NRK Meny
Normal

Inga oversikt over talet på tiggarar i Noreg

Politiet har ikkje oversikt over kor mange som tiggar her i landet. Fleire byar har registreringsplikt, men svært få melder seg.

Tigging i Bergen, dame sitter på gateplan i solskinn

KRAFTIG AUKE: Politiet seier det blir stadig fleire tiggarar i Bergen, men talet på dei som registrerer seg går likevel ned.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Det har vore ein kraftig nedgang i talet på dei som registrerer seg. Fram til no i år er det sju personar som har meldt seg. På same tidsrom i fjor hadde me 57, seier Olav Valland.

Han er stasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon. Dei opplever ein auke i talet på tiggarar som finn vegen til Bergen.

– Det er om lag 30–40 personar som tiggar i Bergen sentrum og nærliggande område i dag. For eit par år sidan hadde me ei relativ stabil gruppe på 10–15 personar.

– Me tener meir på å tigga og samla flasker her enn me hadde gjort på å jobba heime i Romania.

Tiggar i Bergen

Har ikkje ressursar til å følga opp

Bergen har registreringsplikt for tiggarar. Sjølv om politiet opplever at det blir fleire av dei, viser det ikkje igjen i kor mange som vel å registrera seg.

– Årsaka til dette kan vera at politiet ikkje har prioritert å oppsøka tiggarane for pålegga dei å registrera seg. Me må bruka tida vår på andre oppgåver, seier Valland.

Verken i Oslo eller Stavanger sentrum er det registreringsplikt, og politiet har inga eksakt oversikt over kor mange tiggarar som er i byen.

Olav Valland

Stasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon, Olav Valland, opplever at få ønsker å melde seg til politiet når de kjem til byen for å tigge.

Foto: Mari Stafsnes Osland / NRK

– Me er ikkje veldig plaga med dette i Stavanger. Me veit at tiggarar reiser gjennom og drar mot Bergen, seier seksjonsleiar Kristian Johannesen ved Stavanger politistasjon.

– Kan hindra at menneske vert utnytta

På Robin Hood-huset i Bergen treff NRK eit ektepar av romfolket som lever av å tigga. Dei ønsker å vera anonyme, men fortel kvifor dei ville komma til Bergen.

– Me tener meir på å tigga og å samla flasker her enn me hadde gjort på å jobba heime i Romania. Her kan me tena 300 kroner på ein dag.

– Det dei fleste seier til oss er at dei i hovudsak ønsker å finna ein jobb, sei Marcos Amano, dagleg leiar ved Robin Hood-huset i Bergen.

Han meiner det er viktig at politiet har ei viss oversikt for å kunna hindra at sårbare menneske vert utnytta.

– Dei bør ha oversikt over kven dei er, og kor lenge dei er her. Det handlar også om å etablera ein tillitsrelasjon mellom politiet og dei som bur i byen.

Fleire brukarar av Robin-Hood huset trur det er fleire tiggarar i byen enn det politiet anslår.

Marcos Amano

– BØR HA KONTROLL: Marcos Amanos er dagleg leiar ved Robin-Hood-huset i Bergen. Han synest det er synd at politiet ikkje har større oversikt over dei som kjem til Noreg for å tigga.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Få i Trondheim

I Trondheim er det også få som vel å registrera seg.
– Me har registreringsplikt, men den blir ikkje følgt opp, seier stasjonssjef Arve Nortvedt i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Likevel er det ei relativt stor gruppe som tiggar i byen.

– Me har ikkje nøyaktige tal for augneblinken. Eg vil tru at det ligg på opp mot 75 personar på denne tida av året.

Siste video

Se 30 timers sending oppsummert på 63 sekunder.
Programleiar: Jan Børge Leirvik