Informasjon fra NRK

Informasjon til leverandører

Som offentligrettslig organ er NRK underlagt lov av 16. juli 1999 om offentlige anskaffelser. I denne artikkelen finner du nyttig informasjon om loven, NRKs leveransebehov og fakturering.

Som landets største mediebedrift er NRK en stor bruker av varer og tjenester som er nødvendige i virksomheten. NRK er, som andre bedrifter og institusjoner, også nødt til å drive sin virksomhet mest mulig økonomisk. Derfor er det i vår interesse at flest mulig leverandører er kjent med og vil konkurrere om leveranser til vår organisasjon.

Lov om offentlige anskaffelser

Alle offentlige anskaffelser over de fastsatte terskelverdiene skal lyses ut elektronisk i Doffin, som er Norges eneste offisielle database over offentlige anskaffelser.

www.doffin.no/ vil du kunne finne alle utlysninger NRK sender ut i henhold til loven.

Om du søker på ordet ”NRK” vil våre utlysninger komme opp. På Doffin kan leverandører også abonnere på søk som passer egen leverandørprofil.

EØS terskelverdier for offentlige anskaffelser finner du på Fornyings- og administrasjonsdepartementets sider og i EUs database TED. Av konkurransemessige årsaker vil NRK også kunne lyse ut mindre saker i TED.

For å søke i TED, velg først ønsket språk og videre "Search for tenders" – Velg så land "NO" og i rubrikken for fritekstsøk skriver du ordet "NRK".

Leveransebehov

Det er i NRKs interesse at flest mulige tilbydere får vite om våre behov i god tid før anbudsfristen vi har satt. Dette vil sikre oss at interessante leverandører vil kunne levere oss gode produkter og tjenester til konkurransedyktige priser.

NRK kjører nå flertallet av sine anskaffelsesprosesser med hjelp av Mercell Sourcing Service (MSS) som er et verktøy for elektronisk håndtering av anbudsprosessen. For leverandørene er dette en portal som viser flertallet av våre aktuelle anskaffelsesprosesser som skal kunngjøres etter loven, og hvor du samtidig kan registrere din interesse for deltakelse i de enkelte saker. På MSS finner du den oppdaterte listen.

Denne bruken av Mercell er kostnadsfri for tilbyderne. Du kan også abonnere på en tjeneste som kontinuerlig overvåker offentlige databaser i inn og utland samt et utvalg av andre publiserte innbydelser og sender deg varsel via e-post. Du finner mer informasjon på no.mercell.com/ nettsider.

Du kan ellers finne mer informasjon om hvilke krav som stilles til deg som ønsker å være leverandør til organisasjoner som er underlagt lov om offentlige anskaffelser på Fornyings- og administrasjonsdepartementets nettsider .

For ytterligere informasjon se også NHOs veiledning for leverandører.

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte Innkjøpsavdelingen, som har ansvar for kontraktsinngåelser på varer og tjenester, på telefon 23 04 81 44.

Fakturering

1. Fakturering

Norsk Rikskringkasting/NRK og NRK Aktivum ønsker å motta elektroniske fakturaer på standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat).

1.1 Krav til faktura:

 • Leverandørens navn og adresse
 • Leverandørens organisasjonsnummer
 • For leverandører registret i MVA-registeret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA.
 • Bankkontonummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Forfallsdato
 • Leveringssted
 • Leveringsdato
 • Referanse – ressursnummer/ansattnummer eller bestillingsnummer oppgitt via NRKs innkjøpssystem
 • Klar beskrivelse av det som er levert (kvantum/omfang, pris)
 • Fakturabeløp eksklusiv mva.
  • Mva. spesifisert beløp. Spesifiseres på de forskjellige mva-satsene.
 • Fakturabeløp inkludert mva
 • Fakturamottaker
 • Virksomhetens navn, ikke lokale enheter:

Norsk rikskringkasting AS
Regnskap
Postboks 8500 Majorstuen
0340 Oslo

NRK Aktivum AS
Regnskap
Postboks 8500 Majorstuen
0340 Oslo

1.2 Fakturamottaker

Organisasjonsnummer som er:

 • Norsk Rikskringkasting AS (NRK): NO 976390512 MVA
 • NRK Aktivum AS: 978650759

1.3 Krav til innhold i dataelement

I tillegg til de obligatoriske kravene i EHF-formatet, har NRK og NRK Aktivum krav til innholdet i følgende dataelement:

 • Ressursnummer/ansattnummer skal stå i feltet "AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID", og skal kun inneholde 5 eller 6 tegn. For format EHF 3.0 skal dette stå i feltet "cbc:BuyerReference.
 • Bestillingsnummer skal stå i feltet "OrderReference/ID".

1.4 Godkjent aksesspunkt for EHF

Et aksesspunkt er en formidler av elektroniske dokumenter, og kan sammenlignes med et elektronisk postkontor. Utstedere og mottakere av elektroniske fakturaer må selv inngå avtale med aksesspunktene. Tilgjengelige aksesspunkter finner du oversikt over her: http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/aksesspunkter

Små leverandører uten egen avtale med aksesspunkt kan benytte fakturaportaler som er knyttet til et aksesspunkt. Oversikt over fakturaportaler finner du her: http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/web-faktura-leverandorer

For mer informasjon om elektronisk faktura, filformat, teknisk informasjon m.m., se DIFI’s nettsider om temaet: http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura

1.5 Utenlandske leverandørfakturaer

Disse må i tillegg til de generelle kravene også inneholde:

 • IBAN og BIC (swift)-koder
 • Opplysninger om betalingsvaluta
 • Navn på kontoinnehaver

1.6 Unntak

Dersom EHF-filene ikke kan leveres med alle opplysningene/vedleggene, ønsker vi faktura med vedlegg i en PDF-fil sendt til regnskap.nrk@nrk.no inntil EHF kan leveres korrekt. Vennligst ikke send papirutgave i tillegg.

1.7 Kontakt

For ytterligere spørsmål, kontakt regnskap.nrk@nrk.no