Hopp til innhold

- Ikke aktuelt å flytte vegen

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, garanterer at E6 gjennom Åkersvika i Hamar ikke skal flyttes.

Åkersvika i Hamar

Åkersvika i Hamar sett fra lufta.

Foto: NRK

– Det er helt uaktuelt å bygge ny veg nær boligfelt og over dyrka mark, når det ikke en gang får noen god effekt for fuglelivet.

Det sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som mer eller mindre garanterer at det ikke blir noe av.

Video Garanterer for E6 i Åkersvika

Sp garanterer at det ikke blir flytting. Reporter Tom Haakenstad

Internasjonale miljømyndigheter forsøker å overprøve både folkeviljen og lokaldemokratiet i Hedmark for å verne fuglelivet i Åkersvika. Det har foreløpig ført til at E6-utbyggingen er ett år forsinket.

I Østnytt i går, gikk Trygve Slagsvold Vedum hardt ut.

- Vi i Senterpartiet styrer samferdselsdepartementet og når det er så stor enighet om at dagens trasè er den beste, så er det ikke aktuelt for oss å la miljøverndepartementet fatte noen annen avgjørelse, sier Slagsvold Vedum.

– Har gått bra i 40 år

Også vegmyndighetene mener det er riktig å utvide E6 der den går i dag.

– E6 har gått gjennom naturreservatet i 40 år og dyrelivet har tilpasset seg godt, sier Tåle Stensby, som er prosjektleder i Statens Vegvesen.

Det er altså stor enighet om at det er best å bygge ut E6 langs dagens trasè gjennom Åkersvika.

Det vil koste 200 millioner kroner ekstra å flytte den, i tillegg til at det vil gå ut over boligfelt i nærheten og dyrka mark.

Forsinker utbyggingen

Men miljøkonvensjonen Ramsar at vegen bør flyttes av hensyn til fuglelivet. Det forsinker utbyggingen.

Video E6 demokrati

Internasjonale miljømyndigheter vil overprøve lokale myndigheter når det gjelder E6 gjennom Åkersvika. Reporter Tom Haakenstad