Hopp til innhold

– Det haster med å dyrke mer matkorn

Norge importerer rundt halvparten av alt matkorn vi trenger. Men situasjonen i Ukraina gjør at det kan bli vanskeligere å få tak i matkorn til sommeren.

Hvete og skurtresker
Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Krigen i Ukraina kan få følger for tilgangen på mathvete til sommeren.

Russland og Ukraina er blant verdens største kornprodusenter, og en full stans i eksporten av hvete fra disse landene, vil påvirke verdensmarkedet. Det sier leder av Bondelaget, Bjørn Gimming.

Bjørn Gimming

Bondelagsleder Bjørn Gimming sier det haster med å legge til rette for økt dyrking av matkorn allerede denne sommeren.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Krigen setter global matproduksjon under press og det vil bli høyere priser og verre å få tak i mathvete, sier han.

Produserer halvparten av det vi trenger

I Norge produserer vi i snitt halvparten av behovet vårt for matkorn hvert år, men det kan svinge fra en tredel til tre fjerdedeler av det vi trenger, etter hvor gode avlingene er.

Samtidig har vi avviklet alle beredskapslagre for matkorn.

Derfor er vi sårbare i en situasjon der det mangler korn på verdensmarkedet. Norge importerer hvert år hvete fra Sverige, Tyskland, Polen, Danmark og Russland.

Det importeres også en stor mengde ferdige bakervarer.

Nå nærmer det seg våronna, og Bondelaget sier det fortsatt er mulig å legge om til mer dyrking av matkorn i år.

– Det haster med å ta grep. Det er fortsatt ikke sådd, det er vinter, og det er mulig å snu fra dyrking av fôrkorn til matkorn. Men det må være tilgang på såkorn og bøndene må ha sikkerhet for økonomien i produksjonen, sier Gimming.

Korn som ligger på gulvet ved korntørkeren

Hvetekorn er viktig for at vi skal bli mer selvforsynte med matkorn. Men bøndene trenger forsikringer om at de får dekket økte kostnader til produksjonen av korn med høyere kvalitet.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Vil legge til rette

Onsdag kveld møtte Norges Bondelag landbruksminister Sandra Borch fra Senterpartiet. Hennes parti har tatt til orde for å gjeninnføre beredskapslagre for korn, og vil nå ha mer produksjon av mathvete.

Sandra Borch

– Vi har den mest jordbruksvennlige regjeringen i historien, og den ønsker å øke selvforsyningsgraden av korn, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp).

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Når verdenssituasjonen er som den er nå, så har vi som nasjon et ansvar for å dyrke mer matkorn i Norge, sier Borch.

Men Bondelaget peker på at det er dyrere for bøndene å produsere matkorn av høy kvalitet. Derfor forventer de at regjeringen kommer med løfter om økt støtte for å legge om til mer mathvete på jordene.

– Det handler om å redusere risikoen som bonden må ta for å så hvete, som er dyrere og mer komplisert å dyrke enn korn som skal gå til dyrefôr, sier Bjørn Gimming.

Denne bekymringen har regjeringen planer om å følge opp, men ikke før til våren.

– I jordbruksforhandlingene til våren skal det legges rammer som legger til rette for norsk kornproduksjon og norsk selvforsyningsgrad, sier Borch.

Men utfordringen er at innen det må bøndene allerede ha sådd.

Kornbønder pessimistiske

De som skal gjøre jobben, nemlig kornbøndene, er ikke like optimistiske til at det vil la seg gjøre å øke hveteproduksjonen.

Kornbøndenes interesseorganisasjon sier til NRK at de mener det er større fare for at det vil bli dyrket mindre matkorn i år, enn at det går opp. Det på grunn av høyere kostnader som har gitt lavere lønnsomhet.

De peker på at høye gjødselpriser som følge av energikrisen har gjort at flere bønder går bort fra matkorn på åkeren i år.

Kornbøndene mener særlig to tiltak må til for at bøndene skal satse på matkorn; gjødselen må bli billigere, prisen for matkorn må økes.

AKTUELT NÅ