– Menneskehandel-ofre blir ikke fanget opp

Bakmenn blir ikke tatt og ofre får ikke tilstrekkelig hjelp, mener UDI og Røde Kors. Justisdepartementet tar selvkritikk.

Menneskehandel

Flere ofre for menneskehandel opplever trusler og tvang fra bakmenn, ifølge Røde Kors (illustrasjonsbilde).

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

– Bakmenn går fri og grov kriminalitet fortsetter, sier Lotte Lindbjør, prosjektleder i Røde Kors Oslo.

De driver hjelpetiltak for ofre for menneskehandel, og mener myndighetene ikke har gjort nok for å hjelpe.

Røde Kors får støtte fra UDI.

– Det er en risiko for at vi ikke i tilstrekkelig grad fanger opp potensielle ofre for menneskehandel, og at de ikke blir ivaretatt på en best mulig måte, sier assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange.

Vil ha sentralisering

Birgitte Lange
Foto: Rushda Syed / NRK

Problemet er at det er mange etater og organisasjoner som jobber med dette, ifølge UDI. De har flere ganger meldt fra til Justisdepartementet om at det er behov for en sentral enhet med ansvar for å samle arbeidet.

– Feltet er såpass komplisert og sakene er så alvorlige at vi må være sikre på at det ikke glipper i kommunikasjonen mellom ulike etater. Det er det en risiko for at det kan gjøre i dag, sier Lange.

Tvang og trusler

Til Røde Kors kommer folk som er utsatt for menneskehandel gjennom tvangsarbeid, prostitusjon og tigging. De opplever grov tvang og trusler.

– En bakmann sendte brev til søstera i hjemlandet til et offer, bare for å vise at han visste hvor hun bodde, sier Lindbjør.

Bakmenn holder tvangsarbeid skjult blant annet ved å betale ut riktig lønn, for så å kreve penger tilbake. Selv når opplysninger kommer frem, er sakene komplekse og blir ofte henlagt, ifølge Røde Kors.

– Det må settes i gang en større innsats for å nå dem som kan være utsatt, og gi informasjon om deres rettigheter, før de eventuelt blir sendt ut av landet. Vårt inntrykk er at veldig mange blir sendt ut av landet fordi de har jobbet ulovlig i Norge, uten at det blir stilt noe større spørsmål ved om de kan ha vært utsatt for menneskehandel, sier Lindbjør.

Ny handlingsplan

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (FrP)
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Vi ser at kompetansen noen ganger både i politiet og organisasjonene ikke strekker til, slik at vi ikke evner å treffe de avgjørelsene og de hjelpetiltakene som trengs, sier statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen.

Justisdepartementets forrige handlingsplan for menneskehandel har gått ut. Den nye er forsinket. Brein-Karlsen sier planen legges frem snart, og skal blant annet se på oppholdsgrunnlag for ofre, og hvorvidt det gir dem insentiver til å oppsøke politi og hjelpeapparat.

– Vi jobber veldig godt og politiet jobber godt med å bedre både etterforskning og ivaretakelse av ofrene, men vi skal bli enda bedre. Flere ofre må identifiseres og bakmenn må straffes, sier Brein-Karlsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger