik tingrett er enstemmig, bortsett fra at en av de meddommerne bemerker at 45-åringen burde vært undersøkt med tanke på en forvaringsdom.

«Betydelig dødsangst»

Gjøvik tingrett peker på flere punkter de mener er skjerpende i den alvorlige drapssaken som skjedde på Kapp i høst.

«Det er skjerpende at drapet er begått mot en forsvarsløs person», skriver Gjøvik tingrett i dommen.

De mener Hans Olav Overn var fysisk overlegen sønnen. Retten skriver også at han «overrumplet» gutten mens han lå i sengen.

Retten mener det er sannsynlig at 15-åringen opplevde stor dødsangst de siste minuttene før han mistet bevisstheten.

Det står også i dommen at det er veldig skjerpende at drapet er begått av en av avdødes nærmeste omsorgspersoner.

Ett års strafferabatt

Forsvarer, Håvard Fremstad, mener Overn hele tiden, fra han selv meldte seg til politiet straks etter drapet, har samarbeidet og vist velvilje med påtalemakt og politi.

Den 45 år gamle mannen fikk forkynt dommen tidligere på dagen torsdag.

Hans Olav Overn, 2011. Dømt for drap på sønnen på Kapp.

GODTOK DOM: 45 år gamle Hans Olav Overn anker ikke dommen. Her fotografert for noen år siden.

Foto: Privat

– Han visste at han kom til å få streng straff. Han har fått 20 år, og har fått ett års strafferabatt. Dette er et viktig signal, om at den som bidrar, bør få en form for kompensasjon. Det mener jeg er helt riktig, sier Fremstad til NRK.

Fremstad sier det er vanskelig å bruke ordet «fornøyd», men at hans klient godtar dommen.

– Han anker ikke, sier Fremstad.

Retten har redusert straffen med ett år ut fra aktors påstand.

De skriver i dommen at det er «uforståelig at tiltalte fortsatt mener at han handlet riktig», men likevel mener de at hans tilståelse og samarbeid med politiet, har gjort det lettere for de etterlatte.

kapp-saken Forsvarer Håvard Fremstad

FORSVARER: Håvard Fremstad på vei til tingretten i forrige uke.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK
kapp-saken: bistandsadvokat Inger Marie Støen

BISTANDSADVOKAT: Advokat Inger Marie Støen bistår avdøde Oscar Andre Ocampo Overns familie.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Familiens bistandsadvokat, Inger Marie Støen, sier til NRK at moren er lettet over dommen.

Støen sier at det ikke var av betydning for familien om straffen ble på 20 eller 21 års fengsel.

– Det at han ikke angrer er det verste for dem, sier bistandsadvokaten.

– Hvordan var det for henne å høre sin fraseparerte ektemann fortelle om dette i retten?

– Det var tøft. Særlig dette med at han mente det ville bli bedre for henne og de yngre barna dersom Oscar ikke levde lenger, forklarer Støen.

Faren sa i sin forklaring at han ikke angret på drapet. Han sa videre at han mente at familien ville få det bedre uten sønnen, som ble adoptert fra Colombia som ettåring.

Frikjent på to punkter

Faren var tiltalt på fem punkter:

  • Drap på sønnen
  • Frihetsberøvelse av kona
  • Seksuell omgang med barn under 14 år
  • Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år
  • Seksuell omgang med slektning i nedadstigende linje

Det eneste punktet han benektet straffskyld for, var for punktet om seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år:

Retten frikjenner mannen for dette, fordi de ikke mener det finnes nok bevis for at det skjedde overgrep etter gutten var 14.

De mener likevel ikke det har noe å si for straffeutmålingen.

Endret plan

Gjøvik tingrett behandlet saken i en tre dagers forhandling i forrige uke.

Farens plan var å ta livet av både seg selv og sønnen. I stedet meldte han seg selv til politiet etter å ha tatt livet av sønnen.

Også en psykiatrisk vurdering av tiltalte ble lagt frem. Der kom det frem at mannen ikke var psykotisk under drapet og at han ikke uttrykte anger.

Moren om sønnen: – En varm og omsorgsfull gutt

Også 15-åringens mor vitnet under forhandlingene. Hun ble vitne til drapet. Da hun forsøkte å forhindre det som skjedde, ble hun sperret inne av sin nå fraseparerte ektemann på soverommet deres.

Der hadde faren på forhånd stripset fast vinduer og dører.

Retten ser alvorlig på dette punktet:

I dommen står det at «frihetsberøvelsen er å anse som grov blant annet fordi den ble foretatt etter forutgående planlegging og som ledd i en nøye planlagt drapshandling».

Vindu som er stripsa igjen

STRIPS: Retten fikk se stripsen som faren hadde festet på dører og vinduer i familiens hjem på Kapp i Østre Toten.

Foto: Politiet

Moren kom inn på dette punktet da hun forklarte seg for retten i forrige uke.

Moren sa at hun forsøkte å gripe inn ved å slå og sparke mot ektemannen, og ropte deretter til sønnen.

– Jeg ropte at han skulle løpe: «Oscar du må flyge», fortalte den gråtkvalte moren til tingretten.

I motsetning til faren, tegnet hun et positivt bilde av sønnen. Adoptivbarnet var jente, men endret navn i folkeregisteret til guttenavnet Oscar André i januar 2018.

Hun fortalte om et barn som hadde mange positive sider, at han var varm og omsorgsfull.

Videre fortalte hun om et barn med en del utfordringer. Mora sa at de var klar over at unger som var adoptert tidlig i livet kunne få det vanskelig, men at deres oppgave var å hjelpe og støtte ham.

Kjæresten om Oscar: Omsorgsfull og morsom

I tillegg vitnet kjæresten til avdøde, helsesykepleier ved skolen, og en barnevernskonsulent i saken. Videre vitnet de to politimennene som var først på stedet, og en rettsmedisiner.

Kjæresten omtalte Oscar Andre som en omsorgsfull og morsom person. De to gikk i korps sammen på barneskolen og kjente hverandre lenge før de ble kjærester i 2017.

Oscar Andre betrodde seg til henne om overgrepene. Faren til kjæresten meldte fra om dette til helsesykepleieren ved skolen.

Politiet med nye opplysninger etter drapsforsøk på 15-åring på Kapp i Østre Toten

ÅSTEDET: Politiet på åstedet kort tid etter drapet, som skjedde i familiens hjem på Kapp i Østre Toten.

Helsesykepleieren, som sa hun hadde fått god kontakt med gutten, meldte videre til barnevernet.

Det ble innkalt til et møte der barnevernet sammen med gutten planla hvordan de kunne informere foreldrene om saken.

I møte med foreldrene sa barnevernskonsulenten som vitnet, at de fikk et bilde av en gutt som kunne overdrive. Far hadde innrømmet en form for kiling på sønnen. Men han forklarte at «kilinga» før leggetid var en form for kos. Barnevernet fikk inntrykk av at det ikke var snakk om overgrep.

Saken ble henlagt og avsluttet i februar 2018.

De resterende vitnene i saken var politifolkene som var først på stedet, og en rettsmedisiner som la fram obduksjonsrapporten for retten.

Pressen fulgte rettssaken på videolink, på grunn av korona-restriksjoner.