VM-byen Bergen fortsatt på bunn på sykkelrangering

Så langt er tre sjefer de eneste som er ansatt for å løfte Bergen som sykkelby. – Det er en stor katastrofe, sier MDG.

Sykkelvei i Bergen

GLISSENT: Bergen kommune har brukt millioner på planlegging og bygging av flere sykkelveier. Likevel står antallet syklister på stedet hvil. Det gjør Bergen blant de dårligste i klassen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Bergen er ikke populær blant syklister. Byen er blant medlemmer av Syklistenes Landsforening rangert som nummer 25 (ekstern lenke) av totalt 30 norske byer.

– Jeg synes dette er pinlig. Vi klarer ikke engang bruke de beskjedne midlene som settes av til sykkelveier, sier Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

– En stor katastrofe

Gjennom Bergensprogrammet har utbyggingen av sykkelveier i Bergen blitt et betydelig politisk satsingsfelt de siste årene. Da sykkelstrategien ble lansert i 2010, var målet å øke sykkelandelen i Bergen til minst ti prosent av alle reiser innen 2019. I tillegg skal hovednettet for sykkel etter planen være ferdig utbygget innenfor samme tidsrom.

Sondre Båtstrand

PINLIG: Bystyrerepresentant for MDG, Sondre Båtstrand, synes det er flaut at Bergen ligger på bunn blant medlemmer av Syklistenes Landsforening.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Men Bergen har en lang vei å gå. Ifølge Reisevaneundersøkelsen 2013/2014 var sykkel transportmiddelet på bare tre prosent av reisene i Bergen. En undersøkelse gjennomført av SINTEF i fjor, viser at andelen syklister i byene på Vestlandet er stadig synkende.

Bruker ikke opp sykkelpengene

Selv om ambisjonene er høye, er ikkje gjennomføringsevnen tilsvarende stor.

Bare drøyt halvparten av de omtrent hundre millionene som ble bevilget til nye sykkelveier i 2015 ble brukt. Heller ikke i fjor ble budsjettet brukt opp.

– Det er en stor katastrofe. Det er få som sykler i Bergen på grunn av dårlige forhold, og så klarer vi ikke engang bruke de beskjedne midlene som settes av til sykkelveier, sier Båtstrand.

Lea Naglestad Sangolt med sykkelen sin i Bergen

VRIENT: Lea Naglestad Sangolt synes det kan være vrient å sykle i sentrum av Bergen. – Er man ikke fotgjenger og ikke bilist, havner man ofte midt imellom. Og jeg kan bli litt redd.

Foto: Synnøve Horvei / NRK

Båtstrand mener Bergen står fast på bunn, mens andre byer har klart å komme seg opp og frem når det gjelder tilrettelegging for syklister.

Tre er ansatt – alle er sjef

Båtstrand går hardt ut mot byens sykkelsjef, Einar Grieg.

– Vi skulle få et kontor som skulle planlegge sykkelveier. Rundt 11 personer skulle jobbe med dette, ble vi fortalt, hevder Båtstrand, som i lang tid har jobbet med byens sykkelutfordringer.

Foreløpig sitter bare tre personer på dette kontoret, og alle er sjef. Båtstrand mener det er i strid med politikernes intensjoner.

– Vi har fått noen som promoterer sykling. Det er vel og bra, men først og fremst trenger vi sykkelveier, sier Båtstrand.

Sykkelsjef lover flere planleggere

Grieg forklarer at planleggingen har tatt lengre tid enn det kommunen har budsjettert med.

– Vi holder på å bygge opp et miljø som skal jobbe mer med fysisk tilrettelegging, sier han.

Einar Johan Grieg

TING TAR TID: Sykkelsjef i Bergen, Einar Grieg, vedgår at Bergen har hatt både for liten tid og for lite budsjett til å møte de mange utfordringene for syklister.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Han lover at det kommer flere planleggere etter hvert.

– Det er mange som jobber med tilrettelegging for sykling, både i Vegvesenet og kommunen, så det blir helt feil å si at vi ikke har planleggere.

Ser lyst på fremtiden

Båtstrand etterlyser en sammenhengende sykkelveibygging.

– Det må oppleves trygt å sykle. Vi trenger ikke at folk forteller oss at det er sunt, det tror jeg de fleste vet.

Grieg, på sin side, er likevel positiv til Bergens sykkelfremtid.

– Jeg er optimistisk, men vi har mange års forsømmelse å hente inn, sier han.