Normal

Håkon (19) har verken jobb eller skole. Han er ikke alene.

Mens andelen unge uten jobb går ned i resten av landet, går det motsatt vei i Bergen. Håkon Müller (19) er blitt en del av den nye trenden.

Håkon Müller på NAV-kontor

LEDIG: Da studiedrømmen ble for tøff å oppnå i år, satset Håkon Müller på å få en jobb. Det viste seg å være vanskelig uten relevant utdanning eller jobberfaring.

Foto: Christian Lura / NRK

– Det er ganske smertefullt å gå uten noe meningsfullt å gjøre, sier Müller.

Dagene bruker han på Nav på Nesttun og i lokalene til Folk I Arbeid (FIA) tvers over veien. Det kommunale prosjektet skal hjelpe sånne som ham, som verken har skoleplass eller jobb.

– Det har vært til stor hjelp. Men selv om jeg søker på mange jobber, har jeg ikke fått jobb ennå, sier Müller.

Bergen mot strømmen

Han er ikke alene. Mer enn 650 bergensere mellom 18 og 24 år er arbeidsledige. 2,1 prosent av alle i denne aldersgruppen mottar økonomisk sosialhjelp.

Mens tendensen er fallende i resten av landet, øker andelen unge sosialhjelpsmottakere i Bergen.

– Det er vanskelige tider på Sør-Vestlandet nå etter at oljekrisen satte inn, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Hun var på bergensbesøk mandag og fikk møte unge som har fått hjelp av Nav i Årstad bydel.

– Det jobbes bra, og vi ser en lysning, sier Hauglie.

Plikt til aktivitet

Fra nyttår innføres det aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år. Ingen skal da kunne motta stønad passivt, alle skal ha et tiltak å gå til, som for eksempel Bergen kommunes FIA-ordning,

– Aktivitetsplikt er bra. Vi må kunne yte noe, mener Müller.

Hauglie møter unge

HISTORIER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauiglie (til h.) møtter blant andre Espen Lavik Kristiansen (til v.) som har fått NAv-hjelp til å komme i jobb. I midten sitter Tirill Tønder fra Nav og Hanne Skodje fra departementets kommunikasjonsavdeling.

Foto: Christian Lura / NRK

Hauglie tror aktivitetsplikt vil få flere unge ut i jobb.

– Vi ser gode erfaringer i kommunene som allerede har innført aktivitetsplikt, sier hun.

Tror ikke det er nok penger

Regjeringen har satt av 60 millioner kroner til formålet. Etter vanlig fordelingsnøkkel betyr det tre millioner kroner til Bergen.

Verken sosialbyråd Erlend Horn (V) eller hans byråkrater i rådhuset er sikre på at det er nok.

– Hvis ikke, regner jeg med at regjeringen følger opp med mer penger når de lovpålegger oss denne oppgaven, sier Horn.

– Kommunene kommer til å spare penger når unge kommer i aktivitet fremfor passive stønadsordninger, svarer Hauglie.

Omdisponerte fire mill.

Horns egne fagfolk har foreslått å ta fire millioner kroner som sto ubrukt i Kvalitetsprogrammet, et annet jobbtiltak i kommunal regi, og bruke dem på tiltak mot unge arbeidsledige.

Men pengene er brukt til andre formål, sier Horn.

– Da vi så at Kvalitetsprogrammet var overbudsjettert, omdisponerte vi disse pengene til blant annet bedre skoler og rusomsorg, sier han.

For Müller handler det om å se fremover. Han ønsker å jobbe i butikk og spare poeng til han kommer inn på psykologistudiet.

– Jeg kan jo ikke være den eneste som ikke får jobb. Men hadde jeg kunnet gjøre noe om igjen, hadde jeg heller studert pedagogikk enn å satse på å få meg en jobb, sier han.