Hopp til innhold
Info fra NRK

Informasjon til leverandører

Som offentligrettslig organ er NRK underlagt lov av 16. juli 1999 om offentlige anskaffelser. I denne artikkelen finner du nyttig informasjon om loven, NRKs leveransebehov og fakturering.

Som landets største mediebedrift er NRK en stor bruker av varer og tjenester som er nødvendige i virksomheten. NRK er, som andre bedrifter og institusjoner, også nødt til å drive sin virksomhet mest mulig økonomisk. Derfor er det i vår interesse at flest mulig leverandører er kjent med og vil konkurrere om leveranser til vår organisasjon.

Lov om offentlige anskaffelser

Alle offentlige anskaffelser over de fastsatte terskelverdiene skal lyses ut elektronisk i Doffin, som er Norges eneste offisielle database over offentlige anskaffelser.

www.doffin.no/ vil du kunne finne alle utlysninger NRK sender ut i henhold til loven.

Om du søker på ordet ”NRK” vil våre utlysninger komme opp. På Doffin kan leverandører også abonnere på søk som passer egen leverandørprofil.

EØS terskelverdier for offentlige anskaffelser finner du på regjeringens sider og i EUs database TED. Av konkurransemessige årsaker vil NRK også kunne lyse ut mindre saker i TED.

For å søke i TED, velg først ønsket språk og videre "Search for tenders" – Velg så land "NO" og i rubrikken for fritekstsøk skriver du ordet "NRK".

Leveransebehov

Det er i NRKs interesse at flest mulige tilbydere får vite om våre behov i god tid før anbudsfristen vi har satt. Dette vil sikre oss at interessante leverandører vil kunne levere oss gode produkter og tjenester til konkurransedyktige priser.

NRK kjører nå flertallet av sine anskaffelsesprosesser med hjelp av Mercell Sourcing Service (MSS) som er et verktøy for elektronisk håndtering av anbudsprosessen. For leverandørene er dette en portal som viser flertallet av våre aktuelle anskaffelsesprosesser som skal kunngjøres etter loven, og hvor du samtidig kan registrere din interesse for deltakelse i de enkelte saker. På MSS finner du den oppdaterte listen.

Denne bruken av Mercell er kostnadsfri for tilbyderne. Du kan også abonnere på en tjeneste som kontinuerlig overvåker offentlige databaser i inn og utland samt et utvalg av andre publiserte innbydelser og sender deg varsel via e-post. Du finner mer informasjon på no.mercell.com/ nettsider.

Du kan ellers finne mer informasjon om hvilke krav som stilles til deg som ønsker å være leverandør til organisasjoner som er underlagt lov om offentlige anskaffelser i en veileder som ligger på regjeringens nettsider.

For ytterligere informasjon se også NHOs veiledning for leverandører.

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte Innkjøpsavdelingen, som har ansvar for kontraktsinngåelser på varer og tjenester, på telefon 23 04 81 44.

Fakturering

Fakturamottak

Norsk Rikskringkasting AS ønsker å motta elektroniske fakturaer på standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til orgnr 976 390 512.

 • PEPPOL adresse: 0192: 976390512

Godkjent aksesspunkt for EHF

Et aksesspunkt er en formidler av elektroniske dokumenter, og kan sammenlignes med et elektronisk postkontor. Utstedere og mottakere av elektroniske fakturaer må selv inngå avtale med aksesspunktene. Tilgjengelige aksesspunkter finner du oversikt over her: http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/aksesspunkter

Små leverandører uten egen avtale med aksesspunkt kan benytte fakturaportaler som er knyttet til et aksesspunkt. Oversikt over fakturaportaler finner du her: http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/web-faktura-leverandorer

For mer informasjon om elektronisk faktura, filformat, teknisk informasjon m.m., se DIFI’s nettsider om temaet: http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura

PDF-faktura

Dersom faktura ikke kan leveres på EHF bes den sendt som pdf-vedlegg på e-post til regnskap.nrk@nrk.no

 • E-post som kun inneholder lenke til en faktura vil ikke bli behandlet.
 • Ekstra vedlegg til faktura må være i samme fil som faktura, ikke som separat fil.
 • Ikke skriv fakturaopplysninger i e-post, kun vedlegg blir importert til fakturasystem

Fakturaadresse

Norsk rikskringkasting AS, postboks 8500 Majorstuen, 0340 Oslo. Denne er felles for alle våre kontorer

Krav til innhold i fakturaen

Fakturaen må oppfylle standardkravene til en faktura. Se lenke til bokføringsforskriften

Fakturaen må være tydelig merket med fakturareferanse i NRK

 • Dersom bestillingen kommer fra NRKs innkjøpssystem skal fakturaen merkes med bestillingsnummeret i felt for ordrenummer
  • EHF-tag: OrderReference/ID
 • Dersom bestillingen ikke kommer fra NRKs innkjøpssystem skal fakturaen merkes med bestillers ansattnummer.
  • Ansattnummeret består av 5 eller 6 siffer og må stå i felt Deres referanse.
  • EHF-tag: cbc:BuyerReference

Utenlandske leverandørfakturaer

Disse må i tillegg til fakturakravene inneholde disse bankopplysningene

 • IBAN og BIC -kode
 • Opplysninger om betalingsvaluta
 • Navn på kontoinnehaver

Ved spørsmål, kontakt regnskap.nrk@nrk.no

Invoicing, information in english

NRKs invoice address

Norsk rikskringkasting AS, P O Box 8500 Majorstuen, 0340 Oslo

VAT: 976390512MVA

PDF invoices

Suppliers outside Norway can send invoices as PDF attachment by mail to regnskap.nrk@nrk.no

Emails received with valid invoice files (PDF) are forwarded to automatic interpretation and verification.

 • Text in subject or content will not be read or handled
 • Links to invoices in content will not be handled
 • Appendices and specifications must be attached in the same file as the invoice

Requirements

All invoices to NRK AS must have a reference to either a valid order number or the buyer’s employee number

The invoice must be addressed to Norsk rikskringkasting AS and include

 • Supplier’s address and VAT number
 • Invoice number
 • Invoice date and due date
 • Specified currency
 • Bank account, BIC , and the name of the account owner

For further information or questions: mail to regnskap.nrk@nrk.no