Hopp til innhold

– Håper på fortgang i E6-planer

Hamar-ordfører Morten Aspeli håper på fortgang i planene om utbygging av E6-gjennom Åkersvika etter skifte av miljøvernminister i dag.

Åkersvika i Hamar

Våtmarksområdet Åkersvika har skapt problemer for E6-utbygginga.

Foto: NRK

Miljøvernminister Erik Solheim har hatt saken om ny E6-trase gjennom Hamar på bordet i snart tre år, uten at regjeringa har skåret igjennom. Hensynet til dyrelivet i våtmarksområdet Åkersvika og hensynet til dyrket mark, har gjort dette til en svært vanskelig nøtt for regjeringa.

SE BAKGRUNNEN FOR KONFLIKTEN

Video E6 gjennom Åkersvika

E6 gjennom Åkersvika

Fortgang

Nå håper Aspeli at det blir fortgang i saken.

– Vi har ventet altfor lenge på en avgjørelse, og håper at vi ikke må vente enda lengre. Nå håper jeg at jeg vi får en statsråd som viser handlekraft, sier Aspeli.

Kritisk

Aspeli sier at situasjonen er kritisk, ut ifra en rekke forhold:

  • Utviklinga av industriområdet Midtstranda stopper opp. Avkjøringen til dette området henger sammen med ny E6-trase.
  • Utbygging av riksveg 25 til Elverum blir også forhindret.

Aspeli ser det ikke som noe alternativ at vegen ikke bygges som firefeltstrase.

– En firefeltstrase har stor betydning for trafikksikkerheten, og det betyr mye for næringslivet, sier Aspeli.

– En tofeltsveg vil ikke ta unna trafikken. Det vil bli en flaskehals, sier Aspeli.

God framdrift

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Trygve Magnus Slagsvold Vedum mener det har vært en god framdrift i hele E6-prosjektet.

Han har tidligere garantert for prosjektet:

Video Garanterer for E6 i Åkersvika

Garanterer for E6 i Åkersvika

– Til nå har ikke den utsettelsen betydd noe for framdriften i prosjektet totalt sett, sier Slagvsold Vedum.

Han mener at en stasrådsskifte ikke kommer til å ha en negativ betydning for framdriften i prosjektet.

– Nå ligger saken i lovavdelingen i Justisdepartementet hvor det vurderes om en firefelt kan legges langs dagens trase, sier Slagsvold Vedum.