Hopp til innhold

Unge arbeidsledige kan koste samfunnet 200 milliarder

Hver enkelt arbeidsledig koster det norske samfunnet over syv millioner kroner hvis de aldri kommer seg i jobb. Med 25.000 arbeidsledige under 30 år, blir totalsummen 200 milliarder.

Arbeidsledig jente søker jobb

MANGE LEDIGE: Nesten 25.000 unge mellom 18 og 30 år står utenfor arbeidsmarkedet, og ønsker seg jobb. En ny kampanje fra LO, NHO, Nav og flere andre store organisasjoner oppfordrer arbeidsgivere til å gi denne gruppa en sjanse.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Torberg Falch

Torberg Falch har regnet på de samfunnsmessige kostnadene av å ha folk utenfor arbeidsmarkedet.

Foto: Therese Lee Støver / NTNU

– Hvis du som 20-åring aldri kommer deg i jobb, taper vi verdiskapning på rundt syv, åtte millioner kroner, sier professor Torberg Falch ved NTNU til NRK.

Han har regnet på kostnadene av ikke å få unge ut i arbeid.

Tallet er summen av tapt verdiskapning, hvis man sammenligner arbeidsløshet med det å ha en jobb med lav lønn.

Verdiskapning ved jobb det samme som personalkostnaden for arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren er villig til å betale minst dette beløpet for arbeidstakerens innsats og produksjon, og 200 milliarder er derfor et noe lavt anslag på verdiskapningen. På nasjonalt nivå kalles den totale verdiskapingen for brutto nasjonalprodukt (BNP).

– Ettersom denne personen ikke bidrar med verdiskapning, må andre stå for de nødvendige livsoppholdsutgiftene han har, sier Falch.

Nye tall viser at nesten 25.000 unge mellom 18 og 30 år er arbeidsledige, og ønsker seg jobb. De trenger hjelp til å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og derfor har LO, NHO, Nav og flere andre organisasjoner startet en kampanje for å oppfordre arbeidsgivere til å gi dem en sjanse.

Blir ofte veldig lojale

Kjell Hugvik, NAV

Kjell Hugvik i Nav sier det er flere bistandsalternativer for arbeidsgivere som ønsker å ansette unge arbeidsledige.

Fungerende tjenestedirektør i Nav Kjell Hugvik tror enkelte arbeidsgivere tenker at det er krevende å ansette personer som har vært registrert som arbeidsledige i en stund.

– Det er viktig at unge mennesker som har hatt mestringsproblemer får muligheten til å lykkes. Mange arbeidsgivere kan være redde for å ansette folk med helseproblemer eller som mangler kompetanse, men her kan de føle trygghet ettersom Nav er med og tilrettelegger, sier Hugvik.

Hugvik mener også at mange av de unge i denne gruppa har potensial til å bli veldig gode arbeidstakere.

– Dette er ungdom som ønsker å jobbe og som ønsker å mestre livet sitt. Får de tilliten blir det ofte meget gode og lojale arbeidstakere.

Lite klar over tiltakene

Gerd Kristiansen

Gerd Kristiansen i LO håper den nye kampanjen får flere arbeidsgivere til å ansette unge som har vært arbeidsledige.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

LO-leder Gerd Kristiansen er klar på at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ha flest mulig i arbeid.

– Det er viktig at alle er med å bidrar til at samfunnshjulene går rundt. Og det har noe med egenverdien for den enkelte at man får være med å bidra i samfunnet, sier Kristiansen.

Hun tror få arbeidsgivere faktisk er klar over tiltakene som er med på å tilrettelegge for ansettelsene.

– Jeg tror det handler mye om at man mangler kunnskap om hvor man kan få støtte til å ta inn folk som kanskje ikke fungerer 100 prosent i arbeidslivet. Det er mennesker som kan komme seg i arbeid bare de får bitte litt hjelp.

AKTUELT NÅ