Hopp til innhold

Bonden satsa alt på matkveite – usikker på framtida

Politikarane lovar lønnsemd for dei som vil dyrke kveite. Bønder i Stange satsa, men seier det framleis er ein stor risiko å ta.

001ABE15-0EBD-438E-910C-A6EAE9721ECF

MATKVEITE: Bonde Lars Magne Mauset tok oppfordringa og sådde matkveite på 520 dekar i år. Tidlegare har dei produsert halvparten kveite og halvparten bygg. Landbruksminister Sandra Borch besøkte bonden og såg resultatet.

Foto: Erlend Arnesen / NRK

I Noreg har vi importert over halvparten av kveiten som blir brukt i matproduksjon. Ukraina har vore blant dei største produsentane av matkveite.

Då det braut ut krig i Ukraina, oppfordra politikarane norske bønder om å begynne å dyrke matkveite for å styrke norsk matproduksjon.

Bøndene Anne-Marte Hoelstad Mauset og Lars Magne Mauset i Stange tok oppfordringa.

I år satsa dei alt på matkveite.

B943C237-EEDC-4F70-8EA3-DA6DA6BF0F92

BESØK: Bøndene i Stange var opptekne av å formidle for ministeren at det er risiko knytt til kveiteproduksjonen på garden. Sandra Borch og statsforvalter Knut Storberget var på besøk denne veka.

Foto: Erlend Arnesen / NRK

Lars Magne Mauset ser utover åkeren sin, der kveiteaksa står tett i tett. Årets avling blir god.

Likevel er han klar på at dei tok ein risiko: Både på grunn av høge utgifter i landbruket, og at det skal lite til før kveita mistar kvaliteten som trengst for å brukast til mat.

Framover må vi ta ei vurdering på om det er rett å produsere så mykje matkveite, seier Lars Magne Mauset.

Les også Bonden Hanne tar sjansen på å dyrke mathvete

Hanne Kure Bjugstad, gårdbruker i Grue

Ministerbesøk

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) besøkte Stange-bøndene denne veka. Årets jordbruksoppgjer enda med rekordsummen 10,9 milliardar kroner. I avtala var det også auka økonomisk sikkerheit for dei som driv med korn.

No har vi starta kursendringa i norsk landbrukspolitikk. Årets jordbruksoppgjer var starten på det. Korn var ein av dei store prioriteringane. Det ser vi resultatet av her i dag, seier ho.

Ho lova allereie før jordbruksforhandlingane at det ville bli meir lønnsamt for dei som satsa på matkorn.

Og årets kornhaust ser ut til å bli særs god, sjølv om prognosane ikkje er venta før i midten av august.

Likevel er bøndene i Stange usikre med tanke på neste år.

Økonomisk risiko

Lars Magne Mauset seier dei mellom anna veldig avhengige av vêret for å lukkast.

At matkornet går frå å vere matkveite til å bli fôrkorn etter ei regnskur, er ein økonomisk risiko som vi føler at det må settast fokus på om det skal dyrkast meir matkveite, seier Mauset.

B03511EE-64A0-41CF-9863-7CC6ACCF2E51

TRESKING: Framover vil bøndene i Stange bruke rundt 100 timar på tresking. Ministeren fekk teste ut treskaren under gardsbesøket.

Foto: Erlend Arnesen / NRK

Harald Solberg jobbar med korn i Norsk Landbruksrådgivning. Ifølgje han er det også høgare utgifter med slik produksjon.

Matkveite treng lengre veksttid enn bygg. Dermed er det større sjanse når ein skal treske det når vêret er blitt dårlegare. Det treng og meir gjødsel, seier han.

Harald Solberg.

RÅDGJEVAR: Harald Solberg i Norsk Landbruksrådgivning har ikkje nasjonale tal enno, men seier at årets avling ser ut til å vere særs god i Innlandet. Arkivbilde.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Bodhild Fjelltveit, som er andre nestleiar i Noregs Bondelag, seier det same. Ho håpar regjeringa held fram med løftet om at det skal lønne seg for bonden å dyrke matkorn.

Då må satsinga fortsette. Ein må kompensere både for den risikoen det er – og for dei kostnadane det er å produsere matkorn, seier ho.

Sandra Borch rosar dei som har satsa allereie. Og ho seier dei skal gjere meir.

Å garantere for at det kjem ordningar særleg på matkorn som skal bidra til lønnsemd. Det var ein viktig start i jordbruksoppgjeret og ein viktig politisk prioritering frå regjeringa si side.

Les også Endå dyrare gjødsel – no kuttar han matproduksjonen og gir barna Syden-ferie

Birger Bull og angus-flokken på Bull gård.

Handla kunstgjødsel før prisane steig

Anne-Marte Hoelstad Mauset og Lars Magne Mauset i Stange trur dei får gode avlingar i år.

8FAE08F9-03BB-4118-B8DE-1D95D51A8A3F

STORE AREAL: Ekteparet Mauset dyrkar på 520 dekar og trur dei får produsert kveite til godt over 500 000 brød denne sesongen.

Foto: Erlend Arnesen / NRK

Dei turte å satse denne gongen fordi dei hadde fått kjøpt inn kunstgjødsla dei trengde hausten 2021. Før prisane skaut i vêret.

Ifølgje Lars Magne Mauset er det for risikabelt å satse ein gong til om dei må handle gjødsel no.

Likevel:

– Om signala for neste jordbruksoppgjer er positive så kan det hende.