Hopp til innhold

Forsterker DAB-dekningen landet over

Selv om 99,5 prosent av de som bor i Norge allerede kan høre digital radio, foregår det et storstilt arbeid landet over for å forsterke nettet før FM-senderne skrus av i 2017.

Her monteres lyden av fremtiden

Innen juli i år vil 100 nye sendere være på plass i NRKs nasjonale DAB-nett for å gjøre lytterforholdene landet over enda bedre.

Over 100 nye sendere monteres i disse dager over hele landet, dels for å gi bedre DAB-signal langs en rekke veistrekninger og dels for å gi DAB-dekning til småsteder som har manglet signal.

Innen juli i år skal alle de nye senderne være på plass.

- Vi innfrir også pr dags dato myndighetenes krav om at 99,5 prosent av Norges befolkning skal ha dekning i det nasjonale DAB-nettet. Nå ser vi på hvordan vi kan gjøre forholdene for radiolytterne enda bedre en rekke steder i Norge, sier Petter Hox som er sjef for radiodistribusjon i NRK.

Bedre DAB-dekning langs veiene

Myndighetene har satt strengere krav til befolkningsdekning for NRK enn for de kommersielle kanalene. 99,5 prosent skal være sikret NRKs kanaltilbud, minst 90 prosent skal kunne høre de kommersielle kanalene.

Les også: Seks av ti har DAB-radio

Les også: Det nye radiomangfoldet

FM erstattes med DAB i alle tunneler

Samtidig som NRK forsterker sitt nett, jobber Statens Vegvesen med å montere DAB-sendere i norske veitunneler. Det betyr at mer enn 260 tunneler landet over får DAB-sendere.

Når FM-nettet er slukket i 2017, skal det være DAB-dekning i alle tunnelene som i dag har FM-beredskap.

DAB-teknologien gjør det mulig å varsle bilister med direkte innsnakk ved nødsituasjoner via absolutt alle radiokanaler, ikke bare NRK P1 som er dagens nødkanal på FM-båndet.

Alle nye veitunneler over 500 meter, og alle eksisterende tunneler som er over 500 meter og som har en årsdøgntrafikk på over 5000 biler, vil få DAB-sendere, i følge Statens Vegvesen.

Se oversikten: Tidsplan for å utstyre norske tunneler med DAB-sendere

Her forsterkes DAB-nettet

Både i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vestfold, Akershus, Agder, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, Norland, Troms og Finnmark vil det bli montert nye sendere i månedene som kommer. Arbeidene skal være ferdig i løpet av juli måned 2016.

Under en oversikt som viser detaljer i arbeidet fra og med Møre og Romsdal og nordover.

Disse stedene/strekningene i Finnmark får bedre DAB-dekning innen juli 2016:

 • Karasjok – Tana bru (E6).
 • Kautokeino – Karasjok (Rv93/92).
 • Alta – Kautokeino (Rv93).
 • Pasvikdalen (Svanvik – Nyrud) (Fv885)
 • Kongsfjordfjellet (Fv890/891).
 • Olderfjord – Nordkapp (E69).
 • Olderfjord – Havøysund (Fv889).
 • E6 over Sennalandet.

Disse stedene/strekningene i Troms får bedre DAB-dekning innen juli 2016:

 • E8 Nordkjosbotn – Ramfjord.
 • E10 Tjeldsund – Svolvær.
 • RV91 Lyngseidet – Svensby.
 • Senja.
 • Ringvassøy.
 • Innset og Altevatn.
 • Årstein.
 • Hillesøya.
 • Sommerøy.
 • Brensholmen.

Disse stedene/strekningene i Nordland får bedre DAB-dekning innen juli 2016:

 • E6 ved Lønsdal, Kvarv, Vesterbotn, Vårset
 • E10 Bjørnfjell
 • E10 Tjeldsund – Svolvær
 • FV17 ved Stokkvågen, Kilborghamn, Straumdal, Skauvoll – Hamn, Valnesvatnet.
 • RV76 Brønnøysund – Tosentunnelen.
 • Skjomen.
 • Napp.
 • Stø.
 • Ramsund.

Disse stedene/strekningene i Nord- og Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal får bedre DAB-dekning innen juli 2016:

 • E14 Stjørdal – Meråker - svenskegrensen.
 • FV17 Årsand – grense til Nordland.
 • Skorovatn og Tunnsjøen i Namskogan.
 • RV3 Nåverdalen.
 • Stokksund.
 • Øye.
 • Nibbedalen.

Tiltak for bedre DAB-dekning i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vestfold, Akershus og Agder vil også kommer på plass innen juli 2016.

Distriktsnyheter fra Nordland. TV

Kjører Norge på kryss og tvers: Bli med DAB-målebilen på oppdrag i Nordland.

Distriktsnyheter fra Nordland. TV

Nordland er første fylke som får slått av sine FM-sendere. NRKs distriktsnyheter gir gode DAB-råd.

Slik slukkes FM-senderne i 2017

Region

Kanal(er)

Dato

Befolkning

Nordland

Alle

11.01.2017

240

4.7%

Trøndelag, Møre og Romsdal

NRK

08.02.2017

Trøndelag, Møre og Romsdal

P4, Radio Norge, lokalradio

21.04.2017

700

13.7 %

Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland

NRK

26.04.2017

Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland

P4, Radio Norge, lokalradio

16.06.2017

825

16.2 %

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder

NRK

21.06.2017

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder

P4, Radio Norge, lokalradio

15.09.2017

1 365

26,8 %

Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus

NRK

20.09.2017

Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus

P4, Radio Norge, lokalradio

08.12.2017

1735

34 %

Troms, Finnmark

Alle

13.12.2017

235

4.6 %

Befolkning (ca)

5100

100.0%