Hopp til innhold

Psykisk syke flytter fra kommunen

Da Tine Marie varslet at hun ble sykere av manglende oppfølging fikk hun aldri svar. Hun flyttet etter råd fra psykologen.

Tine Marie (30)

Tine Marie (30) hadde en traumatisk oppvekst, og har kjempet hele livet for å klare å leve som normalt. I over 6 år bodde hun i omsorgsboligen i Grue.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Saken er oppdatert med kommentar fra fylkeslegen i Innlandet 1.juli.

– Det var som terror for meg å bo i Grue. Det var som å bli sparket når du ligger nede, sier Tine Marie. 30-åringen ønsker ikke å stille med fullt navn.

Psykologen hennes varslet kommunen om at Tine Marie ble stadig sykere av å bo i en bemannet omsorgsbolig på grunn av mye uro og det hun mener var dårlig oppfølging av henne.

Allikevel ble forholdene bare verre.

Skrev langt brev til kommuneledelsen

Tine Marie var under omsorg av barnevernet fra hun var 13 år.

– Det har vært et komplisert liv, og det er mye bagasje, sier hun.

Da hun var 22 år flyttet hun inn i en kommunal omsorgsbolig.

Pasientloggen bekrefter at Tine Marie var alvorlig psykisk syk. Hun slet blant annet med traumer som følge av vold, som var så alvorlig at hun fikk voldsoffererstatning.

I omsorgsboligen i Grue trodde hun at hun skulle få hjelp til å klare det voksne livet. Hun mener kommunen har sviktet i omsorgen.

– Jeg og flere brukere prøvde å si ifra flere ganger, men vi ble aldri hørt. Det var som vi ikke betydde noe, sier hun.

I januar 2020 sendte den psykisk syke 30-åringen et tre sider lang brev til kommuneledelsen.

Der fortalte hun om sin opprivende barndom, og dårlige forhold ved boligen.

Sammen med klagen var også et dokument fra psykologen hennes, hvor det ble bekreftet at tilstanden i boligen gjorde Tine Marie mye dårligere, og forstyrret behandlingen.

Hun fikk aldri svar.

Er vi ikke viktige nok? Fortjener vi ikke oppfølgingen vi trenger og bedret livskvalitet?

Tine Marie i brev til kommunedirektøren

NRK har tidligere skrevet om uverdige forhold på Grue sykehjem , og store problemer ved tildelingskontoret .

Fylkeslegen i Innlandet har i mange år hatt et ekstra øye til Grue , og har sagt at det er en ukultur i ledelsen .

Flere har flyttet

Tine Marie valgte å flytte til nabokommunen Kongsvinger, hvor hun har bodd i snart ett år.

Både psykologen og traumebehandleren mente det var best for Tine Marie å komme seg vekk fra kommunen, forteller hun.

– Jeg har kommet meg lengre i behandlingen det snaue året jeg har bodd i Kongsvinger, enn de siste tre årene i Grue.

Hun er ikke den eneste som har valgt å flytte fra Grue.

En ansatt i kommunen, som ønsker å være anonym, bekrefter til NRK at to andre brukere ved omsorgsboligen flyttet rett etter Tine Marie.

Alle tre forteller om forstyrrende og urolige forhold. I dag bor det kun tre brukere i boligen. Fem plasser står ledig.

Jeg har hatt stor framgang, men på grunn av stor ustabilitet i boligen over tid, får jeg nå ofte russug, selvskadingstrang og selvmordstanker.

Tine Marie i brev til kommunedirektøren
Tine Marie leser klagen hun sendte kommunikasjonsdirektøren i Grue. Ett og et halvt år senere lover kommunedirektøren at hun skal få svar.

Det har gått et og et halvt år siden Tine Marie sendte klage til kommunedirektøren. Da hun aldri fikk svar, flyttet hun til Kongsvinger. – Jeg har kommet meg lengre det året jeg har bodd her, enn det jeg gjorde i Grue, sier hun.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

En ukultur

Tine Marie beskriver forholdene i boligen som ustrukturerte. Hun mener også at hun hadde et dårlig samarbeid med enkelte ansatte, som var mer frekke enn omsorgsfulle.

– Jeg følte at jeg ikke hadde noen verdi. Jeg følte meg oversett og at jeg ikke betydde noe. Jeg kunne bare ha det vanskelig og ferdig med det.

Tine Marie sier hun fikk innvilget flere vedtak, som hun trengte i behandlingen. Alt fra praktisk bistand, samtaler og gåturer.

Flere av vedtakene er ikke fulgt opp.

I tillegg flyttet det inn to brukere som skapte stor uro i boligen. Den ene skal ha truet både ansatte og beboere. Den andre skal også ha vært voldelig.

Politiet har rykket ut til boligen flere ganger.

En ansatt i kommunen bekrefter ovenfor NRK at både ansatte og brukere varslet ledelsen om at disse personene måtte flyttes, fordi de skapte uro og frykt i boligen.

Den ene ble til slutt flyttet etter gjentatte skriftlige klager til ledelsen. Den andre skal ha blitt flyttet etter at politiet pågrep personen etter en knivepisode på et utested.

Den ansatte forteller om en ledelse som skal ha vært lite til stede, om ukultur og vanskelige arbeidsforhold.

– Vi ansatte er like fortvilte som brukerne våre, sier vedkommende til NRK.

