Hopp til innhold

Brødrene i Tolga-saken krever millionerstatning

To av brødrene ble registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha diagnosen. Nå krever de erstatning på til sammen 3 millioner kroner.

ERSTATNINGSKRAV: Magnus Holøyen og hans to brødre har krav på erstatning fra staten, men deres advokat.

ERSTATNINGSKRAV: Magnus Holøyen og broren Lars Peder har krav på erstatning mener deres advokat.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det er Tolga-brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal, som legger fram kravet på vegne av brødrene.

– Dette er såkalt oppreisning, altså erstatning for ikke-økonomisk tap. Det er snakk om en reparasjon for den urett som er begått mot dem, sier han til NRK.

Advokaten krever erstatning fra Tolga kommune og Fylkesmannen i Innlandet.

Kravet er på 1,5 millioner kroner for hver av brødrene.

Tolga-rapport

RAPPORT: Dagen da granskingsrapporten i Tolga-saken ble lagt fram i Oslo.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Ble satt under vergemål

I februar 2019 kom den offentlige granskingsrapporten om den såkalte Tolga-saken.

I flere år var brødrene Magnus, Arvid og Lars Peder Holøyen, uvitende registrert som psykisk utviklingshemmede.

Brødrene ble satt under vergemål.

Kommunen fikk økte statlige tilskudd som følge av registreringen.

Først da avisa VG tok tak i saken, ble brødrene utredet på nytt.

Da ble det slått fast at to av brødrene ikke var psykisk utviklingshemmet. Senere ble også vergemålene opphevet.

Feil diagnose

Advokat Nicolai V. Skjerdal

KREVER ERSTATNING: advokat for brødrene Holøyen, Nicolai V. Skjerdal, har utarbeidet kravet om erstatning.

Foto: Fend advokatfirma

Rapporten etter granskingen viste at det ble gjort flere alvorlige feil.

Brødrene Holøyen på Tolga ble ikke snakket med, diagnoser ble brukt feil og kommunen mottok feilaktig 7 millioner kroner.

Brødrenes advokat, Nicolai V. Skjerdal antydet samme dag som rapporten kom, at det var aktuelt å søke om erstatning for alle tre.

I søksmålsvarselet hevder Skjerdal at det foreligger lovbrudd i stort omfang.

Advokaten mener brødrene er utsatt for brudd på Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

– De er blitt uriktig uthengt som psykisk utviklingshemmet fra myndighetenes side. De er blitt fratatt råderetten over sine liv ved å bli ilagt vergemål mot sin vilje og inngrepet har vedvart over lang tid, sier Skjerdal.

Til etterretning

Tolga kommune mottok onsdag søksmålsvarselet med svarfrist 31. august 2020.

– Tolga kommune tar varselet til etterretning. Vi vil bruke tiden frem til svarfrist til å gjennomgå dokumentasjon og innhold i varselet, uttaler rådmann Siv Stuedal Sjøvold i en pressemelding.

Stuedal Sjøvold ønsket ikke å kommentere saken ytterligere da NRK tok kontakt onsdag.

Heller ikke Fylkesmannen i Innlandet ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen sier til NRK at de tar saken til etterretning.

Magnus Holøyen ble feilaktig stempla som psykisk utviklingshemma av kommunen. Hos oss møter han ordføreren i Tolga til samtale.
Og hvorfor er det så få helsearbeidere som vaksinerer seg mot influensa, når vi vet at de daglig er i kontakt med de aller sykeste og svakeste?

Magnus Holøyen ble feilaktig stempla som psykisk utviklingshemma av kommunen. I Debatten møter han ordføreren i Tolga til samtale.