NRK Meny
Info fra NRK

Informasjon til leverandører

Som offentligrettslig organ er NRK underlagt lov av 16. juli 1999 om offentlige anskaffelser. I denne artikkelen finner du nyttig informasjon om loven, NRKs leveransebehov og fakturering.

Som landets største mediebedrift er NRK en stor bruker av varer og tjenester som er nødvendige i virksomheten. NRK er, som andre bedrifter og institusjoner, også nødt til å drive sin virksomhet mest mulig økonomisk. Derfor er det i vår interesse at flest mulig leverandører er kjent med og vil konkurrere om leveranser til vår organisasjon.

Lov om offentlige anskaffelser

Alle offentlige anskaffelser over de fastsatte terskelverdiene skal lyses ut elektronisk i Doffin, som er Norges eneste offisielle database over offentlige anskaffelser.

www.doffin.no/ vil du kunne finne alle utlysninger NRK sender ut i henhold til loven.

Om du søker på ordet ”NRK” vil våre utlysninger komme opp. På Doffin kan leverandører også abonnere på søk som passer egen leverandørprofil.

EØS terskelverdier for offentlige anskaffelser finner du på Fornyings- og administrasjonsdepartementets sider og i EUs database TED . Av konkurransemessige årsaker vil NRK også kunne lyse ut mindre saker i TED.

For å søke i TED, velg først ønsket språk og videre "Search for tenders" – Velg så land "NO" og i rubrikken for fritekstsøk skriver du ordet "NRK".

Leveransebehov

Det er i NRKs interesse at flest mulige tilbydere får vite om våre behov i god tid før anbudsfristen vi har satt. Dette vil sikre oss at interessante leverandører vil kunne levere oss gode produkter og tjenester til konkurransedyktige priser.

NRK kjører nå flertallet av sine anskaffelsesprosesser med hjelp av Mercell Sourcing Service (MSS) som er et verktøy for elektronisk håndtering av anbudsprosessen. For leverandørene er dette en portal som viser flertallet av våre aktuelle anskaffelsesprosesser som skal kunngjøres etter loven, og hvor du samtidig kan registrere din interesse for deltakelse i de enkelte saker. På MSS finner du den oppdaterte listen.

Denne bruken av Mercell er kostnadsfri for tilbyderne. Du kan også abonnere på en tjeneste som kontinuerlig overvåker offentlige databaser i inn og utland samt et utvalg av andre publiserte innbydelser og sender deg varsel via e-post. Du finner mer informasjon på no.mercell.com/ nettsider.

Du kan ellers finne mer informasjon om hvilke krav som stilles til deg som ønsker å være leverandør til organisasjoner som er underlagt lov om offentlige anskaffelser på Fornyings- og administrasjonsdepartementets nettsider .

For ytterligere informasjon se også NHOs veiledning for leverandører.

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte Innkjøpsavdelingen, som har ansvar for kontraktsinngåelser på varer og tjenester, på telefon 23 04 81 44.

Fakturering

For å sikre effektiv fakturabehandling og unngå at betalingen forsinkes, må leverandører være nøye med å påføre referanser i tråd med listen under.

Den viktigste opplysningen NRK trenger for rask fakturabehandling er at leverandører påfører fullt navn (fornavn og etternavn) som bestiller hos NRK, og gjerne også avdelingskode.

Følgende krav gjelder for fakturaer til NRK:

1. Fakturaen skal være nummerert og datert

2. Fakturaen skal inneholde informasjon om:

· Selgers navn, adresse og org.nr, pluss bokstavene MVA -

(forutsatt registrert i Merverdiavgiftsregisteret)

· Kjøpers navn og adresse

· Klar beskrivelse av det som er levert

· Kvantum eller omfang av det som er levert

· Pris (avgiftsgrunnlag + avgiftsbeløpet)

· Leveringstidspunkt og leveringssted.

3. Fakturaadresse skal være:

NRK AS

Regnskap

Postboks 8500 Majorstuen
0340 Oslo

Andre spørsmål om fakturering kan rettes til vårt regnskapskontor; regnskap@nrk.no.

Regnskapskontoret minner også om at:

· Ved kostnadsføring i NRKs regnskap aksepteres bare originaler.

· NRKs standard betalingsfrist til leverandørene er på 30 dager.

Elektronisk fakturering

NRK og NRK Aktivum ønsker å motta elektroniske fakturaer på standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat).

Fakturaene skal leveres via et godkjent aksesspunkt.

Et aksesspunkt er en formidler av elektroniske dokumenter, og kan sammenlignes med et elektronisk postkontor. Utstedere og mottakere av elektroniske fakturaer må selv inngå avtale med aksesspunktene. Tilgjengelige aksesspunkter finner du oversikt over her: http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/aksesspunkter

Små leverandører uten egen avtale med aksesspunkt kan benytte fakturaportaler som er knyttet til et aksesspunkt. Oversikt over fakturaportaler finner du her: http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/web-faktura-leverandorer

For mer informasjon om elektronisk faktura, filformat, teknisk informasjon m.m., se DIFI’s nettsider om temaet: http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura

Elektroniske fakturaer adresseres til respektive organisasjonsnummer:
NRK: 976390512
NRK Aktivum: 978650759

Dersom EHF-filene ikke kan leveres med alle opplysningene/vedleggene, ønsker vi faktura med vedlegg i en PDF-fil sendt til regnskap@nrk.no inntil EHF kan leveres korrekt. Vennligst ikke send papirutgave i tillegg.

I tillegg til de obligatoriske kravene i EHF-formatet, har NRK og NRK Aktivum krav til innholdet i følgende dataelement:

Deres referanse "AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID"
Dataelementet skal inneholde navn på personen som har bestilt varen/tjenesten.

Bestillingsnummer "OrderReference/ID"
Dataelementet skal inneholde NRKs innkjøpsordrenummer dersom det er oppgitt.

Vedlegg "AdditionalDocumentReference/Attachment/EmbeddedDocumentBinaryObject"
Vedlegg skal være av typen PDF eller TIF, og skal være innbakt i XML-dokumentet.
Om mulig, ønsker vi at selve fakuraen også legges ved som vedlegg. Dette sikrer en bedre visning av fakturaen i vårt fakturabehandlingssystem.

For ytterligere spørsmål, kontakt regnskap@nrk.no .