NRK kjenner også til at en ansatt i kommunen sendte et skriftlig varsel til kommunen om de dårlige forholdene, men at varsleren trakk varselet etter ett års tid.

Bemannet omsorgsbolig i Grue kommune

Hele livet har vært en eneste stor prøvelse for kvinnen som ble utsatt for psykisk og fysisk vold i barndommen. Det resulterte i et liv fylt med angst, depresjon, selvskading og rus. I omsorgsboligen i Grue, skal det ha vært så mye uro at hun ble bare sykere av å bo der.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Måtte sy 43 sting

Tine Marie mener urolighetene i boligen forsterket traumene hennes. Hun skal ha bedt leder Marianne Moland om en akuttsamtale.

– Jeg trengte bare noen minutter, så jeg tenkte at hvis jeg sa ifra på morgenen, så kunne de avse litt tid.

Moland skal ha gitt Tine Marie et tilbud om en akuttsamtale en uke etter.

– Det var for lenge. Jeg trengte hjelp der og da.

Tine Marie fikk tilbakefall på selvskading. Sårene blødde så mye at hun selv ringte fastlegen dagen etter.

Hun måtte sy 43 sting.

– Jeg fikk tilbakefall og ble mye dårligere. Det er veldig unødvendig at helsevesenet skal gjøre meg dårligere, når jeg har nok utfordringer fra før, sier hun.

NRK har gjentatte ganger prøvd å få snakke med enhetsleder for tilrettelagte tjenester, Marianne Moland. Hun vil ikke snakke med oss, eller la seg intervjue.

NRK har også send henne skriftlige spørsmål, som hun har valgt å ikke svare på.

Moland har kommet med en skriftlig uttalelse, som du kan lese nederst i artikkelen.

Jeg har tatt opp problemet mange ganger, men de bare skylder på hverandre. Det virker som det ikke er tydelige retningslinjer for hvem som har ansvaret.

Tine Marie i brev til kommunedirektøren
Tine Marie sine armer

Tine Marie går alltid med lange ermer og ofte skjerf i halsen, for å skjule arr etter mange år med selvskading.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Tine Marie bor altså nå i Kongsvinger.

– Jeg brukte i starten nesten all tiden med psykologen min på DPS i Kongsvinger til å snakke om de ustabile forholdene i boligen i Grue, ikke om de egentlige problemene mine.

Kommunedirektør: – Får helt vondt i magen

Kommunedirektøren i Grue sier det nå foregår en omorganisering i kommunen.

– Vi har et pågående arbeid med å utvikle oss, utfra den lærdommen vi fikk fra sykehjemssaken. Det handler om struktur og kultur i hele organisasjonen vår, sier Ole Frode Mikkelsgård.

Etter at NRK tok kontakt med kommunedirektøren, har kommunen selv valgt å informere alle innbyggere om at de har hatt flere brukere som ikke skal være fornøyd med tilbudet kommunen gir. 

Mikkelsgård sier endringer tar tid.

– Det er mye som Grue kommune har vært nødt til å ta tak i.

Ole Frode Mikkelsgård kommunaldirektør i grue kommune.

Kommunedirektør i Grue, Ole Frode Mikkelsgård, sier de ikke har kommet så langt som de skulle ønsket i en omorganisering i kommunen.

Foto: Vibecke wold Haagensen / NRK

Når det gjelder hvorfor kommunen aldri svarte på Tine Marie sitt brev, svarer Mikkelsgård:

– Det vil vi beklage på det sterkeste. Vi skal sørge for at hun får svar nå som vi er gjort oppmerksom på at det mangler, men det er selvfølgelig alt for sent.

Svaret kommer da ett år etter at hun flyttet fra Grue.

– Må man flytte fra Grue for å få hjelp?

– Jeg får vondt i magen av dette her. Jeg må bare si det som en liten sidekommentar. Det er selvfølgelig ikke slik det skal være, og dette kan vi ikke være bekjent av, sier Mikkelsgård.

– Det er viktig for oss at vi får slike ting på bordet, så vi får tatt en gjennomgang og gjort noe med det.

Ber om å bli gransket av fylkeslegen

Etter at NRK tok kontakt med kommunen har kommunedirektøren ringt Statsforvalteren i Innlandet.

– Jeg har selv vært i kontakt med fylkeslegen i Innlandet og bedt om at de gransker disse hendelsene.

Leder Marianne Moland har informert de ansatte om dette i en e-post, som du kan lese nederst i saken.

Fylkeslege i Innlandet, Harald Vallgårda, sier de ikke vil føre tilsyn med kommunen.

Harald Vallgårda

Det er ikke første gang at Grue blir gransket av fylkeslegen i Innlandet. Fylkeslege Harald Vallgårda sier kommunen selv har identifisert problemene denne gangen.

Foto: NRK

– Et tilsyn er for å kunne avdekke problemområdene, og det har allerede Grue gjort. Nå vil vi samarbeide med kommunen og gi de råd til å kunne håndtere problemene og utfordringene de har sier Vallgårda.

Fylkeslegen sier det er satt ned en egen gruppe, som skal være behjelpelig for at Grue skal komme i mål med endringer og utvikling.

Tine Marie håper at hennes historie kan gjøre det bedre for fremtidige brukere i Grue.

– Jeg vil at det skal komme frem hvordan det egentlig er i Grue. Hvordan brukere lider under disse forholdene.

Flere saker fra Innlandet