Bedre DAB for kystfiskeflåten i Nordland

Med en ny sender på Skomvær fyr skal kystfiskeflåten i Nordland være sikret bedre DAB-dekning.

Skomvær med fjell i bakgrunnen

En ny DAB-sender her på Skomvær fyr skal gi fiskerne i området bedre DAB-dekning.

Foto: Pressefoto

I samarbeid med Redningsselskapet har NRK målt DAB-dekningen i området sør og sørvest for Røst.

- God radiodekning er viktig

Målingene viste svært god dekning for strekningen Svolvær til Skomvær. Der er signalene så sterke at det fungerer med vanlig bordradio inne i båten. Da måleteamet rundet Skomvær fyr mot vest ble signalene svakere og mindre stabile. NRK vil derfor sette opp en ny sender på Skomvær fyr.

- Dette er et område som er et viktig fiskefelt i flere måneder fra januar. For kystfiskeflåten i Nordland er radio viktig, spesielt med tanke på værmeldinger. Derfor ønsker vi å bedre dekningen i dette området, forklarer sjef for radiodistribusjonen i NRK, Petter Hox i en pressemelding.

Målinger på vestsiden av Røst-øyene og ruta inn til fiskemottaket på Røst viste også svært god dekning. En sender på Røst dekker både øya og havområdene i umiddelbar nærhet godt.

- Formålet med turen vi hadde nå var blant å måle i hvilken grad fjellene i området reduserer dekningen, sier Hox videre.

Måler om DAB-dekningen er reel

Måleturen mellom Svolvær og Skomvær er en av mange som er gjort for å teste om DAB-dekningen langs kysten er reel.

Det norske DAB-nettet er planlagt og bygd ut for å kunne gi dekning minst 50 kilometer ut fra land langs kysten. Dette for at småbåter og kystfiskeflåten skal være sikret å kunne høre radio og spesielt værmeldinger når de er til sjøs.

Tidligere er måleturer gjennomført både i området Vesterålen/Andenes, Lofoten/Ballstad, Ålesund/Fosnavåg og Vikna/Rørvik.

Også til lands er det gjort en rekke måleturer i hele Norge.

I august fikk kulturministeren overlevert en rapport hvor det konkluderes med at DAB-dekningen til havs er god, og at det dekningskartene lover stemmer.

Samtidig pågår det et kontinuerlig arbeid med DAB-nettet for å forsterke det ytterligere, og et tiltak i så måte vil være den nye DAB-senderen som kommer på Skomvær fyr. Også på Værøy kommer det en ny DAB-sender.

Les også: