Krever flere års fengsel i Norges største dopingsak

BERGEN TINGRETT (NRK): De tre mennene la alle kortene på bordet da de ble tatt med et dopinglager på Østlandet. Aktor vil ha de tre i fengsel i over tre år.

dopingbeslag

FLERE MILLIONER: Dopingmidlene som ble beslaglagt i Buskerud i 2015 skal ha hatt en verdi på 29 millioner kroner. Politiet har beslaglagt 23 kilo virkestoff av dopingmidler i saken.

Foto: Politiet

Mandag startet statsadvokat Trond Høvik sin gjennomgang av saken. Han skal bevise at de syv mennene er skyldige.

Saken har sitt utspring fra Sunnfjord og Bergen, men sprakk i 2015 da tre menn ble pågrepet i en by i Buskerud. Påtalemyndigheten vil straffe de tre på følgende måte:

 • Mann (33) dømmes til tre år og åtte måneder
 • Mann (28) dømmes til tre år og fem måneder
 • Mann (29) dømmes til tre år og fire måneder

Aktor foreslår 30 prosents strafferabatt til hver av de tre, fordi at han mener at de har bidratt i å rulle opp nettverket i det som er den største dopingsaken i Norge.

Statsadvokat Trond Høvik

AKTOR: Statsadvokat Trond Høvik er aktor i saken. Han holder sin prosedyre i den omfattende saken mandag 13. mai og tirsdag 14. mai.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Mener rabatten er for liten

Den 33 år gamle mannen er tidligere bøtelagt for dopingmidler og skal ha vært den lokale lederen av gruppen i Buskerud-byen.

Han la alle kortene på bordet da politiet slo til i 2015, og har blant annet hjulpet politiet med tilgang til mailkorrespondanser.

Rabatten er for liten, mener hans forsvarer Jon Anders Hasle.

– Han har hjulpet de å oppklare saken, ikke bare for sin egen del, men også andre. Det innebærer risiko for represalier, sier Hasle.

Til NRK sa tobarnsfaren i januar at han sliter i hverdagen og at det er vanskelig å forberede barna på saken.

– I tillegg har det gått svært lang tid siden pågripelsen. I de tre og et halvt årene som har gått er han i en annen livssituasjon med ny familie og barn.

Advokat Jon Anders Hasle

FORSVARER: Advokat Jon Anders Hasle forsvarer den 33 år gamle østlendingen som er tiltalt.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Største dopingsaken i Norge

Aktor Høvik har ikke tatt den lange etterforskningstiden i betraktning når han regnet ut sin påstand.

– Dette er en meget stor sak, og den største dopingsaken Norge har hatt, i hvert fall målt i kilo. Svært mange personer har blitt etterforsket, og det sier seg selv at etterforskningen tatt tid, sier Høvik.

23 kilo virkestoff ble beslaglagt.

Beslag av dopingmiddel i Bergen

STORT LAGER: På dette loftet i Bergen fant politiet store mengder dopingpreparat og produksjonsutstyr.

Foto: Politiet

Mafiatiltale

Aktor Høvik har ennå ikke lagt ned påstand for de fire andre mennene i saken. Blant annet er to menn fra Sunnfjord, en 37-åring og en 36-åring, påståtte hovedmenn i saken.

Sistnevnte ble pågrepet i Russland i 2016 etter å ha rømt fra Thailand, der aktoratet mener han styrte nettverket fra.

Begge nekter delvis straffskyld.

Et av hovedspørsmålene er knyttet til den såkalte mafiaparagrafen.

Maksimumsstraffen kan doble seg dersom de blir dømt etter denne paragrafen. Strafferammen er totalt 12 år, ifølge aktor.

Forsvarere i dopingsaken

FORSVARERE: Hver tiltalt har to forsvarere på grunn av sakens omfang. Her er Stein Erik Ottesen og Kjetil Ottesen som forsvarer en 31 år gammel mann. Rettssaken startet 21. januar og er berammet helt til 7. juni.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Omfattende rettssak

Rettssaken har foregått siden 21. januar, men går nå mot slutten. Hver av de syv tiltalte har to forsvarere på grunn av omfanget i saken.

Statsadvokaten mener at de to hovedmennene har innført eller produsert til sammen 102 kilo virkestoff av anabole steroider. 23 kilo er beslaglagt.

Ifølge politiet ble dopingmidlene kjøpt på internett og sendt med post. Kontakten mellom kjøper og selger skal ha skjedd på kryptert e-post.

– Vi regner med at de tiltalte i perioden fra 2011 til 2016 stod for mesteparten av alt salg av dopingmiddel i det norske markedet, sa politiadvokat Kristin Harstad da politiet presenterte etterforskningen sin i august i fjor.

Sju tiltalte for retten

Ei svært omfattande etterforsking avslørte det største nettverket for produksjon og sal av dopingmiddel i Noreg. Politiet meiner at dopingsal via internett skaffa nettverket inntekter på over 30 millionar kroner.

 • Tiltalt nummer 1
  Mann (36) frå Sunnfjord

  Mannen frå Sogn og Fjordane blir rekna som ein av hovudmennene i saka. Han blei arrestert i Russland i 2016 og sat fengsla der i eit år før han blei utlevert til norsk politi.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 2
  Mann (37) frå Sunnfjord

  Sunnfjording busett i Bergen og ein av hovudmennene bak dopingnettverket, meiner politiet. Saman med tiltalt nummer ein skal han ha selt dopingmiddel med til saman 78 millionar mikrogram virkestoff.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 3
  Mann (30) frå Bergen

  Skal ha oppbevart og selt store mengder dopingmiddel via internett frå Bergen. Saman med tiltalt nummer 4 skal han også ha smulga doping frå Sverige til Noreg.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 4
  Mann (30) frå Bergen

  Tiltalt for frakt, oppbevaring og sal av store mengder dopingmiddel. Blant anna skal han ha oppbevart dopingmiddel heime.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 5
  Mann (29) frå Buskerud

  Tiltalt for å ha oppbevart og selt dopingmiddel frå eit lager i Buskerud. Han har lagt alle korta på bordet og har tilstått.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 6
  Mann (34) frå Buskerud

  Ein av mennene som blant anna skal ha bidratt med oppbevaring og sal av dopingmiddel over internett. Knytta til lageret i Buskerud.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 7
  Mann (28) frå Buskerud

  Skal ha bidratt til oppbevaring og sal av store mengder dopingmiddel. Som dei andre tiltalte skal han også sjølv ha brukt dopingmiddel.

  Silhuett mann
 • Tiltalt nummer 8
  Mann (46) frå Sunnfjord

  Har ikkje møtt i retten enda. Skal ha vore sentral i organiseringa av transport av dopingmiddel.

 • Tiltalt nummer 9
  Mann (61) frå Østfold

  Har ikkje møtt i retten enda. Skal ha transport store mengder dopingmiddel frå Bergen til Austlandet og frå Sverige til Noreg.

Den største dopingsaka i Noreg

Måndag 21. januar møter sju menn frå Hordaland, Sogn og Fjordane og Buskerud i ein av dei største rettssakene om dopingmiddel i Noreg nokon gong.

 • 2011 - 2016
  Hovudmennene

  Ein 36-åring og ein 37-åring frå Sunnfjord er rekna som hovudmennene i det politiet meiner er eit organisert kriminelt miljø. Frå 2011 til 2016 skal dette nettverket ha kontrollert nær all omsetning av dopingmiddel i Noreg.

 • November 2015
  Politiaksjon på loftet

  Politiet var ute på eit oppdrag saman med Arbeidstilsynet då dei tilfeldig fann store mengder utstyr for å produsere dopingpreparat på eit loft i Bergen. Det sette politiet på sporet av nettverket.

  Beslag av dopingmiddel i Bergen
  Foto: Politiet
 • Desember 2015
  Største beslaget

  I desember 2015 avdekka politiet i Søndre Buskerud det som viste seg å vere det største lageret for dopingmiddel i Noreg nokon gong. Tre menn frå Buskerud er blant dei sju som no må svare for organisert kriminalitet. Dei har alle lagt korta på bordet og tilstått.

  Dopinglager i Søndre Buskerud
  Foto: Ntb Scanpix / Politiet / NTB scanpix
 • 21. januar 2016
  Beslag i Hedmark

  Tollvesenet beslagla to kilo ferdigprodusert dopingmiddel på svenskegrensa ved Magnor. Tre personar arresterte.

 • 13. februar 2016
  Beslag i Østfold

  Tollvesenet fann nær eitt kilo ferdigprodusert dopingmiddel på Svinesund. To personar arresterte.

 • 5. mars 2016
  Beslag i Høyanger

  I den veglause grenda Måren i Høyanger fann politiet fem kilo ferdigprodusert dopingmiddel. Fleire arresterte etter omfattande politiaksjon.

 • August 2018
  Avslørte stort nettverk

  I fjor haust letta politiet på sløret i den svært omfattande etterforskinga. Politiadvokat Kristin Harstad leia arbeidet saman med fleire andre kolleger i Vest politidistrikt.

 • 2019
  Rettssaka

  Bergen tingrett har sett av 25 veker til saka mot dei sju. Det skal førast svært mange vitne og leggjast fram bevis som politiet meiner skal halde til å få dei sju dømde etter mafiaparagrafen.